Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » Bezuinigingsaccoord, nep-nationalisten doen niet mee!

Bezuinigingsaccoord, nep-nationalisten doen niet mee!

Gelukkig heeft een gelegenheidscoalitie van VVD, D’66, Christendemocraten, CU, SGP, en MIRACLE: Groen-Links land en Europa gered van een zekere economische neergang door een begin te maken aan vermindering van de Staatsschuld. (50.000 euro per werkende Nederlander!, rentekosten 90 miljoen euro). De EU-norm hooguit begrotingstekort hooguit 3% van NBP om bij 5% groei een maximaal 60% van het BNP als staatsschuld te kunnen dulden, kan immers al niet meer effectief werken bij gebrek aan die 5 % groei. IMF Hoofd Mevrouw Lagarde waarchuwt tegen het ‘kapot bezuinigien’ van de economiche activiteit en in haar kielzog doen de sociaal-democraten en socialisten dat ook. Maar het IMF is juist niet gebaat bij een te grote onafhankelijkheid van staten t.o.v. het internationale bankwezen!.

Van Salazar (Portugal) tot Ceaucecu (Roumenie), van rechts tot links hebben nationalisten altijd geprobeerd zo weinig mogelijk staatsschuld te hebben en zo uit de klauwen van het internationaal kapitaal te blijven. We weten waartoe dat in staat is: Landen als Griekenland het faillissement indrijven en alsdan confisceren, schijnopstanden als oranje-revoluties en arabische lentes entameren tegen staten zonder staatsschuld, of zachte oorlogen voeren met boycotts en heuse NATO-bombardementen (op Servie en Lybie).

Wie echt onafhankelijk wil zijn en baas in eigen land, moet zijn land dus juist minder afhankelijk maken van het internationale bankwezen en de staatsschuld afbouwwen. Er zijn maar twee manieren om dat te doen: Afbetalen en dus bezuinigen of……
door een volk met kloten die hele banksector ophangen, eruit flikkeren en autark opereren. Dat deed Mao Zhedong in China, dat er in 1949 HEEL wat rotter voorstond dan Europa nu. In zo’n kader past wel, dat je zoals Wilders en Roemers de banken niet wil redden met belastinggeld, maar dan moet je wel die banken naasten en dan moet de staat het bedrijfsleven financieren en dan eb je dus een loodzware bureaucratie aan je nek, het is het van tweeen een.

In ieder geval is nu wel bekend wat ‘populisme’is : De socaal-democraten en de would-be nationaal-socialisten Wilders en Roemers willen de bevolking laten geloven, dat de nu voorgenomen bezuinigingen de bevolking meer treffen dan de gevolgen van het oplopen van de staatsschuld en het laten klappen van de Euro en de Europese Instellingen, quod non. Zij leveren ons land juist uit aan perverse financiele aanvallen door het internationale bankwezen, een abstractum waarachter een globaliseringsdrift schuil gaat ten bate van een footless rootless elite.

Nogmaals: Eerst weten wie je bent, wie Europeaan is en wie niet, waar onze geografische en culturele grenzen liggen, dan een stevig continent bouwen, dus Europese volken minimaal op niveau van vervangvruchtbaarheid brengen, 2/3 van Europese consumptie realiseren door in Europa geproduceerde producten, geen oorlogen voor een ander continent uitvoeren. En dus zeker niet Europa nog meer infeoderen aan Amerikaans/zionistische belangen!! En dus in dat kader de islamisering en massa-immigratie vanuit buiten Europa bezien als dier strategie om Europa te verzwakken.

Het is ook volkomen populistisch om de ontbinding van de Europese Unie te bepleiten zoals Wilders en Le Pen het doen. De grote problemen rond demografie, immigratie, veiligheid en economie kunnen slechts op Europees niveau worden opgelost en niet door een provincialisme dat het continent uitlevert aan andere wel centralistisch geleide continenten. Mars door de instituten is geboden, de heersende globaliserende elite verdrijven en vervangen door een elite die wel in onze Europese beschaving is verankerd, niet het gebral van populistische volkstribunen die weliswaar stemvee achter zich krijgen, maar met vee kun je alleen loeien , niet regeren.

Zolang echter de gevestigde partijen de problemen en kosten van de multiculturele maatschappij blijven ontkennen, zal Wilders of enig ander nationalisme wel een groot aantal kiezers vinden, maar zonder natalistisch beleid sterven wij Europeanen toch uit en zal zijn / haar politiek niet worden gerealiseerd.

alfred vierling
27 april 2012

Filed under: in het Nederlands

4 Responses to "Bezuinigingsaccoord, nep-nationalisten doen niet mee!"

 1. wilco says:

  Eerst de Nederlandse soevereiniteit opheffen en aan de EU overdragen zodat deze dictators probleemloos turkije de EU in kunnen loodsen. Denk aan wie U stemt op 12 september.

