Articles Comments

Alfred Vierling » Archive

KOSOVO 20 yrs ago captured and revolved in a crime spot by NATO.

Twenty years ago President Clinton and Secretary of State Madelain Albright impinged upon Europe a crime spot, which these war mongerers have had stolen from Yougoslavia, a country totally subdued by them, all to the very detriment of the welfare of our continent. Hear hererunder, confessions by a French military dealing with the first after WOII inter-European war.
Read entire article »

Filed under: in english

Alfred Vierling over klimaatwaan. (podcast)

Alfred Vierling over klimaatwaan. (podcast)

Thans 07 jan 2019 is het Nijpels plan: voor het bedrijfsleven in miljoenen euros: 100 lastenverzwaring en 500 subsidie vs voor de burger 1800 lastenverzwaring en 250 subsidie. mijn vergaarde wijsheden over de klimaatwaan op podcast: bekijk ook: … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands, Uncategorized

Unstunned ritual slaughtering conducive of less outblooding than regular slaughtering. (video by vet. Dr. Alain Peretti)

Dr. Peretti of ‘Vigilance Halal’ explains (in French) that the stress of animals slaughtered in full conscience is conducive of retaining blood far more than being outblooded after stunning. Besides, current mass unstunned slaughtering practices convey far more bacterial infections because of the blood and phlem spreading by the spastic movements of the animal in conscient agony. Lamb Slaughter in Australia – Leaked Video will Change Your View on Meat
Read entire article »

Filed under: ritueel slachten

Het Begin van de Mens en Religie volgens Numerische kleitabletten (videovertelling door Bram Vermeulen.)

Het Begin van de Mens en Religie volgens Numerische kleitabletten (videovertelling door Bram Vermeulen.)

Het begin van de mens en religie volgens 6000 jaar oude Numerische Kleitabletten (videopresentatie door Bram Verneulen) Commentaar van Assyrioloog Dr. Alexander Wolfheze: Assyriologisch commentaar op cabaret is natuurlijk wel heel veel gevraagd – maar omdat u het bent, en omdat ik een hekel heb aan (meestal zeer ongegronde) academische arrogantie, moeten we het proberen.  Sitchin’s boek is natuurlijk tongue in cheek na een half trimester Soemerisch voor Beginners – althans oude stijl, de nieuwe femo-allo bezems zullen de restanten … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands, Uncategorized

Dion Graus, held met hart, gesteund door Wilders ondanks reli-joods verzet in achterban tegen slacht door halssnede.

Dion Graus, held met hart, gesteund door Wilders ondanks reli-joods verzet in achterban tegen slacht door halssnede.

Alfred Vierling 20 minuten · YouTube ·  un héro on ne peut plus, een held met een hart en verstand van zaken, gesteund door Wilders ondanks fel verzet van de reli-joodse eigen achterban. Geweten en moraal gesteld boven partijbelang. Dank, vooral namens de grote hoefdieren met een nekslagader, waarlangs hersenen doorbloed en bij bewustzijn blijven na de halssnede tot de dood door verstikking met bloed in de longen er soms minutenlang nadien op volgt. Helemaal walgelijk is … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten, Uncategorized

The Silk Road main Obstacle to be solved by Chen Quanguo method.用陈全国先生的方法解决丝绸之路的主要障碍

The Silk Road main Obstacle to be solved by Chen Quanguo method.用陈全国先生的方法解决丝绸之路的主要障碍

English Translation follows Chinese text. 我对丝绸之路经济感兴趣。我相信沿着丝绸之路不仅商品会旅行,也会传播宗教。丝绸之路穿过伊斯兰国家。如果这些人口在经济上增长,那么他们的人口也将增长,因此,欧洲和中国的伊斯兰威胁将会增加。因此,欧盟应该向中国学习如何应对伊斯兰教是非常重要的。我很佩服新疆共产党领导人陈全国先生是如何在一个封闭的设施中聚集成千上万的伊斯兰教徒,教他们在现代社会生活所需的技能。 I am interested in the Silk Road economy. I believe that along the Silk Road, not only goods will travel, but also religion. The Silk Road passes through Islamic countries. If these populations grow economically, their population will also grow, so the Islamic threat in Europe and China will increase. Therefore, it is very important for the EU to learn from China how to deal with … Read entire article »

Filed under: in english, Uncategorized, 用普通话

Wat geeft men zo uit om elkaar kapot te maken? What do we spend for mutual destruction?

Wat geeft men zo uit om elkaar kapot te maken? What do we spend for mutual destruction?

Joop Hamelinck 1 Wat geeft men uit om elkaar kapot te maken : Peru 820 MiljoenTsjechi 1,16 Miljard DollarZwitserland 4,1 MiljardMaleisie 4,69 MiljardAlgerije 4,99 MiljardEgypte 5 MiljardThailand 5,2 MiljardArgentinie 5,6 MiljardVietnam 6,2 MiljardNoorwegen 6,2 MiljardZweden 6,7 MiljardMyanmar 7,7 MijardPakistan 7,8 MiljardIndonesie 8,1 MiljardIran 10 MiljardMxico 10,7 MiljardGriekenland 10,39 MiljardPolen 12 MiljardNederland 12,6 MiljardTaiwan 19,2 MiljardCanada 21 MiljardTurkije 25 MiljardSpanje 25,5 MiljardAustralie 26,9 MiljardBazil 27 MiljardSaoedi A 39,2 MiljardZuid Korea 41,1 MiljardIndia 42 MiljardDuitsland 49 MiljardJapan … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

Global Warming Swindle occults and subdues environmental problems like pollution of rivers, air, deforestation and extinction of rare species.

All these catasrtrophes have not been abble to attract so much political and industrial attention and money as has the pretended climate change.  Nor has the population bomb in subsaharan Afrika.
Read entire article »

Filed under: Uncategorized

Dr. Ferdinand Keuleneer kritisch over ‘Van Internationaal Recht naar Transnationaal Recht ‘

druk op ‘verder lezen’en dan op lrode linktekst: ‘lees hier‘
Read entire article »

Filed under: Uncategorized

Fins Prof. internationaal recht Martii Koskenniemi leest de arrogante internationaalrechterlijke priesterkaste de les in het Vredespaleis.

druk op ‘lees verder”  en dan op de rode linktekst ‘lees hier‘
Read entire article »

Filed under: in het Nederlands, Uncategorized