Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » Marokkanendebat: 30 jaar versteende ideologische verblinding

Marokkanendebat: 30 jaar versteende ideologische verblinding

Het is schandelijk, dat ons parlement een belangrijk probleem wat tegenstribberig en diep in de nacht met 1,5 uur afdoet bij gebrek aan enig nieuw inzicht sedert 30 jaar. In de tijd , dat ik medewerker was van de Tweede Kamer fractie van de Centrumpartij lag de uitwisseling van ideologische stellingnames er precies zo voor als nu. Sociaal-democraten en christen-democraten maken er een opvoedingsprobleem van, dat wel met gezinsbegeleiding en religieuse sturing n.b. door de moskee kan worden beteugeld. Zij zetten in op ethnisch voorangsbeleid om deze jongeren te verheffen in de vaart der volken.

Anderzijds hebben liberalen het focus ingezoemd op de individuele ontwikkeling en zijn dus totaal blind voor de groepsculturele dwangmatigheden van deze doelgroep van beleid. Zij willen bij ontsporing hard aanpakken, en altijd maar weer de riedel van zwaarder straffen, de gebruikelijke overschatting van wat strafrecht, politie en jusitie vermogen.
En dan is er nog de parkeerstrook van kampioen de andere kant opkijkers uit de betere wijken, dat slappe aftreksel van liberalisme, dat zich tooit met een lang vervlogen jaartal.

orientoccidentgillesbouquet

De opmerking van Geert Wilders, dat de andere fracties ´nog in de middeleeuwen leven´´ is volkomen misplaatst. In de Middeleeuwen besefte men immers veel beter en scherper dan nu, dat de islam vreselijke kentheoretische gevolgen heeft voor het onderwijs, voor maatschappelijke cohesie en voor wat men hier te land volkomen ten onrechte ´criminaliteit´ blijft noemen. De Middeleeuwers wisten heel goed wat voor lieden de ´Moren´waren.

Iedereen , die ´Opsporing verzocht´ bekijkt weet, dat we hier niet met criminaliteit te maken hebben en ook niet alleen maar met jongeren die te gemakzuchtig zijn om te leren -studeren en aan een carriere te werken.

HET IS GEDRAG DAT VOORKOMT UIT ETHNISCH REVANCHISME!!!

Uit wrok, dat hun geloof en cultuur niet de overhand in deze wereld heeft gekregen beschouwen zij alle andere volken als buitdieren. Onze politieke elite moet zich niet blind staren op enkele tientallen aangepaste jongeren van Marokkaanse afkomst. Ik heb 17 jaar gewoond tussen deze moslim jeugd, in Amsterdam uit mijn appartement gepest dor een illegale moskee, in de Haagsche Transvaalwijk door hun kleremuziek en drugshandel. Wij Europeanen zijn in oorlog en alleen een militaire actie helpt. Dat wisten de Middeleeuwers al en ondernamen gezamenlijk actie tegen de ´piraterij´. Zij zijn aan het oefenen voor de op handen zijnde djihad in onze steden, portiek voor portiek, straat voor straat, wijk voor wijk todat zij de overhand hebben. Wie zijn zij? Religieus aangespoorde Arabische en verdoolde Kabyl strijders. Zij instrueren hun jongste kinderen nog om de ‘ongelovigen’ te bestelen, zoals recentelijk nog in Gouda, waar ten gevolge daarvan de huisinbraken met 70% toenamen.

Binnen de Europese Unie zal deze militaire actie, ondanks de vele Europese slachtoffers van Arabisch´Maghreb moslim geweld niet worden ondernomen. Het zal gepaard moeten gaan met massale uitzettingen naar aanleiding van elke aanslag op het leven en goed van onze Europese burgers. De zakelijke elite die deze unie aanvoert beschermt de bevolking niet tegen vreemde invallen. Van de heilige Hindu geschriften en oude Griekse filosofen had men wel kunnen leren, dat je de leiding van je Rijk nooit aan kortzichtige plutocraten moet overlaten. Rusland en China hebben ons de weg gewezen, hoe je met deze importjeugd moet omgaan. Dat zijn geen poldermodellen met theedrinken. Europa is te verwijfd geraakt om zijn vijanden te kennen.

Nog ff en ik kan dit land verlaten, waarvan het bestuur je naakt overlevert aan wilde hordes als frontsoldaat in een door dat zelfde bestuur wel al als mislukt beoordeeld multicultureel experiment. Mijn kritiek erop leverde me niet alleen 135.000 stemmen op, maar ook een beroepsverbod ´wegens uw opvattingen over de multiculturele samenleving´ (zie onder biografie, naar einde scrollen) Bedankt voor deze sociale/culturele vivisectie op de samenleving, die ik erdoor heb teloor zien gaan.

alfred vierling
5 april 2013

Filed under: in het Nederlands

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.