Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » Interview door AV met Prof Pavel Tulaev, juli 2011, Nederlandse tekst

Interview door AV met Prof Pavel Tulaev, juli 2011, Nederlandse tekst

Pavel Tulaev beantwoordt vragen van ALFRED VIERLING
Dit is de volledige tekst, zoals van te voren is toegestuurd. Voor de feitelijk uitgesproken iets kortere tekst in het video-interview wordt verwezen naar de videoteksten opgenomen onder de voorafgestuurde Russische teksten en Engelse vertalingen, ook hier op deze website in dezelfde rubriek. Er is nauwelijks inhoudelijk verschil, maar de publicatie ervan is gedaan om juridische redenen. Immers, Prof. Pavel Tulaev is alleen verantwoordelijk voor wat hij letterlijk heeft betoogd. Ook in Rusland ligt hij onder vuur.

0. Geachte heer Tulaev, Graag stel ik U enige vragen.

0. Welkom bij Rusland, de heer Vierling. Ik had ook een kans om uw publicatie ‘ The Netherlands: A failed State in a failed Continent’ te lezen in het Engelstalige tijdschrift «AB Aeterno», die de aandacht verdient. Ik ben blij om uw vragen te beantwoorden.

1. Demografie

Vraag 1.1. In 2050 zullen de volkeren van Europese afkomst zijn op de rand van uitsterven, Zij maken dan minder dan 6% van de wereldbevolking uit. Het vruchtbaarheidscijfer in de Europese Unie en Rusland staat momenteel op 1,57 , terwijl de vervangvruchtbaarheid 2,1 kind per vrouw vereist. En in de Europese Unie en Rusland hebben ieder al heeft ongeveer 30 miljoen moslims. Hun geboortecijfer is veel hoger. Wat vindt U ervan?

Antwoord 1.1. Ja, we weten van deze trieste statistiek en gevaarlijke trend. In de laatste editie van “Athenaeum” Ik heb een demografische studie gepubliceerd van twee Russische schrijvers, getiteld “Overleven de inheemse volkeren van Europa?”. Dit probleem wordt steeds besproken op de pagina’s van onze publicatie.

Vraag 1.2. De Europese Unie is van plan om bovenop de islamitische immigratie 25 miljoen meer Afrikanen te laten komen, terwijl Rusland, denk ik, wil stoppen met niet-Europese immigratie.

Antwoord 1.2. U kent het immigratiebeleid van de Europese Unie beter dan ik. In Rusland, het is waar, beperkt de overheid het aantal van de quota over de toegang van arbeidsmigranten uit Azië. Op hetzelfde moment, verbood het echter de Beweging tegen illegale immigratie (DPNI), die als eerste tegen de kolonisatie van het Russische volk uit het Zuid-Oosten en Eurazië streed.. De echte situatie is dramatisch.

Vraag 1.3. Is het waar dat de Russische regering ouders ongeveer 18.000) euro biedt voor elke tweede of derde kind?

Antwoord 1.3. Uw informatie over de overheidssubsidies ter gelegenheid van de tweede, derde en volgende kinderen zijn niet volledig betrouwbaar. Voor zover ik weet, zijn de bedragen van de werkelijke subsidies veel lager. Jonge gezinnen in de leeftijd van 30 ontvingen een eenmalige bijstand in 2007 van ongeveer 1500 euro voor het tweede kind en 2000 euro voor de derde en volgende. De werkplek moet de bevalling binnen een maand betalen met een vergoeding voor de verzorging van een baby van ongeveer 400 euro. Vanuit het perspectief van veel moeders, is dit als financiële hulp is laag, hoewel het belangrijk is vanuit een moreel gezichtspunt. In Duitsland en de Scandinavische landen, zijn vergelijkbare subsidies.

Vraag 1.4. U bent de auteur van “Blanke Strijd in Rusland” (Moskou, 2007 jaar 2007). Wat schreef U daar?

Antwoord 1.4 Het boek “Blanke strijd in Rusland» , is in een klein aantal exemplaren uitgebracht en te lezen op PDF-formaat op mijn persoonlijke site HYPERLINK “http://www.tulaev.ru” www.tulaev.ru,. Het is een verzameling van opiniestukken en interviews gepubliceerd in het Engels, Frans, Duits en Spaans. Het gaat niet over demografie en filosofisch-historische en ideologische vraagstukken. Oorspronkelijk wilde ik onze westerse collega’s over brengen dat wij, Russen, zoals de blanke Europeanen, zijn. Wij behoren tot een ras, we hebben gemeenschappelijke wortels, tradities, waarden en dezelfde interesses. Daarom moet de bestaande verschillen, zoals taal of religie, geen hinderpaal zijn en niet leiden tot geopolitieke conflicten tussen zuster naties, zoals het was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mijn essays gaan over de betekenis van de Witte Herleving, tegen 1917 en daarbuiten, met inbegrip van de moderniteit van de XXI eeuw, de spirituele en culturele oplossingen van het probleem, en zijn niet antropologisch onderzoek.

Vraag 1.5. Zal Rusland waarvan de bevolking naar verwachting ongeveer 150 miljoen in 2030 zal bedragen, als een reservoir voor de bevolking (Hinterland) en als een bron van inspiratie voor de bedreigde blanke mensen in de Europese Unie dienen?

Antwoord 1.5. Uw prognose van de groei van de bevolking van Rusland tot 150 miljoen in 2030 is onrealistisch. De eerste, officiële gegevens over de 2010 telling zijn sterk vervormd. In feite is het aantal Russische burgers niet 142 miljoen, maar veel kleiner. Deskundigen noemen een geringer aantal (ongeveer honderd miljoen – nader te bepalen). Meer dan 20 jaar van liberaal-kapitalistische hervormingen van de Russische bevolking hebben tot verliezen in de orde van 15 miljoen mensen geleid. (het precieze cijfer wordt besproken). Met een verhoogd sterftecijfer onder Russische, Oekraïense en Wit-Russische mensen gaat een significante stijging van de vruchtbaarheid onder de Armeniërs, Azeri’s, Tsjetsjenen, Ingoesjeten , etc gepaard. Dat wil zeggen, compensatie voor het verlies van de Slavische bevolking van Europese afkomst, komt louter op het conto van de groei van de midden-Aziaten en Chinezen. Als deze trend doorzet, zal op de lange termijn de raciale samenstelling van de Russische burgers ingrijpend veranderen in de richting van Oost-Aziatische en Mongoloïde dominant.

Het is belangrijk op te merken dat de kwantitatieve vermindering van de bevolking gaat gepaard met een algemene veroudering, degeneratie, verdorvenheid en hersenspoeling onder invloed van de westerse beschaving. Het is duidelijk een verslechtering van de kwaliteit van mensen, hun gezondheid en morele karakter. In dit verband laten filosofen en religieuze figuren denken aan de wetten van de Kali Yuga, het tijdperk van het totaal degradatie, zoals statistici en demografen aangeven – de genocide.

Wien kan een dergelijke werkelijkheid inspireren? Er valt slechts nog te rekenen op de toegewijden die tegen de stroom in gaan.

2. Beschaving en cultuur

AV: De Europese Unie is ondergeschikt aan de Amerikaanse regering (Verenigde Staten) en wordt verzwakt door de Amerikaanse “plaag van genot,” die leidt tot de individualistische stijl van leven, in het hier en nu. In het belang van hun maçonieke lobby probeert de VS de euro-zone te verzwakken, door de prediking van multiculturalisme. Dit maakt de bevolking van Europese afkomst tot minderheid in hun eigen land, omringd door een zee van islamitische en zwarte immigranten. In verband met de opkomst van de nationalistische partijen in alle lidstaten van de Europese Unie werden onlangs nationale leiders als Sarkozy in Frankrijk, Merkel in Duitsland en Kameroen in Groot-Brittannië gedwongen het falen van de multiculturele beleid toe te geven. Echter, na de erkenning, bleef alles bij hetzelfde.

Vraag 2.1. Kan Rusland een alternatief voor multiculturalisme bieden?

Antwoord 2.1. We kijken aandachtig naar wat er gebeurt in de Europese Unie en we hopen dat, uiteindelijk het gezond verstand zegeviert.. Inheemse volken hebben het recht om hun nationale omgeving. In die zin heeft Rusland heeft iets te bieden als een alternatief voor het verschijnsel dat je ‘multiculturalisme’ noemt. Na het doorleven van de ervaring van de Sovjet-internationalisme en kosmopolitisme, post-Sovjet,heeft het Russische volk met de instandhouding van inheemse cultuur als zodanig overleefd tegen de invloed van de mondialiste tv en het internet. De huidige regering erkent de fundamentele rol van de Russische taal en het belang van de nationale cultuur, terwijl ze echter tegelijkertijd het streven van nationalistische Russische politieke partijen blokkeert, die ze wegzet als ‘extremisme’.

Vraag 2.2. Wat is de rol van de Russische Orthodoxe Kerk bij de instandhouding van de traditionele manier van het gezinsleven en de heropleving van de Russische beschaving ?

Antwoord 2.2. De rol van de Russisch-Orthodoxe Kerk in het leven van het moderne Rusland is aanzienlijk. Onder andere religies, is het de dominante qua status, en qua reële impact, zoals de Rooms-katholieke kerk in Europa. De kerk heeft een duidelijke en actieve rol in de bescherming van het traditionele gezin. Het beïnvloedt ook de ontwikkeling van de cultuur, gezien vanuit een christelijk perspectief. De grootste Russische filosofen van de twintigste eeuw kwamen van orthodoxe waarden, en er is nu een renaissance van de religieuze cultuur, duizenden kerken zijn hersteld, vele duizenden exemplaren uitgegeven christelijke boeken, films geschoten op een historisch thema met een positieve beoordeling van de orthodoxie. In die zin is de rol van de Kerk geconsolideerd. Bovendien, haar invloed rijkt over de grenzen van Rusland naar het grondgebied van de voormalige Russische Rijk , dat is het duidelijk in Wit-Rusland, Oekraïne, de Baltische staten. Echter, de Russische cultuur is in het algemeen niet beperkt tot de Orthodoxe Kerk . Het heeft liberale, socialiste, technocratische en andere stromingen. Onder jongeren wint de Vedische richting, waarin verschillende groepen van de moderne heidenen samen een rodnoverov (Native Faith) beleven, aan invloed.

Vraag 2.3. Hoe lost Rusland het hedendaagse probleem op van hoe de enorme moslimbevolking te beheersen? De EU kan het nog niet.

Antwoord 2.3. Dit probleem is niet makkelijk! Ere verblijven in Rusland minstens 2 ingrijpend veranderen 20 miljoen moslims. De meesten van hen wonen in het zuiden van Rusland, Tatarstan en de Wolga. Het aantal burgers die de praktijk de islam volgen groeit in alle grote steden van ons land, vooral in Moskou, waar twee miljoen moslims nieuwe moskeen stichten. De piek groei van de islamitische invloed was in de jaren 1990, toen de religieuze opleving leidde tot de oorlog in Tsjetsjenië en Dagestan. Zoals u weet, volgens de Koran, moet een ware gelovige in God een heilige oorlog (jihad) voeren tegen de “ongelovigen.” Deze radicale positie wordt gezien door de christenen als de islamistisch extremisme en terrorisme. De Russische regering heeft rekening te houden met de belangen van de dominante religies, inclusief de Islam, dus het ondersteunt het beleid van de oecumenische, vreedzame coëxistentie en dialoog tussen religies. In de Russische paspoorten staan geen nationale afkomst of geloof beschreven. Op hetzelfde moment, bevordert men officieel een kosmopolitische cultuur in de vorm van verscheidenheid, sensualiteit, alle soorten van entertainment en recreatie.

3. Veiligheid en energie

3. AV: De Europese Unie heeft niet zijn leger en is bezet door de NAVO, onder de Amerikaanse militaire commando. EU-landen worden gedwongen om deel te nemen in de oorlogen van de VS, zelfs met betrekking tot Europese landen zoals Servië, het creëren van islamitische enclaves in Bosnië en Kosovo, of om de kunstmatige revoluties, zoals in Oekraïne, Georgië, Wit-Rusland en Kazachstan te ontketenen.

Vraag 3.1. Kan Rusland de Europese Unie voldoende leveringen van gas en olie waarborgen aan Europeanen , zodat die zich kunnen bevrijden van de VS ?

Antwoord 3.1. Problemen van veiligheid en soevereiniteit zijn niet beperkt tot het energiebeleid, maar het is een van de belangrijkste strategische factoren. Natuurlijk kan Rusland een betrouwbare voorziening van de EU gas en olie garanderen. Ze doet dat nu al via de Noord-en Midden-Europese pijpleidingen , ondanks de weerstand van de concurrentie. Het moet niet worden vergeten dat er andere moderne energiebronnen zijn , zoals kernenergie. Zij zullen groeien, ondanks het
recente ongeval in Japan. Europa’s afhankelijkheid van de VS is meer van militaire, technologische en politieke aard dan van energie. De NAVO hielp Duitsland herenigen, verried het Sovjet-leiderschap, en nu neemt het onder zijn hoede hele westelijke delen van het voormalige Russische rijk, en voegt die onder de EU.

