Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » Frans Timmermans, de sloper van Europa.

Frans Timmermans, de sloper van Europa.

Frans Timmermans wil een Europese Unie, maar hij heeft alles gedaan dat ideaal te weerstreven. Hij heeft te beginnen met zijn leugen over de gevonden en zogenaamd door Russische separatisten weggegooide knuffeldieren, gevonden bij het wrak van de MH-17, de neerstorting ervan Rusland en haar regering verweten., ten overstaan van de Verenigde Naties. Tegen dit Europese land heeft hij de F-35 bommenwerper met nucleaire capaciteiten door zijn PvdA, de regering en het parlement naar de NAVO gevlogen. Maar nog erger, hij bejubelt de multikulti maatschappij, roemt Rotterdam als bewijs van het succes ervan (Sic!), verzwijgt de gevaren van de mohammedaanse demografische veroveringstrategie en de onverenigbaarheid van de koranische, hadithisch, sharia-beklonken normen, waarden en levensstijl met die van de Europeanen. Zie hierover mijn video-gesprek met wijlen Guillaume Faye en de aan hem gewijde necrologieën op de thuispagina hieronder. Hij is de grote promotor EN ONTKENNER van het gigantische volksvervangingsproject, waardoor Europese volken bij gebrek aan natalistisch beleid ter schraging van op zijn minst hun vervangvruchtbaarheid d.m.v. massa-immigratie uit AFRIKA EN HET MIDDEN-OOSTEN worden gedecimeerd. Met de ondergang van de Europese volken zal ook de Europese beschaving verdwijnen. Timmermans heeft Europa’s doodkist getimmerd.

Filed under: in het Nederlands

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.