Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » Cuba libre, een thriller geschreven door schilderijvervalser Michel van Rijn laat ‘superracist’ Alfred Vierling optreden op een Blood&Honour bijeenkomst te Berlijn. FICTION!!

Cuba libre, een thriller geschreven door schilderijvervalser Michel van Rijn laat ‘superracist’ Alfred Vierling optreden op een Blood&Honour bijeenkomst te Berlijn. FICTION!!

Michel Van Rijn was ooit ’s werelds grootste handelaar, oplichter en smokkelaar in (gestolen) kunst. Tegenwoordig zou hij zijn ervaring ten dienste stellen van het onderzoek naar de illegale kunsthandel en is hij alleszins auteur. In 1993 verscheen zijn biografie; in 1999 zijn eerste van tot nu toe drie thrillers met in de hoofdrol de rokkenjagende kunstsmokkelaar Axel de Saint Cyr. In het jongste boek – Cuba Libre (foto 1) – brengt de auteur Michel van Rijn ons naar Cuba. Maar ook naar Blood and Honour.

Een Duitse professor heeft een Automated Lip Reading-systeem (ALR) ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt te ontcijferen wat er in films zonder geluidsopnames gezegd wordt. Zo kunnen we voorheen niet bekende conversaties volgen van Adolf Hitler. Uit één van de filmopnames met de Führer blijkt dat grootindustrieel Prescott Bush, de (groot)vader van de Amerikaanse presidenten George W. Bush (2001-2009) en George H.W. Bush (1989-1993), één van de financiers is van Hitler. Günther Sievers, hoofd van de Duitse tak van Blood and Honour, wil een dubbele slag slaan. Hij steelt de ALR-machine met de bedoeling ze, zoals gepland, te verkopen aan Raúl Castro. Met de filmopnames van Hitler en Bush erbij hoopt Sievers nog meer geld te kunnen verdienen.

In Berlijn is er een Blood and Honour-bijeenkomst in de periode van het stelen van de ALR-machine en het ontvoeren van de professor die de machine kan bedienen. De groepen Warhammer en Chingford Attack treden er op, beide eerder al in Vlaanderen bij Blood and Honour-concerten. Nog ‘bekenden’ bij de Blood and Honour-bijeenkomst zijn onder andere “David Duke, de charismatische ex-leider van de Ku Klux Klan en financier van het neonaziforum Stormfront.” Eén Nederlander, “superracist Alfred Vierling”, en twee Belgen. “

AV: Nietzsche leerde me, dat kunstenaars niet deugen, want die accepteren het leven zoals zich dat aan hun voordoet niet en scheppen dus een vluchtstrook voor zichzelf. Zeker kunstenaars, die geen bevestiging exalteren, maar hun beklag uitvergroten, zelfs gaan natrappen tegen het leven.

Ik was gedurende mijn partijpolitieke periode politiek kleurenblind aanhanger van de Franse laicistische assimilatiepolitiek. Later heb ik de waarde ingezien van het behoud van de eigen ethniciteit als die dreigt te verdwijnen. Onderwerpen als bevolkingspolitiek ten einde de Noordeuropese vervangvruchtbaarheid te schragen zijn tot op heden in de lage landen onbespreekbaar gebleken.

De door U genoemde figuur heeft al een verleden als vervalser van kunst. Hij zal het politieke discours ook wel vervalsen. Op mijn www.alfredvierling.com kan gemakkelijk worden herkend, dat ik geen aanhanger ben van racistische theorieen op beleidslijnen. Zo heb ik mij altijd verzet tegen het in Nederland gevoerde ethnisch voorrangsbeleid ten bate van Surinamers, Antillianen, Marokkanen en Turken. Defamatie is een aanklacht tegen de adressant, niet tegen het adressaat, alhoewel er idioten zijn die erin een ‘licence to kill’ kunnen horen. Als ik werkelijk tot de Blood%Honour groep zou behoren, zou van Rijn zich wel honderd maal bedenken mij aan te vallen, maar een gesjeest politicus zonder stoottroepen is een gemakkelijk slachtoffer, dat alleen kan hopen op een afrekening bij de Dag des Oordeels..

Filed under: in het Nederlands

Leave a Reply

*