Vraag 3.2. Wat vindt U van de Russisch-Europese Unie plannen om wederzijdse veiligheid te garanderen, Poetin met het voorstel in de geest van het Verdrag van Parijs lijkt nu vergeten, zoals eerder voorgesteld door Gorbatsjov?

Antwoord 3.2. De richting van de diplomatieke inspanningen om een strategische as Parijs-Berlijn-Moskou te bouwen, was het algemeen correct. Maar door in te stemmen met concessies aan Duitsland, was het noodzakelijk in plaats van tegengestelde blokken van de NAVO en het Warschau Pact om alternatieve structuren van de collectieve veiligheid op te zetten, zoals de Noordelijke Unie. Helaas, de westerse strategen dwingen het Russische leger zich terug te trekken naar het oosten. Eindeloze discussies over het programma “Partnerschap met de NAVO ‘, het is allemaal maar militaire diplomatie. In dit zogenaamd “partnerschap” met de VS , hadden ze geen lokale oorlog die zijn naam dorst noemen, natuurlijk ten koste van Rusland. Bijvoorbeeld, de bloedige opdeling van Joegoslavië. Morgen zullen de door de NAVO ingeslikte landen als Polen, Tsjechië, Slowakije en andere Slavische landen van Europa ons uitnodigen om de Oekraïne te ‘verdelen’. Dit zal de volgende stap worden, gevolgd door een nieuwe voorwaarstse beweging van strategische wapens van het Westen naar het Oosten. Rusland wordt zo in de armen van China gedreven , maar dat heeft zijn eigen belangen. De Shanghai Cooperation Organization (SCO) kan wel een tegenwicht voor de NAVO, zijn, maar Rusland dreigt te worden gemangeld. Als een gevolg daarvan is er het risico dat fragmenten van de Sovjet-Unie zullen zullen worden opgeofferd in de concurrentieslag tussen twee grootmachten – de Verenigde Staten en China.

Vraag 3.3. Alle landen die geen schuld aan het bankwezen hebben, aan het IMF (Internationaal Monetair Fonds) ,worden bedreigd. Als het IMF heeft de instrumenten van invloed in handen krijgt, zoals we zien in het huidige Griekenland, zet het druk op een land en brengt het bijna tot faillissement, waardoor de Anglo-Saksische banken in staat zijn om de belangrijke grondstoffen in handen te krijgen.

Antwoord 3.3. Inderdaad, vandaag de dag, zijn niet alleen kleine maar ook grote laden afhankelijk van de wereld banksystemen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) iheeft geen moeite ilijk om Griekenland te vernietigen, en regelen dan de verkoop van haar economische middelen. Het mechanisme van de financiële en politieke macht is al lang bereikt. Het is ook bekend, dat de staat van de VS zelf al lang een verschrikkelijke financiële schuld bij de bankiers heeft staan. Het totale bedrag wordt berekend in astronomische cijfers en is nog groeiende. Als gevolg hiervan zijn dollars niet ondersteund met goud, en geleidelijk af te schrijven. Echter, de bankiers en hun goedbetaalde analisten – zijn niet gek. Zij zullen meer en meer nieuwe vormen van bescherming van hun belangen bedenken. Bijvoorbeeld, kan na de euro een transcontinentale valuta-AMERIKA worden ingevoerd. Uit deze financiële spelletjes komt een relatief goed beschermd China met zijn haar onafhankelijke economie goed tevoorschijn met een sterke Yuan. Als Rusland zijn veiligheid zoekt met behulp van China, zal het tot een verdere sinificatie (verchinezing) leiden van de oostelijke regio’s van ons land.

4 De utopische belofte van de toekomst

Vraag 4.1. In de geest van Guillaume Faye’s archeofuturisme bent U teruggekeerd naar de traditionele Europese goden. U bent de auteur van dit boek met foto’s van goden die staan voor de oorsprong van de Slaven als de Indo-Europeanen. Wat hebben ze U geleerd?

Antwoord 4.1. [Ik ben goed op de hoogte met Guillaume Faye, niet alleen uit boeken, maar ook persoonlijk. Op mijn uitnodiging kwam hij naar Rusland. Hier hebben we in het Russisch twee van zijn boeken gepubliceerd, “Wereld Revolutie, Een Verhandeling over het nieuwe Amerikaanse imperialisme’ “en” ‘Waarvoor wij vechten’. Ik heb respect voor de auteur als een denker en als een van de meest vooraanstaande ideologen van Nieuw Rechts, maar ik ben het niet helemaal met hem eens. Mijn debat met Guillaume Faye is opgenomen in het artikel “Wat wij bepleiten?”.]

De filosofie “archofuturisme” van Guillaume Faye staat dicht bij mij, omdat het is gericht naar de toekomst. Echter, de Europese goden, leerde ik niet van hem, en in het algemeen, niet van westerse auteurs. In Rusland was er al een fundamentele school van Indo-ontwikkelde intelligentia tegen het einde van de XIX eeuw. [Ik noem alleen de namen van Alexander Afanasiev, Alexander Hilferding, BA Rybakov, ON Trubacheva. Studies van deze en vele andere auteurs suggereren dat Eurazië al millennialang een culturele ruimte zijn. De beweging van mensen van noord naar zuid (Hyperboreeërs en Ariers), en van oost naar west (de Scythen, de Wenden en Slaven), en dan van zuid naar noord (de Romeinen) en van west naar oost (de Duitsers).

Samen met deze volken hebben wij ons ontwikkeld en ons geuit in de presentatie van de goden. Bijvoorbeeld, de cultus van de donder, goed bekend in de westerse traditie onder de naam van Zeus en Jupiter, was in de oudheid op grote schaal verspreid aan de Donau en de Dnjepr onder de naam Perun. One, bekend als een wetenschapper, kwam naar Scandinavië, Klein-Azië, na het passeren door noordelijk Zwarte Zee regio. De Europese cultus van de Heilige Drie-eenheid werd voor het eerst bekend in India als de Trimurti. De ethische leer van de Boeddha was ook eeuwenlang al voorafgegaan door het evangelie van Jezus Christus.
Het door mij gepubliceerde album bevat 240 artistieke foto’s van Indo-Europese goden, voorgesteld door 14 kunstenaars tijdgenoten. Ik ben de auteur van de populair-wetenschappelijke inleiding op het boek en een auteur van een academische verklarend woordenboek (96 artikelen van de goden). In feite is dit boek – een geïllustreerde encyclopedie van de Slavische-Arische mythologie, een prachtig geschenk voor zowel kinderen als volwassenen.

Immers, goden – zijn het levende principes van het bestaan van het universum. We hebben ze gemaakt en zij ons tot een gemeenschappelijk organisme, we hebben een gemeenschappelijke genetische lijn. Niet alleen mensen en naties, maar ook de goden kunnen dichtbij komen als verre verwanten. Ontwaken van de Goden – is niet alleen een religieuze activiteit, maar het creëren van een kwaliteitsvolle omgeving voor het creëren van nieuwe werelden beter dan de huidige beschaving.

Vraag 4.2. Hoe kwam U tot de conclusie dat onze wedergeboorte afhankelijk is van het axioma “eerst bloed dan grond” en de “biopolitiek boven geopolitiek? ‘ Als reddingsconcept voor ons ras en onze aarde?

Antwoord 4.2. Er zijn voor de hand liggende feiten die sommige mensen zullen herkennen, terwijl anderen die ofwel niet begrijpen of niet willen begrijpen. Menselijke rassen en soorten – ze zijn evenzeer een objectieve realiteit, als die in Afrika blijft blank, hij brengt de exploitatie van het land en zijn beschaving. Een Zwarte (zwarte ras) blijft in de Europese wereld zwart, net als in de psychologie, en cultuur. Hedendaagse Afro-Amerikaanse muziek in de VS – een oog springende voorbeeld. Hetzelfde gebeurt met de Arabieren, die met zich meedragen de religie van de islam naar Europa en die zich bezighouden met de handel, in plaats van de vooruitgang van de wetenschap of technologie. En ook de Chinees. Eenmaal in Rusland, bestuderen zij de Russische taal voor communicatie met de inheemse bevolking en voor het bedrijfsleven, maar als Chinezen zullen zij hun traditionele cultuur behouden: moedertaal, filosofie, ethiek, Oosterse gevechtskunsten.

AV: Zeg eens eerlijk, wat vindt U van raciale vermenging?

PT: Gemengde raciale typen en hun ontwikkeling in de nieuwe sociale omstandigheden vormen een speciaal thema. Echter, bij een verhouding van 10:01 is het als het gesprek van de relatie tussen Europese en niet-Europese populaties op wereldwijde schaal, niet langer relevant te spreken van kruising of elkaar aanvullen, maar het gaat om het onder de voet van de blanke minderheid door veel talrijker rassen. Daarom moeten het genetische principe in aanmerking worden genomen in de strategische planning in het belang van de nationale veiligheid. Biopolitiek moet prevaleren boven geopolitiek, want het is heel belangrijk wie zal leven in ons land, wie te beheren, wie zal leiden tot nieuwe waarden en wetten. Zal haar rechtmatige plaats toekomen aan de blanke bevolking en onze heilige cultuur?

5 Strategie en taktiek

Vraag 5.1. Hoe stelt U zich de “Arische revolutie ‘ voor?

Antwoord 5.1. Ik zou liever spreken van Arische Renaissance, in plaats van revolutie. De laatste term wordt meestal geassocieerd met politieke gebeurtenissen, terwijl we geconfronteerd worden met geestelijke, intellectuele en educatieve taken.

In het algemeen, deze vraag is erg ingewikkeld, dus een korte reactie kan niet alle aspecten uitputtelijk behandelen. Allereerst moeten we begrijpen dat de term “Arier» ) in het Sanskriet een persoon beschrijft die respect verdient, een slimme toegewijde, trouw aan de traditie. In India kan het een man of vrouw zijn , meestal behorend tot een van de drie heersende kasten: brahmanen (priesters), kshatriya’s (krijgers), vaishyas (handelaars, landbouwers en veehouders). In het moderne bewustzijn, de vervormde propaganda van de media (de media), is dit historische en wetenschappelijke concept geassocieerd met de theorie van de “Arische ras” in het Derde Rijk, dat echter het volk van Noorse oorsprong betekent. Hitler en zijn vernietigende oorlog hebben het idee van de Arische identiteit in diskrediet gebracht, dat echter behoort tot de swastika (in het Russisch “Kolovrat” of “YSU”), die hemelse zegen, alsmede op de dag van vandaag een van de belangrijkste symbolen van het boeddhisme. Dus de eerste taak is om de inheemse kennis van ideologische propaganda en het nazi-beleid afzonderlijk, alsef mythevorming in de XX eeuw te ontzenuwen.

Het tweede fundamentele probleem behelst een grondige studie en de ontwikkeling van het Arische, op een wetenschappelijke manier – de Vedische traditie. Veda’s – een uitgestrekte oceaan van heilige kennis. Het is niet alleen de beroemde “Rigveda”, “Atharvaveda”, “Samaveda”, die gezangen van de oude rishi’s (priesters) bevatten, maar ook ‘Ayurveda’ (traditionele geneeskunde en de wetenschap van zdovove), de Upanishads (de filosofische en religieuze traktaten), de rijkste lichaamlijke Purana’s (heilige verhalen over goden, koningen en helden), de shastra’s (verhandelingen over de oorlog, state of art). Voor spirituele groei, regeneratie en welvaart van deze kennis (Veda), hebben wij die nodig, net zoals voor de Europese wetenschap de Griekse filosofen Pythagoras, Plato, Aristoteles nodig zijn.

Spirituele kennis (Veda) en de Arische ethiek zullen ons helpen om de broederlijke volkeren van Eurazië te consolideren, van Spanje tot India – op een positieve basis (de traditionele religie, een sterke familie, een gezonde levensstijl, de leer van de Dharma – het hoogste schuld service). En uiteindelijk, onontbeerlijk voor het bouwen van een eerlijke, efficiënte en technologisch geavanceerde samenleving, wat we zelf willen zijn, in plaats van die welke ons wordt opgelegd.

[Sommige van deze ideeën van vandaag prediken een christen, een deel – een nieuwe generatie socialisten. Echter, ze hebben niet een dergelijke fundamentele basis, als de Vedische traditie. Zij zijn als de takken zonder wortels. De Bijbel kan niet worden aanvaard als basis voor de heropleving van de planeet, want het bevat het Oude Testament, man-hatende ideeën. Een leer van Karl Marx – is niet de enige economische theorie, een alternatief op het kapitalisme].

