Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » Beatrix zegt ‘goed gedaan’ tegen bommengooiers, die Sonja Milenkovic met 2000 Europeanen kapotbombardeerde.

Beatrix zegt ‘goed gedaan’ tegen bommengooiers, die Sonja Milenkovic met 2000 Europeanen kapotbombardeerde.

Op 16 december 1998 vertelt het echtpaar Milenkovic in ‘Die Zeit’ hoe hun dochter door onze luchtmacht aan flarden werd geschoten. Wikipedia: In den Blickpunkt der Öffentlichkeit geriet der Ort durch einen Luftangriff der NATO am 30. Mai 1999 während des Kosovo-Krieges. Während eines Volksfestes anlässlich des orthodoxen Dreifaltigkeitsfestes erfolgte dieser auf die Morava-Brücke von Varvarin, wodurch diese zerstört und mehrere Menschen (darunter Sanja Milenković) getötet oder verletzt wurden. Den Großteil der Opfer (10 Tote, 17 Verletzte) forderte die zweite Angriffswelle auf die zerstörte Brücke, während Helfer versuchten, die Toten und Verletzten zu bergen. Zie: http://nato-tribunal.de/varvarin/presse.htm

sonjaamilencovic

Sonja Milencovic laatste foto

Klagen hielp nergens (zie http://www.nato-tribunal.de/varvarin/klage.htm) en de Nederlande Minister van Buitenlandse Zaken J.van Aartsen tijdens deze niet door de UN toegestane aanval op een souvereine staat zou als burgermeester van Den Haag, deze ouders niet eens willen ontvangen.Sic! Tijdens deze oorlog heeft de Nederlandse luchtmacht in 1200 vluchten 800 bommen en raketten afgeworpen op onschuldige burgers.

‘Goed gedaan’ zegt nu op witte donderdag 28 maart 2013 Beatrix en onderscheidt dus de luchtmacht met de ‘cravate'(vaandelwimpel), die sedert 1965 niet meer was uitgedeeld, tijdens een plechtigheid bij de Koninklijke Miliraire Akademie. Het is de onbeschaamde goedkeuring van oorlogsmisdaden door een staatshoofd, dat samen met de Bushes en Bin Ladens via de Carlyle group behoort tot de belangrijkste investeerders in de Amerikaanse militaire luchtvaart industrie. Tijdens deze illegale oorlog tegen Yougoslavie zijn 2000 Servische burgers kapot gebombardeerd. Alle vermoorden, zwaar gewonden en alle vernietigingen zijn in twee zwartboeken door de Yougoslavische Regering gepubliceerd en onder mij.( NATO crimes in Yugoslavia-documentary evidence 24 march-24 april 1999 I and II).

Ik heb op 31 januari 1999 juridische bijstand aan de familie Milenkovic aangeboden, maar in deze bananenmonarchie geen rechtsingang kunnen vinden.

Wel heb ik drie leden van de Nederlandse Regering, de minister-president Wim Kok, de minister van Defensie F. de Grave en de Minister van Buitenlandse Zaken J. van Aartsen aangeklaagd voor oorlogsmisdaden bij het ICTY te Den Haag. Deze klacht staat op deze website www.alfredvierling.com onder publicaties (Engelstalig). Deze is tot standgekomen in samenwerking met Canadese juristen waaronder Christopher Black en Griekse rechters.
Het Internationaal Strafrecht Tribunaal voor voormalig Yougoslavie bleek volkomen een CIA tent te zijn, gefinancierd door Soros en nam de klacht dd 12 october 1999 wel aan maar niet in behandeling.

Wel is onder haar verantwoordelijkheid President Slobodan Milosevic vermoord, omdat hij zichzelf uitstekende verdedigde, vermoord nog voor hij kon worden vrijgesproken.

Op 25 october 1999 heb ik in Parijs enige fora voorgezeten van ‘Dialogue Conference’, waar internationale juristen en irenologen bijeenkwamen ter veroordeling van de NAVO bombardementen (zie La Justice et La Guerre/Justice and War snnn:1164-8147, Revue Internationale d’Arts et de Sciences vol 8 no 31, 32).

Ook het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis te Den Haag heeft de klacht vanwege Yougoslavie niet ontvankelijk verklaard. Mijn leraar volkenrecht (Prof) Mr. Lammers verwoordde aldaar het schandelijke standpunt van de Nederlandse Regering, behelsende oorlogstaal totaal in strijd met het internationaal recht. Dat internationaal recht werd bij deze gelegenheid volkomen opgeblazen met valselijke gebruikmaking van het begrip ‘humanitaire interventie’. Ook speelde wijlen Prof. Kooijmans, later rechter van het internationale gerechtshof, daarin een nefaste rol. Het is ook de man van ‘deterrence by presence’, waarmee hij onze soldaten blootstelde aan de oorlog, zonder luchtsteun wijtzij Minister van Defensie CIA-professor Joris Voorhoeve en louter uitgerust met waterpistooltjes en een wit geschilderde tank met afgezaagd kanon te Srebrenica.

Mijn diepe walging en afkeer van deze massamoord op mede-Europeanen verdwijnt in het niet vergeleken met de diepe minachting die ik heb voor de grenzenloze hypocrisie van Beatrix, staatshoofd van een land dat mij elk jaar enige minuten dwingt stil te staan bij de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Milosevic die niet anders kon dan zijn oude land verdedigen tegen de moslimhordes uit Albanie en de Arabische wereld werd hier opgeofferd. De Serven die ons eeuwenlang hebben beschermd tegen het Ottomaanse Rijk kapot gebombardeerd terwille van de verdere islamisering van de Europese Unie.

Drs Alfred Vierling
Den Haag, The Hague self-procclaimed Capital of International Law

Filed under: in het Nederlands

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.