Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands, Uncategorized » Alfred Vierling over klimaatwaan. (podcast)

Alfred Vierling over klimaatwaan. (podcast)

Thans 07 jan 2019 is het Nijpels plan: voor het bedrijfsleven in miljoenen euros: 100 lastenverzwaring en 500 subsidie vs voor de burger 1800 lastenverzwaring en 250 subsidie.

mijn vergaarde wijsheden over de klimaatwaan op podcast: bekijk ook:

Filed under: in het Nederlands, Uncategorized

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.