Vraag 5.2. Wat bedoelt U je met tactiek van “leiderloos verzet’ ? In de Sovjet-Unie had je Stalin als machtig leider nodig om zich te ontdoen van masonische samenzweerders en de verspreiding van de islam: In 1917 waren er in de Sovjet-Unie ter beschikking van 47 miljoen moslims 23 000 moskeeën. In 1989 voor 80 miljoen moslims slechts 300 moskeeën!

Antwoord 5.2. De term “leiderloos verzet’ is niet van mij,maar van Simson Garfinkel, van wie een artikel wordt Afgedrukt in “Athenaeum.” Hij spreekt van de tactiek van de guerrillaoorlog, type wereldomvattend netwerk, dat kwalitatief verschilt van het oude systeem van politieke partijen en vakbonden, gebouwd op een piramide.

Ik denk dat de leiders met alle benodigde kwaliteiten voor een toegewijd leiderschap als theorie (leiderschap theorie) meer dan een publicatie nodig hebben. De vraag is, is wat precies bedoeld wordt met de leider. Führer van het oude type (de speakers voor het gebied en de narcistische dictators) – zullen niet bij ons passen. Een wijs leider werkt op het principe van “道 dao
‘Tao”: hij weet dingen, hij begrijpt hoe iets gebeurt en geeft terug wat al in wezen is gerealiseerd. Hij is als een vroedvrouw die een ongeboren kind ter wereld helpt brengen. Hij weet hoe te luisteren, niet alleen praten. En weet hoe je je ideeën laat klinken als dat van anderen. Een goede leider is een succesvol teamleider.

Stalin (Dzjoegasjvili) was inderdaad een heel sterke leider, zoveel hij kon doen. Echter je moet hem niet vergoddelijken Hij bracht een heleboel verdriet toe aan de mensen in Rusland, waaronder de Russische natie, die hij in gevlei bracht om hem vervolgens te vernietigen: niet alleen de vrijmetselaars, maar alle dissidenten. Tijdens zijn persoonlijke dictatuur doodde hij miljoenen mensen voor hun geloof. Ja, de moskeeën in de Sovjet-Unie was een orde van grootte kleiner, maar dat gold ook voor de christelijke kerken. De communisten waren atheïsten, en hij streed tegen de religie als zodanig, maar niet met moslims tegen de orthodoxen of andersom.

Dictators zijn niets voor mij, maar als een professional hispanist was ik geïnteresseerd in de ervaring van Generalissimo Franco, die het land regeerde gedurende 40 jaar! Ik heb in Rusland, zijn boek “vrijmetselarij” uitgegeven. Maar ik aanbid Franco niet. Vandaag de dag is het onmogelijk om terug te keren naar de dag van de katholieke inquisitie, en het is niet wenselijk.

Vraag 5.3. U lijkt te denken over de mogelijkheid van herstel van de autonomie van de etnische wederopleving in Rusland en het Russische volk, het gevoel van eigenwaarde, om de onafhankelijkheid van nationale soevereiniteit of zelfs van de beschaving te garanderen?

Antwoord 5.3. Inderdaad, ik wijdde een groot deel van mijn leven aan de Russische nationale bevrijdingsbeweging en het begrip van de hedendaagse problemen van mijn volk. We kunnen zeggen dat in de jaren 1990 van de twintigste eeuw in Rusland er een informatie-boom was, over de Russische Renaissance. Hoewel dit heeft geleid tot de terugkeer van het nationale culturele erfgoed, is het niet geconsolideerd in een souvereine Russische staatsvorming.

Het feit is dat vandaag de dag er in de Russische Federatie, vertegenwoordigers van 180 nationaliteiten wonen en die samen 83 territoriale entiteiten vormen.. Samen vormen zij, volgens de Grondwet, “de multinationale bevolking van Rusland.” Men gelooft dat het Russische volksdeel ongeveer 80% van alle burgers behelst, maar onze federatie is geen natiestaat. De Russische mensen zijn niet erkend als een rechtspersoon, dat is waarom er vele politieke conflicten zijn en problemen. Echter, de algemene richting is toch van deze beweging naar een homogene samenleving met een duidelijke voorsprong van de Russische en Slavische etnische groepen.

Vraag 5.4. Kunt u ons vertellen over het belang van strategie en tactiek van de “Athenaeum” voor de Herleving van de Noordeuropese volken over de hele wereld?

Antwoord 5.4. “Athenaeum» (Het Athenaeum), zoals u weet, de traditie gaat terug naar de tempels om Athena – godin van de wijsheid en de rechtvaardige oorlog. In het tijdperk van de Verlichting is zij in alle Europese landen naar voren gekomen in de vorm van het Atheneum van Kunsten en Wetenschappen. In Rusland voor de revolutie, ook was er vook een tijdschrift genaamd “Athenaeum.” Onze publicatie werd opgericht in 2000, De belangrijkste doelstelling ervaan is de formulering van een ontwikkelingsstrategie en de definiering van de semantische velden (informatie ruimte) in nieuwe regels. Die zijn storend (dat wil zeggen, revolutionair in feite) en gaan over inheems geloof, rassenleer, blanke cultuur, technologie, samenzwering, de Tweede Wereldoorlog IV. Wij zijn geen conservatieven en progressieven, maar duidelijk archeo-futuristen. Dat is ons doel – de geboorte en de opvoeding van een kwalitatief nieuwe entiteit, de Witte Revolutie, die in staat zal zijn om leiding te geven aan de nationale avant-garde.

Door het combineren van de knapste koppen van Rusland en Europa, is onze “Athenaeum” het meest bekend buiten het land. Dit stelde ons in staat te verzamelen in 2006 een conferentie over “De toekomst van de Blanke Wereld, en in 2007, een conferentie over “Rusland en Europa”, die werd bijgewoond door vooraanstaande westerse denkers[zoals Guillaume Faye, Pierre Krebs, Pierre Vial, Robert Steuckers, Enrique Ravelo , Jan Behr Tillenon, Gerhoh Rayzegger, David Duke, Manfred Roeder, Silvano Lorenzoni, Stefonos Gekas, Chris Roman, Anton Rachev, en van ons, Anatoly Ivanov, Vladimir Avdeev, Galina Lozko en anderen. Procedure werd uitgegeven in Moskou en publiceerde een meertalige website HYPERLINK “http://www.ateney.ru” www.ateney.ru

Vraag 5.5. Is het mogelijk om de ‘Alliantie van de blanke naties “te creëren ter stuiting van de naderende Vierde Wereldoorlog? Wat zijn ervan de kenmerken?

Antwoord 5.5. De naam “Alliantie van Blanke Naties,” kan nauwelijks serieus worden genomen voor een statenunie. Wanneer het organiserend comité van deze conferentie in 2006 sprak over de naam van het forum , hebben de Fransen en Duitsers kritiek geuit op het begrip en “mensen van Europese afkomst” geopperd ipv “blanken”. Wat het ook was, we vormen een coördinerende raad, die actief is in de vrije uitwisseling van informatie en meningen. De echte doorbraak in deze richting was de oprichting van een organisatie van de “Euro-Rusland” onder leiding van Chris Roman. Via zijn website is regelmatig op de hoogte van onze partners over het belangrijkste nieuws op het continent en binnen de beweging.

Waar is, dat onze ideologische tegenstanders niet graag de actieve positie zien van leiders met nieuwe leef regels. Ze probeerden de conferentie in Moskou diskrediet te brengen en hebben de leden met een proces tegen de uitgeversvan hun literaire werken belaagd. Ik heb hierover uitvoerig bericht in een artikel: “Athenaeum in gevaar.” Als gevolg hiervan is een aantal publicaties van de laatste uitgave van het tijdschrift, inclusief een rapport van David Duke waarin hij joden bekritiseert, als ‘extremistisch’ verboden voor distributie, hoewel ze geen enkele aansporing bevatten tot geweld, maar alleen objectieve informatie.

Deze vervolging van de vrije gedachte, illegaal vanuit het standpunt van het Russische en internationale recht, is juist een vorm van de vierde wereld oorlog. Het wordt uitgevoerd niet alleen door staten, maar door latente internationale organisaties ten behoeve van de transnationale ondernemingen en banken, met hun ondergeschikte media. Hun doel – wereldheerschappij, wordt nagestreefd met inzet van hun wapens, geld, geweld en verdorvenheid. Mensen worden , als dieren, gedreven in de gouden kooi van het consumentisme, waaruit ze niet kunnen ontsnappen. Tijdens deze “zoete oorlog”, worden miljoenen mensen elk jaar vernietigd door abortus, alcohol, tabak en andere drugs. Stylisten van ‘nieuwe wereldorde’, modelleren de vanuit hun gezichtspunt wenselijke menselijke types: “egoïstische”, “idiote”, “playboy-achtige”, “kenau”, wezens.

In verband met deze degeneratieve verschijnselen doemt de herinnering op aan de Vedische leer van de Kali Yuga. Is het mogelijk om alle mensen te redden in een Apocalyps? In ieder geval, moeten we de modern idiotie, en de slavernij in al zijn vormen, confronteren met onze spirituele ontwaking en de kennis, zonder welke er geen echte elite van redelijke mensheid kan aantreden.

6. Beste Pavel! Ik dank u oprecht voor zo’n grondige antwoorden op mijn vragen.

29/06/201

Filed under: in het Nederlands

7 Responses to "Interview door AV met Prof Pavel Tulaev, juli 2011, Nederlandse tekst"

 1. diar says:

   
  Het westen is financieel verzwakt door de explosieve groeiende Moslims te onderhouden.
   
  Nog meer moslims binnen halen is georganiseerd moordaanslag op de staat en volk.
   
  Hiervan profiteren China en Moslimlanden zelf; de islam is in het centrum van het debat in het Westen, omdat hier 58 miljoen tellende grote moslimpopulaties zich heel snel verbreiden tot de platteland van de EU landen. Vroeger was dit niet het geval. Al zouden we het willen, we kunnen ons moeilijker aan de culturele invloed van de islam onttrekken. Demografisch gezien worden allochtone groepen in Nederland in rap tempo steeds groter en hun invloed op de maatschappij steeds agressiever. Islamitische wangedrag wordt door de blinde politicus als godsdienst beschouwd. CDA, PVDA, D66 en GL steunen Islamitische verbreiding in Nederland. “….kijk naar je omgeving, er zijn enkele homo’s en bejaarden achtergebleven, moeten we ons met deze mensen integreren?”, zegt Imam A. Karim. Deze imam weet heel goed dat er veel Nederlandse politicus achter hem staan…Blijkbaar zit de vijand niet in de woestijnen, deze jihadisten streven ernaar de Europese samenlevingen zo snel mogelijk te ontwrichten. Ongeveer 80% van de activiteiten is gewijd aan de zeer vijandelijke “kafir” en die staat in alle moskeen centraal. De militante islamitische groepen die zich als matige etnische minderheden te manifesteren, vinden steeds meer steun onder de Moslim migranten. Door deze doctrinaire verbreiding zijn er grote spanningen, het opkomend Islamisering in Nederlandse steden, de explosieve opmars van de krachten achter vijfde colonne van 2 miljoen Moslims wordt zeker het verval van de maatschappij.
  Grote groepen van Turken, Marokkanen en Somaliërs noemen Nederlanders “kafir”. Een moslim is ten strengste verboden om religieuze interactie met een “kafir” hebben, behalve pogingen tot bekering. Volgens de ideologie van de politieke islam, wordt onderscheid gemaakt tussen een moslim en een niet-moslim: de “kafir” die dit stempel krijgt opgedrukt is een Nederlander. Het concept “kafir” heeft dus betrekking op een niet-moslims. Hoe achterlijker deze massa hoe groter de toewijding en het bijhorend fanatisme. In het westen zie je de islam qua macht toenemen, de achilleshiel zijn de imam’s en corrupte politicus. In het westen worden intolerante imam’s met open armen opgevangen. Barbarij, politiek geweld, wreedheid komen nu naar Nederland. Dat is wat de islam ons brengt en niets anders! Tel eens het aantal hoofddoekjes die sinds 8 jaar bijkwamen. Moslims zijn alleen maar “nog” achterlijker geworden. Hoeveel christenen verlaten de kerk en zijn ex-christenen geworden na de komst van deze massa moslims naar Nederland! Vandaag staan ze ten schande omwille van de agressie tegen de dieren in naam van de slachtfeest! Diep triest wat er deze dagen met al die miljoenen dieren gebeurd! Barbaarse massahysterie onder de naam van “offerfeest” en hun achterlijke miljoenen criminelen dienen zich te schamen voor al dit dierenleed!
  Het is verrassend hoe veel van in Nederland wonende Moslims, Nederlanders als hun ware vijand noemen. Tijdens offerfeest wordt in veel moskeen over de “kafir’s” gesproken, verbod op de rituele slachting van dieren wordt als argument gebruikt om nog meer Moslims te organiseren. Imams noemen Nederlanders “kafir”. De politieke islam heerst nu ook in Nederland. De Islam is neerbuigend richting het Westen…Ze stromen massaal binnen en geliktijdig noemen ze de Nederlanders hun vijanden, Moslims discrimineren openlijk.
  Na de jihadisten succes in Libië, gaat ayatollah Khamenei verder: “Arabische moslims moeten een internationaal islamitisch machtsblok vormen”, de Iraanse leider noemt het westen vanwege politieke en economische malaise zwakker dan ooit.
  Dankzij de westerse schurken zijn de Jihadisten van Libië aan de macht gekomen, Tunesië en Egypte krijgen hun enge islamitische regimes op een gevaarlijkere niveau terug. De kern van hele islamitische dictatuur, Saudische dictatuur wordt beschermd door de westerse elite. Als we het hebben over dictatuur, het ontbreken van een grondwet en van rechten voor de vrouwen en de minderheden, dan is het wel dààr waar opgetreden dient te worden. Ideologische bron van alle Arabische dictaturen, de gevaarlijke Islam heerst overal… De islamieten zitten in een positie als een hefboom door hun geografische ligging. Egypte onder de invloed van de Moslim Broederschap, gesteund door de Turkse moslims kan nu toegang krijgen tot de geavanceerde westerse wapens. Controle van Egypte over het Suez-kanaal zou de controle betekenen over de kortste route van Europa naar de Indische Oceaan en een directe invloed op de 1,8 miljoen vaten olie per dag die door het kanaal worden vervoerd.
  Islamitische dictatuur molla Khamenei is enthousiast over de politieke veranderingen in Arabische landen. ‘Het lijdt geen twijfel dat ze in ieder islamitisch land zullen leiden tot wat we in Libie hebben gezien.’ De islamieten controleren olievelden, bewapend via Iran gesmokkelde chemische wapens.

