Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands, ritueel slachten » Ritueel slachten gaat zo:Moslim bekeerling tot christendom ritueel geslacht. (video)

Ritueel slachten gaat zo:Moslim bekeerling tot christendom ritueel geslacht. (video)

Vooral blijven kijken, ook de kampioenwegkijkers, dus de meerderheid van de Europese bevolking: Ziehier uw toekomst, wat nu de dieren wordt aangedaan, zo zal het U straks ook vergaan!! Hoezo zouden wij als kenniseconomie de exacte wetenschappen moeten ondersteunen ten detrimente van de filosofie, de natuurtheologie, de epistomelogie: Laten wij voor het middelbaar onderwijs en wellicht al op de basisscholen een verplichte leergang kentheorie voorschrijven, op basis van het voortreffelijke boek ‘God in the Age of Science’door Prof. Herman Philipse, die een in historisch perspectief gezette uitleg geeft over de kentheoretische problematiek van de (mono-)theismen. Zie video hieronder onder’read entire article’

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.