Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » Höllensturm door Alexander Wolfheze

Höllensturm door Alexander Wolfheze

Studiegenootschap Erkenbrand publiceert dit artikel door semitoloog Dr. Akexander Wolfheze. Hij wijst een herbronning als weg tot europese herbewustwordeng als conditio sine qua non can een verenigd continent.
Het gehele artikel staat onder voormelde link.
Höllensturmweek op Erkenbrand (1)
22/01/2018

De Höllensturm was de ondergang van nationaal-socialistisch Duitsland en de beschrijving hiervan door Thomas Goodrich. De horreur van het Oostfront, de bombardementen op Duitse steden, de vrees van Duitse vrouwen voor plunderende en verkrachtende Rode Leger-soldaten, de internering van Duitsers in vernietigingskampen ná afloop van WOII en de marteling van Duitsers om bekentenissen af te dwingen worden allen zeer gedetailleerd omschreven. Deze serie duidt de Höllensturm.

PDF van het boek: https://ia800400.us.archive.org/20/items/Hellstorm_50/GoodrichThomas-HellstormTheDeathOfNaziGermany.pdf

Documentaire: https://www.youtube.com/watch?v=FUt-yxJODxI

Tien westerse perspectieven op een Euraziatisch project
Voorwoord: het Verraad van het Avondland

Een volk kan zijn dwazen overleven, zelfs zijn ambitieuze dwazen, maar het kan geen verraad van binnen verdragen. Een vijand buiten de poorten is minder gevaarlijk, want men kent hem en hij draagt zijn vlag openlijk tegen de stad. Maar de verrader binnen beweegt zich vrij binnen de muren, zijn gladde praat gaat vrij over straat en reikt tot in de volksvergadering. Men herkent hem niet: hij spreekt zoals wij, gedraagt zich zoals wij, kleedt zich zoals wij. Hij doet een beroep op de laaghartigheid die in de harten van alle mensen verborgen ligt: hij bederft de ziel van het volk, ondergraaft de fundamenten van de staat, tast het publieke leven aan.

Filed under: in het Nederlands

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.