  Na Egypte zijn er nog Jemen en Somalië. Islamieten kunnen de controle grijpen over het land en een beroep doen op Turkse erkenning en veiligheidsgaranties. Dan zouden de islamieten ook de toegang tot de Straat van Bab el-Mandab beheersen waardoor 4,8 miljoen vaten per dag aan olieopbrengst worden verscheept, en de toegang tot de Rode Zee. Bovendien zouden zij in staat zijn om de Somalische piraten te ondersteunen en kunnen helpen bij het opzetten van een Somalische staat. wat dit betreft is NAVO beleid totaal antiwesters.
  Heilige tocht van zwaar geïndoctrineerde moslims naar Europa blijft een vaste job van de Europese schurken. Naast de Turken en Marokkanen stromen ook brutale Somaliërs, Bulgaarse Moslims binnen. Hierdoor het aantal islamitische “gebedsruimtes” en moskeeën groeit nog steeds. Ook zijn gebedsruimtes binnen Nederlandse Universiteiten afgedwongen, evenals gescheiden loketten, taallessen en inburgeringcursussen etc. Er zijn veel Islamitische scholen bijgekomen. Vanaf het begin hebben de moslims veel volkeren overvallen, gekoloniseerd en waar mogelijk geïslamiseerd en hun productiviteit in de vorm van belastingen uitgebuit.
  Islam bewijst constant geen godsdienst te zijn maar een onredelijke, onvrije, enge, strenge ideologie, waaruit ontsnappen levensgevaarlijk is. Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op. Bijna alle Arabische landen zitten continue in oorlog met de buurlanden. Turkije zegt openlijk dat alle buren vijanden zijn.
  Een moslimvrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. De helft van de bevolking zit gesluierd thuis, de andere helft is 5 maal daags bezig een ernstige hernia op te lopen. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het westen. De moslimvrouw zegt openlijk dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor haar is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven. Het gevaarlijkste van de Islam is dat als die ideologie de overhand krijgt, alle vooruitgang stopt. Het is tijd om ons heel erg goed voor te bereiden op het allerergste.
   
  Hoe lang mogen Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije, Pakistan, Iran, Marokko, Soedan en Somalië openlijk de moslims in Europa aansturen? Dictatoriale moslimlanden hebben door hun oliedollars decennia lang de politiek georganiseerde islam in Europa met veel geld verzorgd, vooral de Moslimbroederschap, Turkse, Marokkaanse islamitische federaties, AKP, Fetullah, rabita, diyanet en Milli Gorus profiteren daarvan. De directe inmenging van Moslimlanden in de lotgevallen van de moslims blijft dus nog steeds een grote gevaar voor de toekomst. Islamitische landen zien de westen niet alleen als een bedreiging, maar juist als een potentiële vijand, waarin maar één antwoord mogelijk: demografische explosie moslims via de baarmoeder, prediking en oproepen tot invoeren van Turkse Arabische cultuur.

  De grenzen die Moslimlanden nu hebben, vormen een constante bron van conflicten. Mede hierdoor ontstonden al deze instabiele landen, die een normale ontwikkeling van de islamitische wereld onmogelijk maken. Op islamitische ideologie gebaseerde staten kennen enorme interne spanningen. Doorgaans leidt men die af via een buitenlandse vijand; in dit geval Joden, Koerden, Armeniërs en andere Christenen. Dat komt de moslims goed van pas en dat is de belangrijkste reden dat een oplossing uitblijft. Joden worden vanuit alle kanten bedreigt, Koerden hebben nog steeds geen eigen land, Armeniërs en andere Christenen worden zwaar onderdrukt. Zolang men in het Midden-Oosten en Noord Afrika geen eerlijke verdeling kent, blijft het onmogelijk een rationele vrede te sluiten. Landen als Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije, Pakistan, Iran, Marokko, Soedan, Somalië, Syrië waar veel immigranten uit afkomstig zijn, willen de Christenen, Joden of andere westerse mensen niet opnemen als burgers met burgerrechten gelijk aan die van de heersende meerderheidsgroep. Rassenscheiding is in deze wereld een bestaande wet. De heersende islamitische elite maakt zich niet druk over het bloedvergieten maar terroriseren hun slachtoffers om westerse hulp te vragen. Het zou beter zijn als er in Nederland zou worden nagedacht wat ons politieke antwoord kan zijn aan de landen waar islamitische sektes de normen bepalen waaraan deze volkeren zich conformeren.

  Het is bittere noodzaak dat er voor de Koerden en Christenen in Iran, Irak, Turkije en Syrië in de huidige wereldconstellatie een consensus komt, en steun van de westerse machten aan huidige onderdrukkers beëindigt wordt. Het beleid van westen is een beschamend voorbeeld van psychopathische machtswillekeur, dat niet zelden ook gevallen van afschuwelijke mislukkingen met zich draagt en gevaarlijke tocht naar europa veroorzaakt. Europa mag niet meer de foutieve grenzen van Moslimlanden beschermen, maar streven naar een eerlijk verdeling. Iran heeft 12 miljoen Koerden aan de de grens die geen enkele recht hebben. Hoe kunnen EU leiders zonder de Koerden zo’n grote Iran democratiseren?. Turkije onderdrukt 22 miljoen Koerden en bovendien met de steun van dwaze EU leiders. Je kunt nog opmerken dat EU landen ook enthousiast aan hun eigen stoelpoten gezaagd hebben met deze beleid. Een astronomisch bedrag is erin over de balk gegooid en dat heeft er aan bijgedragen dat veel landen in een enorme crisis zijn komen te verkeren.
   
  Nederland heeft het recht zijn eigen cultuur te behouden en dient zich niet gedienstig neer te leggen bij middeleeuwse opvattingen die het westen eeuwen terug al heeft overwonnen. Evolutie is vooruitgang dan zet je de klok geen eeuwen terug door lieden te volgen die een verschrikkelijk “systeem” van onderdrukking/onderwerping aanhangen. Zolang Europa niets doet aan de expansie van de moslims/islam hier, zal heel Europa een kruitvat worden. Europese politici die voor Moslims en tegen eigen land zijn, zijn gewoon knettergek en onwetend.
  Het moet verboden worden dat mensen met een dubbele nationaliteit aan verkiezingen voor staatsposten meedoen. Alle kamerleden en staatsambtenaren met een dubbele nationaliteit moeten van hun stoel gezet worden. Het is niet normaal dat de agenten van Arabische koningen en Turkse staat in feite in de regering zitten. Het is niet loyaal en staat niet echt voor groot vertrouwen. Demografisch gezien worden allochtone groepen in Nederland in rap tempo steeds groter en hun invloed op de maatschappij steeds agressiever. Dat zal onmisbaar tegen autochtone Nederlanders werken, tegen de nationale cultuur en tradities. Maar de Nederlandse cultuur en mentaliteit staat al langere tijd onder zware druk en invloed van de islamitische achterlijkheid. Op deze manier is het snel afgelopen met de Nederlandse nationale identiteit over een paar generaties. Is dat wat wij allemaal willen?

  Op dit moment wil de regering de kwestie over de bouw van moskeeën en minaretten niet eens bekijken. Een in ons land gebruikelijke struisvogel politiek, uit angst voor islamitisch electoraat natuurlijk. Maar het wordt onvermijdelijk. Het is tijd om alle subsidies aan alle islamitische kantoren en centra afschaffen en personeel af laten vloeien. Er zijn al een duizend en een diverse islamitische instellingen van alle denkbare kaliber en richtlijnen. Toch mislukken al decennia lang alle inburgeringprogramma’s.
  Dankzij die instellingen blijven moslims een aparte bevolkingsgroep. Voor de keurige heropvoeding van straatjongeren, voor de veiligheid en terrorismebestrijding doen ze ook niets. Het is geen geheim dat moslimorganisaties veel geld van rijke islamlanden en geheime organisaties ontvangen. Het geld is niet voor verbetering van een inburgeringproces of een extra les Nederlands, maar vóór het produceren van islamslaven en versterking van islamisering van ons land en héél Europa.

  Alle Islamitische scholen moeten dicht. Het is geen democratie maar een puur zelf beschermende maatregel op basis van Natuur-wetten en gezond verstand: Europeanen met een antidemocratische mentaliteit en levensvisie opvoeden en ontwikkelen is een georganiseerd moordaanslag op de staat en volk.

  Met Vriendelijke groeten,
  R. Blicker

 2. diar says:

   
  Uitkering genietende, subsidie vretende Jongeren in legers van de externe mogendheden.

   
   

  In Nederland geboren “jonge Turken” proberen zich massaal aan te melden voor de militaire dienstplicht in Turkije. Georganiseerd door de internationale organisaties, gaan ze ook voor de  bedevaart naar Mekka, ook wel bekend als de Hadj. Deze moslims die al generaties lang in Nederland wonen betalen per persoon minimaal €15.000.- aan de moslimorganisaties voor hun “heilige bezoekje” aan Mekka.  Het schijnt dat deze moslims met een Westerse -uitkering belangrijk zijn voor de islamitische leiders.
  Goed georganiseerde Turkse bendes hebben in Nederland de handel en smokkel in heroïne stevig in handen. Uitkering gerechtigde criminelen doen naast drugshandel steeds meer in andere takken van de misdaad, zoals mensenhandel, gijzeling en afpersing. Nodige kicks boks trainingen zijn door de gemeenten gefinancierd.
  Door de grootschalige instroom van dit soort massa geeft aan dat in veel gemeenten onevenredig groot aantal moslimjongeren gebruik maakt van de verouderde regelingen. Het zijn het vooral goed georganiseerde, geïndoctrineerde Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse  en Somalische jongeren, zo is een groot deel van de bendeleden die grote wijken terroriseren inmiddels in het bezit van een wajong-uitkering. 
  De organisaties zijn vaak opgebouwd uit bloedverwanten, grote meerderheid van de Turken populatie in Nederland is door de razendsnelle vermenigvuldiging van de neef/nichtjes ontstaan, deze uitgebreide familieverwantschaap is een ultieme basis voor de zware criminaliteit. Velen ven hen zitten in de uitkeringen en regelen rustig de handel vanuit landen als Afghanistan, Pakistan via Turkije naar Nederland en verder. Met de straathandel bemoeien ze zich niet. De Turkse Kamer van Koophandel heeft uitgerekend welke plaats de heroïnehandel in de Turkse economie inneemt:De omzet van criminele activiteiten van de maffia bedraagt 83 miljard dollar. Dat komt neer op een vierde van het Turkse nationaal inkomen. Dit soort staatsmaffia “boekingen” worden als de bewijzen van een “super groeiende Turkse economie” gepresenteerd om Turken compleet binnen te sluizen.
  Voor Turkije vechten wordt als een erfelijk plicht gezien. Nu trekken deze criminelen zich ook niets van grenzen aan. Dat is een grote voedingsbodem om het misdaadpad op te gaan…Turken die al generaties lang in Nederlandse uitkeringen zitten en toch zich als de soldaten van een Moslimland presenteren, vormen een grote gevaar voor Nederland. We moeten nu deze massa dan óók eens aanpakken?

