Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands, Uncategorized » Het Begin van de Mens en Religie volgens Numerische kleitabletten (videovertelling door Bram Vermeulen.)

Het Begin van de Mens en Religie volgens Numerische kleitabletten (videovertelling door Bram Vermeulen.)

Het begin van de mens en religie volgens 6000 jaar oude Numerische Kleitabletten (videopresentatie door Bram Verneulen)

Commentaar van Assyrioloog Dr. Alexander Wolfheze: Assyriologisch commentaar op cabaret is natuurlijk wel heel veel gevraagd – maar omdat u het bent, en omdat ik een hekel heb aan (meestal zeer ongegronde) academische arrogantie, moeten we het proberen. 

Sitchin’s boek is natuurlijk tongue in cheek na een half trimester Soemerisch voor Beginners – althans oude stijl, de nieuwe femo-allo bezems zullen de restanten Leidse ‘kleine letteren’ inmiddels wel hebben weggevaagd – en Bram V presenteert het ook als zodanig. Overigens zijn er een aantal symbolisch (en ‘freudiaans’!) significante vertekeningen in zijn mooie decoraties: zo spreekt de ‘omarming’ ipv theriomachie in de rolzegelafdruk reconstructie boekdelen. Toch is ook ergens achter Sitchin’s (wel heel dikke) rook ook wel een beetje vuur. In uw goed-toegeruste geheugen-archief zult u zich in dit verband wellicht het ‘Nibiru’ citaat herinneren in mijn ‘Archeo-Futurisme’ artikel op de EB site (https://www.erkenbrand.eu/artikelen/de-archeo-futuristische-revolutie/ deel 1 paragraaf 1 citaat 1). Bram V’s opmerkingen over de Mischwesen problematiek wordt goed herbelicht door de Jorjani publicatie waaraan mijn artikel gewijd was: het gaat natuurlijk om Die Geschöpfe des Prometheus.

De cultuurantropologisch interessante essentie van deze cabaret voorstelling is natuurlijk de postmoderne Flucht nach Vorne mbt de kosmologisch-transcendente substantie: de poging, a l’outrance, om het historisch-materialisme terug te projecteren op de oudheid. Deze poging ligt natuurlijk in het verlengde van de programmatische ‘deconstructie’ van de Abrahamitische Tradities: wat beter dan de oudheidkunde te instrumentaliseren voor het ridiculiseren van de laatste restjes Christelijke Traditie? De postmoderne opstand tegen authentieke identiteit en transcendente lotsbestemming druipt ervan af: Bram V windt zich klassiek-postmodern op over ‘slavernij’ – de slavernij van ‘de mens’. Uit een socialistisch nest komend heeft hij niet goed gelezen wat geschreven staat: ‘En tot de man heeft Hij gezegd: Omdat gij hebt geluisterd naar uw vrouw en hebt gegeten van de boom die Ik u had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van u! Zwoegend zult hij van hem eten, alle dagen van uw leven. Distels en doornen zal hij voorbrengen, met veldgewas moet gij u voeden. In het zweet zult ge werken voor uw brood tot gij terugkeert naar de grond…’ Bram V zou dit onwelgevallige (want tot gewetensvorsing, verantwoordelijkheidsbesef en arbeidsethos oproepende) stukje Heilige Schrift maar al te graag vervangen met een kunstmatig op de Soemerische overlevering te projecteren kosmologisch-vrijwarend ‘slavernijverleden’. De Assyriologie is echter een koude kermis: (uit alle overgeleverde taal- en kunstmonumenten sprekende) kosmologische bescheidenheid, religieuze gewetensvorsing en hooggestileerd plichtsbesef waren bij Oudmesopotamische mens nog veel sterker dan in het traditionele Christendom.

Het Christendom (metahistorisch gesproken bio-evolutionair ‘adaptief’ bij ‘Faustiaanse’ Europese volkeren) bood als het ware een individualistisch realiseerbare ‘uitbraak’, met een uitweg naar boven, uit de altijd collectief-tirannieke kosmologische cycli van de Oude Wereld. Een verbetering die in onze postmoderne tijd definitief wordt omgekeerd in wat Peter Sloterdijk zo mooi de ‘val in de toekomst’ noemt. Ook als we geen Christenen meer (kunnen) zijn is het goed dit soms nog eens te overdenken. Er komt in onze streken ongetwijfeld een tijd (hopelijk zullen u en ik die niet meer meemaken) dat men zich de laatste gecommercialiseerde, geinfantiliseerde en geridiculiseerde echo’s van de kerstgedachte met weemoed zal herinneren. 

Dr. Alexander Wolfheze

Filed under: in het Nederlands, Uncategorized

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.