  De landverraders/trekpoppen van turkije.

  een terecht verontrustend berichtje. dus kort gezegd betekend dat hele financiële verhaal wel degelijk soevereiniteit overdragen zonder toestemming van het Nederlandse volk. daarbij sowieso van alle Europese volkeren. wilders heeft dus wel gelijk!!

 2. wilco says:

  ter verduidelijking: turkije alsnog via de achterdeur binnenloodsen zal dan stap 2 zijn! dit in verband met een bericht wat op de reguliere blogs de ronde doet o.a. op geen stijl..etc., dat de onderhandelingen met deze beroepsslachtoffers (turken/ moslims die zich juist zelf racistisch en fascistisch naar blanken profileren)gewoon weer lekker doorgaan!
  hoezo geen sollicitatie naar burgeroorlog?

  1. vierling says:

   De toelating van Turkije tot de Europese Unie vereist unanimiteit van de Regeringen van de Lidstaten van de EU en dus is er geen sprake van dat dit kan door overdracht van souvereiniteit van de lidstaten aan de Europese Commissie. Wel is vasthouden aan de nationale souvereiniteit van Nederland het recept om Europa ter doen vermalen tussen andere continenten. Stel je voor, dat China, Brazilie, de USA of Rusland elke 200 km van hun continent tot souverein grassprietje verklaart. Le3t eens op de euro dollar koers en je weet genoeg van wat je te wachten staat bij dit ziekelijk regionalisme. alfred vierling

 3. wilco says:

  Ik schrijf u aangaande het Europees Verdrag voor het Europees Stabiliteitsmechanisme, hierna kortweg ESM genoemd, over het welk u binnenkort zal stemmen als Nederlands parlementslid. Ik verbaas me over de stilte rond dit cruciaal verdrag en ik ben verontwaardigd over de afwezigheid van een referendum over dit onderwerp. Er moet hoogstdringend binnen de kortst mogelijke termijn een publiek debat geopend worden over deze vraag. De burgers werden tot op heden niet rechtstreeks geraadpleegd over dit nochtans essentieel document; de bal ligt in uw kamp en reken ik op u.

  In de kern van dit mechanisme zullen alle beslissingen genomen worden door de Raad van gouverneurs die uitsluitend samengesteld is uit de ministers van Financiën van de Eurogroep. Geen enkel veto noch autoriteit van de nationale parlementen staat tegenover deze ministers wanneer ze handelen in het ambt van gouverneur. Bovendien zullen zij in deze functie genieten van een volledige immuniteit die hun de mogelijkheid geeft te ontsnappen aan elke juridische vervolging. Nochtans zullen zij vrij zijn de schatkisten van de Staten aan te spreken en die zullen “irrevocabel en onvoorwaardelijk” toegankelijk zijn op hun vragen. Het is ook interessant te vermelden dat voor het basiskapitaal van het ESM aan de Europese lidstaten een verplichting tot onvoorwaardelijke bijdrage zal opgelegd worden die binnen de gestelde termijn van zeven dagen verplicht zal moeten worden gestort , en dit basiskapitaal niet gelimiteerd is en dus onbeperkt kan verhoogd worden bij beslissing van de Raad van gouverneurs.

  Geen enkel lid of werknemer van deze instelling zal verkozen worden door de bevolking noch verantwoording moeten afleggen aan deze. Sterker nog, het ESM kan zelf procederen maar niet vervolgd worden, zelfs niet door de regeringen, de administraties noch door de rechtbanken. Het gebrek aan transparantie betreft ook de zogenaamde “onschendbare” documenten, die slechts in zoverre openbaar zullen gemaakt worden zoals de Raad van gouverneurs dit wenst.

  Een ontzegging van fiscale en budgettaire autonomie en bevoegdheden van de nationale parlementen, het weigeren van democratische grondrechten, de onmogelijkheid om een veto te stellen, een totale juridische onschendbaarheid, ondoorgrondelijke en ondoorzichtige documenten… Zoveel antidemocratische procédés die me er vandaag toe brengen om u te vragen over dit verdrag een duidelijk standpunt in te nemen. Gaat u het stemmen of verwerpen? Het hoeft geen betoog dat ik rekening zal houden met uw reactie over deze cruciale vraag de volgende keer dat ik naar de stembus trek. Ter informatie, uw reactie zal gepubliceerd worden op een sitewaar de burger zal te weten komen welke parlementsleden geantwoord hebben op deze vraag en hoe elkeen zich hierover uitspreekt.

  Dank bij voorbaat voor uw antwoord

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.