 3. Adriana says:

  Albert Heijn, Dirk van den Broek, V&D, LIDL en Hema worden geconfronteerd met het hoofddoek probleem!
  Moslima’s aan de kassa of loket met hoofdbedekking als islam reclame!

  Nachtmerrie 
  In onze tijd zijn we getuige van de zelfuitroeiing van de Europese beschaving. De moslimbevolking jaarlijks met 8,7% blijft doorgroeien en stijgt hun aandeel van krap naar 17% in 2020, 37% in 2035. De meest beangstigende cijfers komen uit West-Europa. In Nederland zal het aantal islamieten zich zelfs meer dan verdubbelen. Een laag geboortecijfer, gecombineerd met massale moslim immigratie en een vastbesloten islamitische aanhang (links + Christenen) veranderen de geboorteplek van de Westerse beschaving in een graf.
  In de grootste steden van Nederland -Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht- is Mohammed (inclusief de variaties Mohamed , Mehmet, Muhammad) nu al de meest gekozen babynaam. Het probleem is dat de snelst groeiende bevolkingsgroep in Europa tevens de meest anti_europees is…Het is dan ook niet moeilijk te bedenken hoe de confrontatie tussen de Europeanen en dit soort vijandelijke indringers zal aflopen. De Moslim Broederschap, Hezbollah, Diyanet, Milli Gorus, Fethullah enz..enz..zijn nu al de baas in de meeste Europese moskeeën. Europa loopt daarom het enorme risico alle kostbare elementen van onze beschaving kwijt te raken.
  De grootste moskeeën van de vijandelijke grootmachten staan in Nederland, in ons eigen groene, weelderige en waterrijke landschap. In het Rotterdamse Zuidplein theater is een compleet balkon gereserveerd voor moslim vrouwen. Nee, dit gebeurt niet in Pakistan of Saudi Arabië, maar in een stad van waar de Amerikaanse ’founding fathers’ de oceaan overstaken naar het nieuwe continent. Deze nachtmerrie is een bedreiging voor de autochtone Nederlanders…
  De meeste van deze “Moslims” hebben een dubbel paspoort, wijzen onze Westerse samenleving af. Zolang je nog een Marokkaans, Turks of wat voor paspoort ook hebt, kunt u beslist niet integreren. Nu kun je je afvragen wat zoek je dan in Nederland,die vraag blijft niet lang onbeantwoord. Gewoon afschaffen dat hele islamitische immigratie beleid dan hebben we ook geen last meer van de enorme kosten en verloedering van ons land. Men moet en zal Nederland en haar bevolking en cultuur om zeep helpen.
  Deze praktijken van de grote winkelketens betekenen de capitulatie voor het streven van de externe mogendheden die met behulp van de straatterreur Islamitische apartheids-steden willen vestigen. Kennelijk is de door de straatterreur afgedwongen etnische schoonmaak al zover gevorderd, dat nu de volledige macht kan worden geëist.
  Islamieten in aparte uniform binnen de Nederlandse gemeentehuizen, ministeries, scholen: dit soort ontwikkelingen leveren ons geen voordeel, maar ellende, zoals we zien uiteindelijk in al de moslimlanden, al 1400 jaar. Het symbool hoofddoek is een teken waarbij geen natuurlijke relatie bestaat tussen de vertegenwoordiging van het teken en de betekenis die ermee wordt uitgedrukt. Onder leiding van allerlei politici, organiseren veel bedrijven en overheid instellingen hoofddoekbrigades met de belastinggeld. Hoofddoek -brigades van deze corrupte, in de ogen van de moslims een symbolisch ijzeren gordijn die moet voorkomen dat moslims worden besmet met westerse waarden als, democratie, gelijkberechtiging, scheiding van kerk en staat, emancipatie e.d.
  Het is triest dat moedige vrouwen zelfs in landen als Pakistan, Afghanistan, Irak, Turkije, Libië, Egypte, Libanon, Iran, Soedan, Saudi Arabië, Katar met gevaar voor leven hun hoofddoek afleggen en daarin niet worden gesteund door de Nederlandse vrouwen, laat staan islamitische vrouwen in het vrije westen. Op meer plaatsen wordt juist belastinggeld gebruikt om religieuze intolerantie en seksuele apartheid te bevorderen. Veel grote gemeenten stoppen miljoenen geld in voor vrouwen en mannen gescheiden informatieloketten, die worden ondergebracht in door de moslims gecontroleerde gebouwen, verboden gebieden voor de Nederlanders. Hoofddoekbrigade zegt: “mijn hoofddoek is een uiterlijk teken (symbool) dat mijn aanhankelijkheid voor de islamitische leer (het geloof) aangeeft die mij oproept om mee te doen in deze samenleving (participatie), maar dat is wat anders dan integreren. Ze dragen dus een hoofddoek met als doel een ideologie te dienen, een ideologie die ook voor een staatkundig streven staat.

  Het kenmerk van onderdrukking zit hem in de aanvaarding en verdediging hiervan voor eigen bescherming. Het is de pijnlijke waarheid dat door links niet onderkend wordt: de islam van de islamisten is gericht op het hiernamaals, het leven op deze planeet is tijdelijk en dus niet van belang, niet-islamitische samenlevingen dienen daarom te worden vernietigd. Daartoe is de onderdrukking van mensen het eerste doel, in het bijzonder de onderdrukking van vrouwen. Links ‘kritisch’ Nederland wordt wakker !
  Een uniform met de hoofddoek dat nu nog in islamlanden met harde hand wordt opgelegd: De Saudi’s, bang om rechts ingehaald te worden door de ayatollahs, hebben vervolgens overal in Saoedi-Arabië de hoofddoek dwingend opgelegd. En omdat Saoedi-Arabië leidend is in de islamitische wereld, zag je als gevolg daarvan in de jaren’80 overal in de islamitische wereld hoofddoekjes verschijnen. Zweepslagen in Iran, Pakistan, Afghanistan, Nigeria en Soedan, Libië, Egypte etc. etc..; zwavelzuur in het gezicht in Algerije, Marokko, geweerschoten in Kashmir, brutalisering in Afghanistan, Pakistan, Jemen enz. Die landen tonen aan dat baas over eigen hoofd zeker geen gewone naturelle ontwikkeling is. De vrouwen in de westerse wereld voor ons hebben gevochten voor vrijheidsrechten van de vrouw. En nu zullen wij deze wel even om zeep helpen door een Hoofddoek te dragen. PVDA, CDA, D66, GL en SP moeten ook de verantwoording nemen voor wat er achter de hoofddoek schuil gaat namelijk waar je zelf voor gestreden hebt en dat is vrouwen mishandeling, vrouwen onderdrukking en de expressie om vrouw te zijn. Beseffen deze partijen niet dat er miljoenen vrouwen zijn die dit kledingstuk geheel onvrijwillig moeten dragen omdat ze anders worden afgeranseld, dat ze zonder die doek niet naar buiten mogen, dus opgesloten zitten. Het is geen vrije keus van de dames, als ze dat zelf beweren, is het hersenspoeling! Geweldig. Waarschijnlijk roepen ze ook op tot meer huiselijk geweld (want vrouwen die niet doen wat hun mannen willen verdienen klappen), meer kranten voor de ramen (vrouwen die gewoon naar buiten mogen kijken zorgen alleen maar voor overlast). Dit alles omdat mannen die zichzelf moslim noemen zich niet kunnen beheersen als ze vrouwenvlees zien. De bedekking van vrouwen is ontstaan omdat rover hoofdmannen jaloers waren en elkaar vrouwen probeerde te roven niet meer en niet minder. Het zijn de moeders in de Arabische wereld die hun zonen opvoeden en hun tot macho s en prinsen creëren en verwennen, waardoor zij al op jonge leeftijd een super macht binnen de familie zijn.
  Zij hebben voor 100% controle over hun zusjes ook al zijn die ouder. Moeders waren betrokken bij eerwraak op haar dochters zonder n hand uit te steken om hun leven te beschermen.
  En dat is de trieste waarheid van jonge meisjes, die de wetten van de ouderlijke macht niet respecteren en dat uiteindelijk met de dood moeten bekopen.
  Het vermoorden van meisjes wordt uitgevoerd door jonge broers waarvoor de gevangenis straf door hun jeugdigen leeftijd milder uitvalt.
  Grote bedrijven, onder druk van de politiek en christelijke verraders, voeren het hoofddoekje in om explosief groeiende moslims vriend te houden, maar vergeet niet dat een hoofddoek politieke islam symboliseert.
  We willen ons voedsel kunnen kopen in een Nederlandse winkel, waar we niet worden geconfronteerd met reclame voor de islam. AH, van den Broek en Lidl moeten neutrale winkels worden, waar we geen reclame aan de kassa maken voor een meer dan treurig systeem als de islam. Verstandig zou zijn, alle uitingen van deze politieke ideologie te schrappen

  De islam is wel een punt vanwege de overheersingdrang,de ongelijkwaardigheid van man en vrouw en de haat in de koran/hadith naar alle niet-moslims. Eigen dokters,eigen politie, eigen school, ook nog dan moeten ze voortaan ook alleen nog maar uitkeringen aanvaarden uit eigen land van herkomst;is dat ook weer recht getrokken.

  Net zo min als we iemand in Nazi-uniform achter de kassa bij AH willen zien, willen we islamreclame van uit uw personeel. Dit is puur uitroeiing van de autochtone bevolking. Op deze manier worden islamitische wijken in Nederland in rap tempo steeds groter. Ze verplichten door hun parasitaire gedrag overheden, Albert Heijn, LIDL, Dirk van den Broek managers via de belastingbetaler, zelf de ondergang te subsidiëren van het land dat ze hebben geadopteerd. Dat is de grootste gevaar:door het import van nog meer moslims die niet voor arbeid inzetbaar zijn, gaat dit land ten onder. Jarenlange ongebreidelde invoer van kansarme vijandelijke mensen roept weerstanden op. Met de toename van islamitische kleding gaat u binnenkort honger lijden: alle supermarkten, speciaal in bepaalde stadsdelen, hebben caissières met hoofddoeken. Het moet gewoon afgelopen zijn met die on-Nederlandse kleding. Ze zijn hierheen gekomen omdat het leven hier gemakkelijker is dan in hun land van herkomst, om dat hier uitkeringen zijn en – voor hun – gratis gezondheidszorg, gratis huisvesting, gratis voedsel en kleding en omdat ze later hun familie kunnen laten overkomen om van dezelfde gratis voorzieningen te kunnen profiteren.
  Omdat ze niet voor de vrijheid komen, hebben ze hun achterlijke leef- en kleedgewoonten meegenomen. En die worden gedoogd door dit – wegens hun koloniale verleden met schuldgevoelens overladen – Europese volk.
  Het is een kwestie van de schuldcultuur van een christelijk volk versus de schaamtecultuur van de islamitische immigranten.
  Daarom geven we ze gratis geld, goederen en diensten en daarom tolereren we hun middeleeuwse zeden en gewoonten en de toenemende impact daarvan op onze eigen cultuur. Het negeren van de problemen en een zondebok benoemen voor eigen falen lost de problemen niet op. Het islamitisch geloof vernedert vrouwen en beledigt daarmee de westerse vrouw. Vrouwen die na de overgangsperiode van 5 jaar nog steeds liever toonbaar islamitisch zijn (dit in tegenstelling tot alle andere geloofsovertuigingen die je niet aan de buitenkant kunt zien) moeten naar een islamitisch land verhuizen waar hun normen gewoon zijn. Als we eindelijk eens onze poot stijf houden en zeggen: “Hier in Nederland zijn burqa’s en hoofddoeken niet gewenst, u dient zich “godsdienst neutraal” te kleden”, dan denk ik dat al die mannen die nu hun vrouwen dwingen in die dingen te lopen nog een keer nadenken. Helaas is het nu overduidelijk dat ze ons uitkeringsparadijs niet zullen verlaten met hun achterlijke ideeën, maar we hebben in ieder geval ons seculiere land, wat betreft straatbeeld weer terug. Als die vrouwen eenmaal geproefd hebben van de vrijheid krijg je ze hopelijk die lappen niet meer in. Behalve de psychiatrische gevallen natuurlijk: godsdienstfanaten zul je altijd hebben. We moeten niet langer pikken dat onze seculiere openbare ruimte bezet wordt door agressieve godsdienstfanaten. We eisen de ruimte terug! Hoofddoek en burqa de wereld uit te beginnen uit Nederland! Kom op meiden bestook uw politieke partij! Alle vrouwen moeten zich weerbaarder opstellen jegens de perversies van de islam. Vrouwen gaan al eeuwen gebukt onder de tirannie van de islamitische leer. Deze mannen-cult van het ergste soort. Het is een aberratie. Een gruwel. Deze racistische, discriminerende, onderdrukkende en mens-vijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen. Je kan er eigenlijk met je pet niet bij hoe het bestaat dat men zoiets heeft kunnen bedenken, laats staan voortwoekeren al die eeuwen. De islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd.

