Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » Bevrijdingsdag: Bevrijd waarvan ook weer? (Met geboycott video-interview Pim Fortuyn)

Bevrijdingsdag: Bevrijd waarvan ook weer? (Met geboycott video-interview Pim Fortuyn)

Nou weet ik weer waarvan we zijn bevrijd op bevrijdingdag: Namelijk van de dag ervoor: de gruwelijke Dodenherdenking! In Germaanse talen blijft dan onduidelijk, wat er gruwelijk is: de doden of de herdenking! Ik bedoel dat ‘ herdenken’, wat geen denken is, maar herkauwen. (Zie ‘ Herdenken, herkauwen en herkiezen‘. Allemaal herdenkers die monopolie menen te hebben op leed. Op gerechtvaardigd leed in tegenstelling tot leed ten gevolge van in hun ogen verkeerd leven. Historische en collectieve schuldbegrippen worden als gesels uit de wapenkast gehaald. De onverdraagzaamheid die ze beweren te bestrijden door hun herinnering krijgt door deze monotheistische exclusieve claim op het moreel geweten juist een traditionele sokkel.

Dit wordt nog verergerd door de weigering die slachtoffers te herdenken, die de goegemeente zelf heeft gemaakt. Ik denk op de dodenherdenking altijd aan Sanja Milenkovic, die door onze F16-piloten van de brug in Varvarin (Servie)werd weggevaagd, terwijl ze daar de gewonden van hun eerste NAVO aanval te hulp schoot. Haar familie op zoek naar recht en genoegdoening werd niet eens te woord gestaan door burgermeester J. van Aartsen van Den Haag, U weet de stad die zich presenteert als hoofdstad van het internationale recht. Ach, was hij het niet die als Minister van Buitenlandse Zaken had ingestemd met onze bombardementen op onschuldige Serven? was hij het niet die 7 miljoen varkens liet omkomen in electricutiewagens, waarin het merendeel stikte door het verpletterend optassen van nog halflevende soortgenoten? Dit zijn de mensen, die dan de gaskamers herdenken, maar geen lessen trekken uit het verleden. Daarom, als herdenken als ‘zich herinneren’ wordt opgevat en niet ‘opnieuw denken’ zal er nooit iets verbeteren.

Lintjes delen wij uit aan onze F16-piloten die Servie, Libie, Irak, Afghanistan, Pakistan en liefst nog Syrie en Iran bombarderen. Geen woord van spijt hierover op dodenherdenking. En wat te denken van onze mdewerking aan de NAVO-inmenging met zgn ‘ Arabische lentes’ en vooral ook de ‘oranjerevoluties’ van de Ukraine tot en met Tchetchenie en Dagestan en het raketschild tegen Rusland? Geen woord over deze nieuwe Amerikaanse oorlog om Europa gespleten te houden en Rusland te omsingelen. Wat wil je met een koningin, die samen met de Bushes en Bin Ladens haar kapitaal onweersproken in Carlyle investeert, de belangrijkste financier van de Amerikaanse militaire luchtvaartindustrie? Niemand zoekt het uit, laat maar waaien, mijn geloof in de oprechtheid van die dodenherdenkers is al jaren naar de haaien.

Waarom werden de Joden eeuwenlang en overal afgevoerd? Geen woord wordt erover gerept. Niet over hun aandeel in de wapenhandel, de slavenhandel, niets over hun rol als zetbaas voor de Polen in de Ukraine, in Mandschurije voor dee Japanners, in het bestuur van de Russische Goelag, in het promoten van de rampzalige multiculturele samenleving in de EU. Nooit een Joods excuus, nooit zelfkritiek.

Welk aandeel in de ontketening van de Tweede Wereldoorlog hadden de Geallieerden? Hoevel slachtoffers maakten zij? Geen woord van spijt of zelfreflectie. Dit blijft een hysterisch land, ik ben blij, dat ik wat andere talen heb geleerd, waarin ik fundamentele bijstellingen op deze eenzijdige propaganda kan lezen. Engels als wereldtaal? Ja, als oggkleppen voor de massa! Hier wordt duidelijk waarom de sociaal-democratische en liberale en christen-democratische voorstanders van Europa, nou juist het Engels propageren en ons vervreemden van Duits, Frans, en Russisch bronmateriaal.

In ieder geval ben ik als Europeaan helemaal niet bevrijd van de feodale onderschikking aan het militair/industrieel/massamediair complex dat ‘ International Community’ heet, maar in feite Europa eronder houdt. Ik ben ook niet vrij te gaan door europa, waar in vele steden no-go- area’s zijn ontstaan bevolkt door ons zeer vijandige volken. Als Centrumdemocraat heb ik in 1984 nog 135.000 stemmen kunnen halen met deze aandachtspunten, dus voor Fortuyn en zijn moord. Laten we op bevrijdingsdag nog maar eens luisteren naar hoe hij die boodschap overnam, nadat wij als centrumdemocraten letterlijk in de brand werden gestoken ( zie kedichem ) en ik een levenslang beroepsverbod op liep. Nou ja, ik leef nog….

Pim Fortuyn in nog niet uitgezonden ! VPRO interview:

vi

alfred vierling
5 mei 2012

Filed under: in het Nederlands

One Response to "Bevrijdingsdag: Bevrijd waarvan ook weer? (Met geboycott video-interview Pim Fortuyn)"

  1. Nicolaas van Rodanborch says:

    Ik heb jaren geleden al de gewoonte aangenomen mijn TV op 4 mei op een Duitse zender af te stemmen. Mijn ergernis over de dodenherdenking heeft alles te maken met de selectieve verontwaardiging die van het ritueel afdruipt. Vierling noemt de bombardementen op Joegoslavie. Even duidelijk zijn de bombardementen op Hiroshima, Keulen, Dresden, etc, etc evenzovele oorlogsmisdaden. Minder voor de hand liggend, en wat langer geleden is de genocide (door de Engelsen) op de Noord-Amerikaanse indianen. Ingrijpender nog dan de Holocaust, immers een vaderland ingepikt en de locale bevolking uitgemoord en/of gemarginaliseerd. En wat hadden de indianen op hun geweten? De slijmerige trots van de Amerikanen op hun “multiculturele samenleving” zou men eens tegen deze achtergrond moeten houden. En wat te denken van de Jodenvervolging (pogroms) in Polen, Spanje, Portugal, Frankrijk en waar dan ook? Met het nodige cynisme zou men de maatregelen van de Nazi’s kunnen duiden als het voortborduren op een eeuwenoude Joods-Christelijke traditie (het motto van Geert). Nog net geen folklore, maar we moeten wel durven te relativeren.
    En inderdaad, waarvan zijn we bevrijd? Of: Wie is van WO-2 eigenlijk de verliezer, en wie de winnaar? In de eerste plaats is Duitsland natuurlijk de verliezer. Maar het is veel breder, het is het nationalisme, de trots een Europeaan te zijn, de Europese beschaving, die als grote verliezer beschouwd moet worden. En de verliezer wordt, net als na WO-1, veroordeeld tot herstelbetalingen: De verplichting om net zolang immigranten op te nemen tot we eraan kapot gaan. De “Europese” verdragen zijn ons Versailles. De linkse kerk gaf ons de dolkstoot.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.