Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » De Paus parafraseert Vierling (kerstboodschap 2008)

De Paus parafraseert Vierling (kerstboodschap 2008)

De Paus verwerpt de ‘gender-theorie’ en noemt homosexualiteit even schadelijk voor het voortbestaan van de mens als zure regen schadelijk is voor de tropische wouden. In zijn antropocentrisch wereldbeeld vindt hij het behoud van de wouden zinloos zonder voortbestaan van de mens te waarborgen.

Hoewel ik heb nooit zelf heb gezegd, heeft mijn foto afgebeeld gestaan in Elsevier dd 1 oktober 1983 met eronder de tekst :…buitenlander ten minste zo bedreigend voor het milieu als zure regen…Dat Ik heb dat nooit gezegd en als antwoord op mijn verzoek tot rectificatie antwoordde de Nederlandse Verenging voor Journalistiek, dat het hier niet ging om een citaat, maar een interpretatie, want ’Het staat niet tussen aanhalingstekens’. Lekker fris zo’n vereniging!

Maar goed, nu de Paus ook al verwijst naar ‘zure regen’ in verband met de toekomst van de mensheid, moet me van het hart, dat hiermede impliciet de vinger wordt gelegd op een taboe-onderwerp: sc. dat niet de hele mensheid door gebrek aan geboorten zal verdwijnen, maar wel de Noorduropese en Noordamerikaanse bevolking en dus ook hun beschaving. Op deze website staan onder ‘videos’ enige gesprekken met auteurs die dat haarfijn uitleggen. Het gaat nu wel heel snel, de Russische en Duitse bevolking zal voor het einde van deze eeuw halveren, de steden van Engeland, Frankrijk , Nederland en Belgium zullen merendeels door niet-Europeanen worden bevolkt.

De paus heeft daarin wel gelijk, dat de toekomst van de mens niet is dan via vereniging van man en vrouw. Wat de mens doet naast zijn voortplantingsplicht om althans de vervangvruchtbaarheid van zijn mensensoort en naast zijn ouderlijke plicht tot bestendiging van zijn beschavingspeil moet hij weten. Hier past geen gemoraliseer. Over homosexualiteit heb ik elders op deze website een Engelstalig artikel geschreven, maar zulks onverlet het morele gebod zijn bevolking in stand te houden. Voor zover ik weet heb ik mij niet voortgeplant en ik ervaar dit als plichtsverzuim, gecompenseerd door een jarenlange strijd tegen de omvolking van mijn land en werelddeel.

Filed under: in het Nederlands · Tags: ,

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.