 4. Florac Bosch says:

  Terwijl de islam gewelddadig oprukt van Irak en Syrië tot in onze straten en nog meer jihadisten uit islamitisch Midden- Oosten en Afrika die richting Nederland komen en een verblijfsvergunning krijgen, de politiek in meerderheid kijkt weg van de werkelijke problemen en islamitische apartheids-gebieden worden steeds groter in Nederland! 

  Helaas is het nu overduidelijk dat de moslims ons uitkeringsparadijs niet zullen verlaten, in tegendeel zullen ze apartheids- -gebieden creëren in Nederland. In Nederland dreigt een soort midden-oosten land toestand te ontstaan. Overal in de steden zijn er jihad strijders actief, imams en andere moslimstrijders zijn bezig om jonge mannen en vrouwen te opleiden! Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Moslims zouden nieuwe instroom te bevorderen via meer bruiden uit een islamitische land halen, hun kinderen als anti-Nederlands opvoeden etc.. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief  gegroeid. De vele Jihadisten uit Marokko, Turkije, Somalie, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten doen ook het aantal illegale moskeeën en koran cursussen. 

  De kansen op integratie zullen steeds kleiner worden en de kansen op een permanente apartheid in onze samenleving worden steeds groter naarmate het aantal Moslims groter is en de instroom blijft voortduren. Dit betekent een permanente bron voor het ontstaan van spanningen en conflicten. Dit apartheid in Nederland, mede mogelijk gemaakt door de slechte politici en kerkleiders! 
  Nu, veel politici en christelijke leiders hebben klachten over de activiteiten van ISIS (Islamitische staat), terwijl ze 40 jaar lang, middeleeuwse zeden en gewoonten hebben getolereerd! afgelopen 40 jaar, veel bedrijven en overheidsinstellingen, politici en christelijke leiders hebben bv, het hoofddoekje ingevoerd, gestimuleerd om explosief groeiende moslims vriend te houden! Terwijl een hoofddoek, de politieke islam van Jihadisten symboliseert. Hier geboren moslims worden systematisch ook door de gemeentelijke instellingen gestimuleerd hoofddoekjes te dragen, terwijl hoofddoek/burka een onderdeel van ISIS beleid is!

  Net zo min als we iemand in Nazi-uniform achter de kassa bij de Gemeente  loketten, AH, Hema, LIDL, Politie, Ministeries etc.. willen zien, willen we islamreclame van uit uw personeel? ISIS, Al Qaida organisaties en alle jihadisten hebben al genoeg hoofddoeken…!
  Dit is puur uitroeiing van de autochtone bevolking. Op deze manier worden islamitische gebieden in Nederland in rap tempo steeds groter. Ze verplichten door hun parasitaire gedrag overheden, Albert Heijn, LIDL, Dirk van den Broek managers via de belastingbetaler, zelf de ondergang te subsidiëren van het land dat ze hebben geadopteerd. Dat is de grootste gevaar:door het import van nog meer moslims die niet voor arbeid inzetbaar zijn, gaat dit land ten onder. Jarenlange ongebreidelde invoer van kansarme vijandelijke mensen roept weerstanden op. Met de toename van islamitische kleding gaat u binnenkort honger lijden: alle supermarkten, speciaal in bepaalde stadsdelen, hebben bijna alle caissières met hoofddoeken. Het moet gewoon afgelopen zijn met die jihadistische kleding.
  Omdat ze niet voor de vrijheid komen, hebben ze hun achterlijke leef- en kleedgewoonten meegenomen.

  Aparte moslimbevolking in Nederland groeit explosief: islamisering neemt hand over hand toe, islamitische samenlevingen zullen andersdenkenden/-gelovigen nimmer als gelijkwaardig beschouwen, laat staan gelijkwaardig behandelen, om de doodeenvoudige reden dat zulks niet met de in de koran gepropageerde doctrines strookt. Voor vooral autochtone vrouwen wordt het in de toekomst steeds gevaarlijker en enger in ons land. Begrijpen ze wel in Amsterdam wat dat in de toekomst zal gaan betekenen voor alle vrouwen? Apartheid, tweedeling , discriminatie in de hand werken.

  Niet alleen ISIS of Al Qaeda, maar hele islamitisch ideologie vernedert vrouwen en beledigt daarmee de westerse vrouw. We moeten niet langer pikken dat onze seculiere openbare ruimte bezet wordt door agressieve jihadisten. We eisen de ruimte terug! Hoofddoek en burqa de wereld uit te beginnen uit Nederland! Kom op bestook de politieke partijen, vakbonden en kerken die de jihadisten helpen! Alle vrouwen moeten zich weerbaarder opstellen jegens de perversies van de islam en hun verlengde politiek in Nederland.

  Nederland zal aan deze islamitische wetten kapot gaan. Nu is het maar de vraag of dat wenselijk is; de kiezer heeft dit nooit geweten. Er is nooit een referenda geweest en ook de kiezer heeft nooit geweten waar hij aan toe is vóór hij zijn stem uitbrengt. 
  Aan de andere kant, het bestuur fraudeert door gestuurde massa uit Turkije, Somalie en Marokko stemrecht te geven: Als dan ook niet alleen anti-nederlandse moslims maar nog de toezichthouders van Nederlandse vlag, taal en cultuur haten! 

  Niet alleen PVDA, maar ook het CDA en D66 spelen al tientallen jaren spelletjes. Ze zijn niet duidelijk, draaien om de echte problemen heen. Ook zie je dat het CDA probeert weer aan de macht te komen!

  Wat dat betreft doet het CDA puur islamisering, ze helpen de moslims naar meerderheid! Als een derde van de stemmers uit praktisch anti-Nederlandse islamieten bestaat, met de gevaarlijke instinct opereert is dan deze vorm van democratie niet gedoemd om het land naar de ondergang te sturen?
  Het grootste gevaar zijn juist de nationalistische Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen. In dat streven worden zij gesteund door verdwaasde gemeentes wetenschappers en onze overheid, die hen daartoe voorziet van uitkeringen, subsidies, gezondheidszorg, huisvesting en het openlijk gedogen van hun gevaarlijke doel, terwijl geen enkele Nederlanders in Turkije of Marokko een vergelijkbare verblijfsvergunning krijgt (met de stemrecht, uitkering, huis, scholing etc..)… 

  Stop dus nu met die verblijfsvergunningen, gratis NL nationaliteiten aan de Somaliër, Turken en Marokkanen!
  Het is vragen om problemen. Het benoemen van mensen met een andere nationaliteit op politieke, bestuurlijke of belangrijke functies deugt gewoon niet. Marokkaanse en Turkse politici maken meteen duidelijk waar hun loyaliteit ligt, in ieder geval niet bij Nederland. Nu de sterk gegroeide Turkse en Marokkaanse regio’s leven bovendien steeds meer bij elkaar, vooral in eigen buurten en wijken in de grote steden. In veel van die buurten is het aandeel van de Marokkanen of de Turken zo hoog, dat het geen enkele moeite kost om een sociaal leven te leiden zonder enige kennis van de Nederlandse taal. De Nederlandse overheden en sociale instanties vergemakkelijken dat nog door voorlichtingsmateriaal in alle belangrijke allochtonentalen te verspreiden. De winkels in de buurt worden gedreven door mede-immigranten, de producten worden aangeprezen in de eigen taal en de omgangstaal is ook Turks of Arabisch… De kabel en de satelliet-tv zorgen voor programma’s uit Turkije of de Arabische wereld.

  Jihadstrijders, moslimjongeren bewijzen dat de Islam gevaarlijk is voor ons! Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de beleidsmakers schuldig zijn aan een tweedeling in de Nederlandse samenleving. De vraag is of hierdoor een maatschappelijke ramp is ontstaan. Dit lijkt zeker het geval te zijn! Alles wijst erop, dat het zover gekomen is. De radicale lobby die een expliciete de-Islamisering van Europa voorstaat, is voor de meeste Nederlanders nog onbekend, maar hun houding tegenover de Islam sluit wel aan, bij de gevoelens van een veel grotere groep.

  De radicale lobby cultuur die hier agressief opdringt is niet anders dan een soort tribus achtige overblijfsel, agressiviteit van de analfabeten! Maar als jij zelf dit soort ongepaste niet naturelle gewoontes cultuur noemt en je beleid baseert op deze waanzin dan is er een grote gevaar voor je medemens. 

  We moeten niet langer pikken, het is een aberratie. Een gruwel. Deze racistische, discriminerende, onderdrukkende en mens-vijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen. Als deze apartheid, onderdrukking en onderwerping doorgaat ziet het er heel slecht uit voor de autochtone vrouwen. Laat ze meteen verhuizen naar een islamitisch land met eigen cultuur en religie met geboden en verboden. Wat doen die fundamentalisten eigenlijk hier?

  Met Vriendelijke Groeten.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores, Lidya Dekker. N. Korse
    

 5. Ellen Konne says:

  KAFIR & JIHAD!

  Moslims in Nederland noemen Nederlanders “Kafir” of “kafier” (vijand) en delen met elkaar hun afschuw voor de Nederlandse cultuur. Gelet op de benoeming “kafir”: de “kafir” die dit stempel krijgt opgedrukt is een Nederlander. Het concept “kafir” heeft dus betrekking op een vijand! De jihadisten die moorden in naam van islam, rechtvaardigen hun acties door het bestaan van kafir’s, in werkelijkheid worden ze gedreven door de bewuste aanwezigheid van ongelovige ” kafir’s”. Het gedachtegoed gaat ervan uit dat de Nederlanders als geheel “kafir’s” zijn en uiteindelijk de islamitische staat als enige goede optie zal wensen en accepteren. Het gaat niet eens meer om Hamas, Taliban, Al-Nusra, Boko Haram of IS moslims. Moslims (meer dan 90% salafisten) die hierheen komen, noemen Nederlanders “kafir”, al onderweg praten ze over “kafirland”: men komt dus als vijand binnen, we hebben dus een klare verklaring vanuit moslim immigrant. Elke moslim die binnenkomt is een potentiële jihadist in Europa.. Nu, geen verassing dat hun kinderen massaal jihadisten aan het worden.

  In het boek van moslims staat dat het hoofd van de “kafir” afgehakt moet worden. In de koran staat het dus hij/zij (Nederlander) is gevaarlijk!  
  Om dit te bereiken maken zij gebruik van alle middelen die hen voorhanden zijn, maar tijdelijk zijn zij gericht op niet-gewelddadige middelen.
  “De Moskee is de weg en de waarheid.”
  “Waar je ook bent, bouw een Moskee.”
  ‘De Moskee is de eerste fabriek waar jihadisten worden gevormd’ : (Al_Qaeda)
  Jihad, de oorlog die de Islam moet verspreiden over de ganse wereldbol, zo inherent is aan de Islam dat “elke moslimfoetus in de wereld oproept tot eenheid door de Jihad.“

  De fundamentele basis en de opvoeding en opleiding [van de moslims] begint in de moskeeën… Beseft u wel wat de moskee is? Het is de eerste fabriek waar mannen worden opgevoed om Allah te vrezen en te behagen; [het is] de eerste fabriek waar Jihadstrijders worden gevormd: De kleine moslimcrimineeltjes beginnen hier rijp te worden voor het echte onthoofdenwerk. Moskee is een voorpost in de oorlog tegen de niet-moslims, een overwinning in de afbraak van de kafir-wereld. De politici die de bouw ervan goedkeuren en mogelijk zelfs faciliteren, zijn misdadig naief. De hele omgeving van die moskee zal islamiseren. Niet-moslims krijgen het ‘verzoek’ te verhuizen. Zoals ook de waarde van het onroerend goed zal dalen. Dit is hun beproefde tactiek: stap voor stap de boel overnemen. En elders is te zien hoe succesvol dit is.

  Jihadisten organiseren enorme immigratiegolf richting West Europa!
  Als je de visa van die jihadistische imams intrekt, pak je dan ook de organisatoren even aan? Of is dat weer te moeilijk? Hoeveel tokkie moslims zouden er naar toe zijn gegaan? Die zijn als potentieele tijdbommen. Welke land heeft zoveel haatpredikers nodig?

  PR Campagne van Boko Haram, Al-Shabab, IS en Libische Jihadisten: in de nieuwe campagnes worden niet alleen gratis uitkeringen, hoeren, gratis wonen, verpleging, gratis medicamenten, voedselbonnen, leefloon, kindergeld, ziekenfonds, gratis bus, met dure auto’ s rijden enz, maar ook nu mega moskeen, boerka’s en hoofddoeken verwerkt om te laten zien dat Europa een moslim prooi is! We weten dat Boko Haram, Al-Shabab, IS en Libische Jihadisten voldoende zwaarbewapend zijn om grote volksmassa’s op de been te krijgen, en dus ook om mensen in grote getalen de zee op te krijgen. Volgens deze Jihadisten, als de instroom met deze grote aantallen zo doorgaat zal over 20 jaar of zoiets Europa zich onderwerpen aan moslims.
  In het Midden-Oosten worden nu de laatste christenen weggezuiverd. En de mensen die dat doen hebben dezelfde mentaliteit en wereldvisie als die welke die megamoskee willen in Gouda. Alleen laten ze het niet zo blijken. Ze veinzen gematigdheid. Dat evenwel op slag verandert als ze eenmaal de macht hebben.

  In vaktermen vallen deze islamisten even goed onder het fundamentalisten als andere jihadisten, zij imiteren de niet-moslims en laten zich daardoor beperken. In vaktermen vallen moslims in Nederland even goed onder het fundamentalisten als andere jihadisten! Want ze nomen ook Nederlanders als “kafir”, net als ISIS.
  Door de Nederland betaalde imams prediken dat de jihad een heilige plicht is voor alle moslims! Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van de “kafir’s”. ‘Matig” genoemde Jihadistische islamisme is weer de meest succesvolle ideologie waardoor in Nederland geboren moslimjongeren een perspectief aangeboden krijgen! Het is dus geen toeval dat nu geïndoctrineerde kinderen voor de jihad kiezen! Het is ook verrassend dat in Nederland wonende Moslims, Nederlanders openlijk vijand noemen en tegelijkertijd zich als matig laten bestempelen! Ze dragen doelbewust provocerende kledij (hoofddoek, boerka etc…), geen Nederlandse TV, geen Nederlandse kranten. Voor vrijwel alle islamieten geldt alleen het woord van allah en dat zij alleen open staan voor jihadistische imams en houden zich strikt aan de anti-Nederlandse cultuur!

  Het ligt voor de hand dat de samenbindende kracht van de moslims erg groot is. De ‘gewone’ maatschappij moet er doorgaans weinig van hebben, en naarmate de maatschappij meer als vijandig wordt ervaren zullen de jihadisten hechter worden. Het gevaar van deze twee complementaire ontwikkelingen schuilt daarin het vermogen tot kritische reflectie op de duur volledig wegvalt. Oude garde maakt een fatale denkfout door te denken dat islam uiteindelijk zal wegsmelten. Europese politici hebben bewust de ogen gesloten. Het is juist de islamitische wereld die het westen niet alleen als een bedreiging ziet, maar juist als een potentiële vijand, waarin maar één antwoord mogelijk: demografische explosie moslims via de baarmoeder, prediking en oproepen tot invoeren van jihad.

  Elke ideologie kan bestreden worden met een alternatieve ideologie. De strijd begint altijd bij het gedachteplatform. Een middeleeuwse ideologie/cultuur kan niet bestreden worden met een steentijdperk ideologie. Politici en opiniemakers proberen islamitische politieke ideologie te verdedigen (matig en goed noemen) om jihadisten te bestrijden! middeleeuwse islam kan niet bestreden worden met de lege hoofden van regeringleiders en opiniemakers die onafgebroken oproepen om islam te faciliteren. Hierdoor is de maatschappij in de ban van islamitische radicale ideologie, die zich baseert op een letterlijke uitleg van de Koran.

  Een keuze voor radicaal Islamitisch gedachtegoed is dan niet slechts een keuze voor een overtuiging of een geloof. Oude garde heeft geen enkele vooruitgang geboekt in het gebied van filosofie en wetenschap en heeft een mentale vacuüm gecreëerd, zodat nieuwe generatie moslimjongeren hun identiteit dan met het onderschrijven van dogma’s of denkbeelden van middeleeuwse toestanden:soldaten godsdienst, non-stop oorlog, polygamie, moskeen met de hoge minaretten etc… 
  Nihilistische bewegingen van de jaren 60 die nu hun achterlijke beleid/filosofie dicteren, hebben uiteindelijk een “goed islam” uitgevonden die beter is dan de ISIS islam! Precies deze transformatie heeft het Europese zelfvertrouwen blijvend aangetast. Nihilisten van oude garde zijn niet beter dan de islamisten. Achterlijke opinie en beleidsmakers bieden dus niks nieuws, Jongeren die horen dat de islam en koran goed is, worden massaal jihadist/massamoordenaar!

  ISLAM VERDEDIGEN VERSUS JIHAD BESTRIJDEN!

  Het is een paradigma-probleem. 

  Terwijl er sprake is van een grote dreiging van jihadisten ‘die zich beroepen op islamitisch fundamentalisme als inspiratie’. Oftewel, op de koran, beweert oude garde, dat de islam als religie niet mag worden verward met islamitisch fundamentalisme als ideologie. 
  Terwijl fundamentalisme simpelweg uit de islam voorkomt, propageert bestuurlijke macht dat islam en de koran geen voedingsbodem zijn voor de Jihadisten. Echter, zowel de religie als de ideologie zijn gebaseerd op de koran! 

  Hoe het handelen, de doelstelling ondermijnt. 

  Oude garde heeft geen idee over de ontwikkeling proces van de islam, ze verdedigen niet de normen en waarden van het westerse cultuur als alternatief, maar blijven propageren dat de islam goed is! Lage intellectuele oefening en het verdediging van islamitische ideologie, maakt de bestrijding van jihadistische gedachtegang onmogelijk. In Nederland geboren Moslims krijgen van oude garde te horen dat hun islamitische geloof/ideologie eigenlijk beter is dan de westerse ideologie. Onder de motto, “islam is goed. IS is niet goed”, worden kinderen gestimuleerd toch “de ware islam” te zoeken. Als gevolg, zien we razendsnelle groei van IS en andere Al-Qaeda georiënteerde bewegingen in Nederland.
  De meerderheid van de immigranten is islamitisch, soennieten/salafisten die een steeds groter percentage van de bevolking van grootsteden vormen, worden ondersteunt in de naam van de democratie!
  Regeringsleiders proberen grootste sektes van islamitische ideologie te verdedigen om jihadisten van een andere sekte te bestrijden!
  EU leiders met hun lege hoofden zijn uiteindelijk meegesleept in een middeleeuwse sekteoorlog. Ze moeten nu keuze maken tussen barbaarse moslim sektes. Van indoctrinatie van onze kinderen op school, tot (beroeps)moslims in de politiek, tot het bouwen van moskeeën, tot het trainen van imams, tot het misleiden van de niet-islamitische burgers over de positieve bijdrage van islam aan de westerse gemeenschap. In plaats van politieke ideologie van de strijders te bestrijden, bestrijden de EU beleidsmakers kritiek op die ideologie zelf en wordt islam toch gefaciliteerd als een ideale ideologie/geloof!
  Soennitische /salafistische jeugd kiest uiteindelijk toch voor de Jihadisme, bovendien gaan ze meerderheid vormen in Nederland!

  In plaats van een eigen ideologie/ filosofie, eigen normen en waarden te verdedigen, onderwerpt politieke elite zich aan een vijandelijke ideologie en stelt dat de overheids instellingen moeten strijden tegen het fenomeen ‘Islamophobia’. Een term die is bedacht door de Salafistische islamisten, ten einde kritiek op islam mondiaal de kop in te drukken, terwijl in alle moslimlanden westerse ideologieën wettelijk verboden zijn! Vanuit corrupte instanties zoekt men inmiddels naar juridische mogelijkheden om kritiek op islam te verbieden en strafbaar te stellen. Zie, haatimams uit moslimlanden naar Utrecht, Rijswijk, Amsterdam, Rotterdam, Gouda! Klaarblijkelijk is de behoefte van de jihadistische massa hier aan zulke oorlog predikers groter dan wordt aangenomen.

  Opiniemakers en politici mogen zich dus niet kritisch uiten over islam, omdat dit het niet-bestaande fenomeen islamofobie stimuleert. 
  Maar, in werkelijkheid, hoef je niet meer “islamofobe” of PVV’er te zijn, om je naturelle rechten te verdedigen!
  “De moskeen zijn onze kazernes” aldus Erdogan en Nederland geeft er dan een atoombunker onder kado. Moskee na Moskee, als pionnen op een schaakbord, worden wij langzaam door de 5e colonne, met behulp van politieke elite, gereed gemaakt om (ritueel) geslacht te worden. Echt knettergek.
  Doe die oogkleppen nou eens af en zie dat de islamofiele eenheids- partij van D66, PvdA, VVD, CDA, CU en GL één grote pot nat is. Ze doen gewoon een beetje alsof er verschillen zijn om de kiezer binnenboord te houden en zo hun gezamenlijke agenda er door te kunnen drukken. En daarin staat: toch meer Islam! Je hoeft voorwaar geen visionair te zijn om te voorspellen dat als Nederland geen radicale islam wil terwijl de heersende politieke partijen blijven volharden in hun weigering om tegemoet te komen aan deze democratisch geuite wens!

  Met Vriendelijke Groeten,

  Victor Leman, Florac Bosch, H. Westerdam, S. Leobergen, Arto Troyer, S. E. Konne, A. Thores, L. H. Dekker. W. Karmann, N. Korser, H. Vlaams, Berna Akker, R. E. Zycke, Adriana T., E. Born

 6. FLORAC BOSCH says:

  TURKIJE STAAT ACHTER DE ISLAMITISCHE VOLKSVERHUIZING!

  Islamitische volksverhuizing richting Europa heeft nu een nieuwe vorm gekregen! Na de Gast arbeiders, gezinsherenigers/vormers, economische vluchtelingen drama krijgen we nu een nog grotere ramp: Asiel migratie in de vorm van complete volksverhuizing! Ze proberen via allerlei wegen, hoe dan ook naar Europa te komen! Er is een eenrichtingsverkeer aan de hand bij deze islamitische volksverhuizing!.

  Dit is de stervende staat Europa! Val van Troje en Trojaans paard, zo niet het Europa van vandaag; velen hebben al hun poorten afgebroken.
  Moslims migreren niet naar een andere Islamitische land, niet naar een rijke moslimland, ze kiezen niet voor een land die zelfde taal religie en cultuur heeft, ze gaan niet naar de rijke golfstaten, ze willen maar naar Europa?!
  Bovendien deze Moslims die massaal naar Europa willen, noemen Europa “Kafir land” of “kafier” (vijand) en delen met elkaar hun afschuw voor de Europese cultuur. Ze kiezen dus een vijand land als nieuwe broedplaats!

  Het is pure grootheidswaanzin miljoenen moslims daartoe uit te nodigen. Uit meest islamitische landen stromen nog honderden miljoenen ongeschoolde migranten en zogenaamde asielzoekers, voor wie hier geen werk is, naar ons uitkeringsparadijs. Turken en Arabieren willen in Europa hun infrastructuur verder uitbreiden en van daaruit wordt de omringende bevolking verdreven dankzij nieuwe golf van moslim migranten: Nu krijgen we 188.665.000 Islamitische inwoners van Pakistan! Ze willen ook via Turkije naar afvallige Europa binnen..!
  Ook uit Pakistan begint het aantal moslims naar Europa fors toe te nemen. Pakistaanse migranten komen vooral via de overwegend islamitische land als Turkije binnen. Terwijl EU bedrog miljarden pompt naar Turkije, staat Turkije juist achter de Islamitische volksverhuizing! Veel Pakistaanse moslims krijgen deze kans om te ontsnappen aan armoede en werkloosheid in hun eigen land. Van deze migranten zijn de 99% islamitisch.

  OVERBEVOLKING!

  De islam is als water en olie.
  Niet alleen 190 Miljoen van Pakistan , ook 169.772.364 moslims van Bangladesh willen verhuizen!
  Niet alleen Pakistan, maar ook Bangladesh is hopeloos overbevolkt geweest. Uiteraard geldt de plaag van de overbevolking ook voor de andere landen in dat gebied.. Onder de islamitische volkeren heerst een grote overbevolking probleem.. De overbevolking drijft de mensen intussen ook zonder natuurcatastrofes tot migratie en de migratie leidt tot bloedige botsingen…
  Nog meer islam -> nog meer overbevolking
  Nog meer genocide op minderheden (christenen , ongelovigen, boeddhistische minderheden in Bangladesh)
  Als het overschot jonge mannen de 30 % overstijgt dan kan het vormen van een veroveringsleger gaan beginnen en zal binnen korte tijd een niet islamitisch buurland worden overvallen zo is het altijd gedaan en zo zal het gaan daar is de overbevolking ook voor bedoeld het fokken van strijders om de wereld te veroveren.
  Als je geen grote overschotten fokt dan kan je de her populatie van de wereld natuurlijk vergeten de imam en de geleerden zijn niet gek wij zijn dat door niet te willen zien wat ze doen en hoe ze het doen.
  Migratie richting Europa!
  Verblijfsvergunningen, huizen, stemrechten en gratis uitkeringen geven aan de moslims veroorzaakt nog een grotere migratiegolf…
  Het gevaar van de Islam is niet alleen de hoeveelheid moslims in Europa, maar hun bereidheid om de radicalen te willen gehoorzamen.
  Die bereidheid kan met geweld tegen henzelf worden afgedwongen, zoals we kunnen waarnemen in de moslim voorsteden van de grote Franse steden.
  Het begint met het rekruteren door de Islamisten van randgroep jongeren, die door hen een status als verdedigers van de Islam krijgen toebedeelt.
  Ze mogen alles wat de Islam verbied toch uithalen, maar dan wel tegen de ongelovigen.
  moslims in europa worden ingezet als hoeders van de Islam, en moeten jonge moslim vrouwen en meiden erop wijzen dat hun westerse kleding en gedrag niet door de beugel kan.
  Uiteindelijk zullen deze vrouwen ze als de eisen van de Islamiste niet opvolgen in extreme gevallen met zuur in hun gezicht worden gegooid, en worden ze voor de rest van hun leven verminkt.

 7. FLORAC BOSCH says:

  In 1962 waren er ongeveer 120 000 moslims in Europa, nu 68 Miljoen!
  Kolonisatie van Europa gaan onverminderd door! Elite’s staatspolitiek is een grote ramp geworden voor de hele civilisatie! Terwijl het snelle voortplanting een heilige plicht van alle moslims is, en hierdoor altijd een grote overschot van moslims ontstaat, weigeren huidige machthebbers een realistische beleid toe te passen..
  Overbevolking van Moslimlanden is vaste gegevens en dit komt door de hun wwanzinnige barbarse cultuur…
  Non stop groei en overbevolking is de basis van alle burgeroorlogen in Moslimlanden. Van Bangladesh, Pakistan, Irak, Syrie, Turkije, Libie, Soedan tot Marokko zien we overal islamitische overbevolking probleem. Sinds jaren 70 kunnen ze hun bevolkingsoverschot zonder problemen naar Europa verplaatsen. 
  Het gevaar is dat deze moslims nu met een nog grotere overschoot, hele Europa kunnen koloniseren! Ze komen nu met de miljoenen binnen…Bevolkingsgroei van moslims onder speciale omstandigheden is sneller dan de ratten voortplanting!!
  Abnormale groei van Moslims en gevolgen daarvan, jihad oorlogen, zelfs de regionale oorlogen hebben niks mee te maken met de mensenrechten. Ratten of konijnen voortplantingen botsen ook met iets anders! Creatie van een overbevolking is een wet van Islam en Mohammed heeft dit geformuleerd voor zijn wereld dominantie!!
  EU leiders willen de waarheid niet zeggen tegen hun eigen bevolking! Binnenkomende massa moslims is juist de slachtoffer van barbarse Islam zelf.

  De creatie van een constante overbevolking via een niet- naturelle weg is een grote wapen voor de Islam. Het is een wet in Islam en bedoelt voor de dominantie van hele wereld! De migratiestromen die de laatste jaren op gang komen de verkeerde oplossing zijn voor het probleem van de overbevolking. Wat ons hier in Europa betreft zullen we iets moeten verzinnen dat Arabieren, Turken, Pakistanen en Afrikanen in staat stelt hun eigen overbevolkingproblemen op te lossen zonder die te exporteren naar Europa.
  In 622 was Mohammed ook een migrant, dan wel een vluchteling. En hier begint het succesverhaal van de islam. Uiteindelijk was Mohammed in staat om in minder dan een decennium in Medina een regime te vestigen.

  EU leiders willen niet stoppen met het import van moslims. Door hun waanzinnige staatsdoctrine komen er steeds meer Allah Akbar terroristen naar Europa! Hun heilige Jihadisten komen steeds dichterbij.
  EU commissie stelt zich bij de immigratie uit moslimlanden op het standpunt dat vrijheid van godsdienst nu eenmaal tot de mensenrechten behoort. Brengt een godsdienst, of de cultuur die aan die godsdienst hangt, een verhoogde criminaliteit mee en andere sociale Unfug, dan moet dat op de koop toe worden genomen. Dat vond men in elk geval lange tijd. Maar zo’n standpunt met ernstige sociale consequenties kan een overheid niet innemen alleen omdat er godsdienstvrijheid aan te pas komt. Daarmee zijn ze behoorlijk de fout ingegaan, vooral ook omdat ze de immigranten niet gedwongen hebben van die cultuur afstand te nemen.
  Europa met het importeren van miljoenen islamitische vluchtelingen en immigranten tegelijkertijd hun haat en permanente oorlog tegen de beschaving binnenhaalt en hiermee heeft de allerergste cultuur zich razendsnel verspreidt over de hele continent!
  Corrupte elite helpt de werelddominantie van de islam via demografie! EU leiders weten dat het los gezien van de immigratie, en alleen uitgaand van de voortplantingvoorspellingen zullen in Europa in 2040 de meeste moslims in Groot-Brittannië wonen, op de voet gevolgd door Frankrijk en Duitsland. Huidige leiders versnellen alleen dit gaande proces…
  Een vuile strijd van jonge moslims in Europa lijkt onafwendbaar!
  Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Europa is hiervan op dit moment het grootste slachtoffer. Europa wordt daarom gedestabiliseerd en ook volgepropt met wapens. Dit leidt er toe dat je zorgt dat gebeurt wat altijd gebeurt als er teveel moslims zijn nl. oorlog. Met een Islam die altijd dwingend is, is het immers buigen of barsten. 

  35 jaar geleden was twee derde van de Moslims hier illegaal het land binnen gekomen.
  EU leiders blijven steeds nieuwe Paarden van Troje importeren onder de mom van menselijkheid maar vergeten dat het de voorhoede van de mogelijke toekomstige bezetters is.

  Het gevaar zit hem vooral in het Westerse heulen met de islam. Vele malen gevaarlijker dan demografie. Helaas is het juist de Europese leiding die de moslims daarbij steunen en financieren. De bezetter heeft een ultieme handlanger!
  Islamitische leiders begrepen al gauw dat hen zo op een presenteerblaadje werd aangeboden wat zij in 14 eeuwen durende aanvalsoorlogen tegen het ongelovige Westen niet konden bereiken. Namelijk de verovering en onderwerping van heel Europa aan de islam. 

  Het krijgt weinig weerstand en de EU machthebbers werken als vrijwilliger voor de Islamitische invasie! Daarbij komt dat de meeste imams, betaald door de Turkije, Pakistan, Marokko, Saudi Arabië, Katar of gelijk welke andere extreme geldschieters, hen wijs maken dat dit door de macht van Allah komt die dit alles voor hen organiseerde, zoals door hun profeet voorspeld.

  Vanwege eigen belangen willen de corrupte leiders dat Turkije lid wordt van de Europese Unie. Frankrijk en Duitsland hebben voorgesteld dat er onderhandelingen worden gestart!
  Als Turkije toetreedt zullen niet alleen 80 miljoen moslims zich voegen bij 480 miljoen burgers van de Europese Unie. De grootste, een eindeloze volksverhuizing gaat dan pas beginnen. Daarom willen Turken ten koste van alles lid worden bij EU!!
  Turken kunnen dan niet meer gestopt worden! De religieuze wortels van deze Turken trekt nog 600 á 800 miljoen Moslims richting Europa!!
  Deze enorme massa kunnen zich dan overal vestigen, van de Noordkaap tot Sicilië, van Ierland tot de Bosporus. Zoals de Economist schreef kan wellicht ook Marokko straks op de deur van Europa kloppen, en waarom zou Irak zich later ook niet melden ?

  Waarom heeft voor Turkije en voor alle Islamisten het EU-lidmaatschap de allerhoogste prioriteit?
  Al-Qaeda, Hamas, de Moslimbroederschap, Al-Shabab, Boko Haram, Taliban, Al Nusra etc.., wachten af voor de Turkse EU-lidmaatschap!

  Is dit niet zo vreemd dat de aanhangers van de politieke islam tot de felste voorstanders van het EU-lidmaatschap behoren!

  Juist de islamitische partijen de grootste voorstanders van het EU-lidmaatschap zijn!!!

  Vooral deze moslimfundamentalisten zullen het allereerst en in de grootste aantallen naar West Europa trekken. Zij geven daarmee gehoor aan de veelvuldig herhaalde opdracht van de profeet om te emigreren en de hele wereld met geweld te onderwerpen.
  In dat streven worden de Moslims gesteund door verdwaasde EU leiders die hen daartoe voorziet van uitkeringen, subsidies, gezondheidszorg, huisvesting en het openlijk gedogen van hun misdadige leer.
  Dankzij gratis bezorging van jarenlange hoge uitkeringen, gesubsidieerde huisvestigingen en enorme kinderbijslagen groeien Moslims buitengewoon snel in hun nieuwe broedplaats en hebben nu een grote overschot: ze noemen zich als nieuwe bezetters!
  Met terreurnetwerk Al-Qaida verbonden moslims worden ook als gematigde groep gepresenteerd door de verraderlijke politici! In de grote steden die op het punt staan binnen een of twee decennia een islamitische meerderheid krijgen, zijn er steeds meer georganiseerde Moslimbendes!

  De verdwaasde leiders van de EU commissie slaan daarmee zelf de bodem uit hun advies, maar zij zijn te verblind om dat in te zien. Door hun invloed op de regering en de media zijn deze dwazen gevaarlijker dan IS strijders omdat zij onze samenleving van binnenuit ondergraven. 

  Heel Europa wordt echter wel economisch ontwricht door de toevloed van miljoenen islamitische uitkeringstrekkers. De dooddoener dat immigranten noodzakelijk zijn om de lasten van de Europese vergrijzing tegen te gaan is onzinnig. 
  Toch blijven de politieke partijen en de overheid hardnekkig vasthouden aan de Turkse toetreding, voornamelijk huidige afvallige leiders, die minstens zo gevaarlijk zijn als moslim extremisten aan wie zij ons uit willen leveren.

  Men vergeet weer dat dit een onomkeerbare valkuil is. Als het doorgaat, als turken visa vrij kunnen reizen, bestaat Europa over 20 jaar niet meer!! Daar er nu al meer dan een 60 miljoen niet-geïntegreerde mensen uit moslimlanden binnengedrongen zijn.

  Hoe is het mogelijk, dat onverantwoordelijke Europese politici in onophoudelijke mediacampagnes de bevolking rijp blijven maken voor Turkse toetreding ? Hebben de miljoenen moslims, die in de Europese Unie leven al niet genoeg problemen opgeleverd ? Vergeet men dat de grote Europese steden al grotendeels zijn geïslamiseerd met alle rampzalige gevolgen van dien.
  Turkije wordt voor veel islamitische landen het breekijzer voor toelating tot Europa. Daarmee wordt de islamitische heilige oorlog van Azië en Afrika verplaatst naar Europa. Dat kan bovendien de last van deze onderontwikkelde landen en hun miljoenen analfabete migranten financieel-economisch niet overleven. 

  Voor de derde keer in 13 eeuwen is de Islam in staat om voet aan de grond te krijgen in Europa.

  EU leiders willen het niet weten dat dit gebod van Mohammed een onveranderlijke Jihad Wet van het Ottomaanse Rijk (Turken) was in de jaren 1300 tot 1918, het einde van de Eerste Wereldoorlog! Dit Grote Gebod dreef de Ottomaanse Moslimtroepen om ieder jaar 600 jaar lang oorlog te voeren, maar de Europeanen schijnen van hun lessen niets te leren!

  EU leiders kunnen zich niet herinneren dat er iedere zomer Moslim troepen naar Europa trokken om vrouwen die er goed uitzagen voor Moslims te verzamelen die ze als maîtressen aan moslim mannen in gebruik gaven naar de rank of status die zij in het land hadden!
  EU leiders willen zich niet herinneren dat op de zelfde wijze Moslim troepen Christen jongetjes van 6 tot 12 roofden om van hen Moslimsoldaten te maken, eerst werden ze aan Moslimgezinnen gegeven om ze tot Moslims te maken en als ze de juiste leeftijd hadden werden slechts ongehuwde Moslimsoldaat om tegen niet Moslims (hun eigen volk) in Europa te gaan vechten tot dat ze op hun 60-tigste met pensioen gingen.
  De EU leiders  kunnen zich niet meer herinneren dat het Ottomaanse Rijk (Erdogan ‘ droom) hun Moslim troepen uit geroofde Christenkinderen vormden, en niet van het Turkse geslacht, de Yeni Charies (Janisaren) genoemd, als nieuwe soldaten van 1330 tot 1826. Bijna 500 jaar lang schudde Europa onder deze militaire Moslimmacht, die uit geroofde Christenkinderen bestond ze volgden Mohammed’s gebod van Surah 9:29!

  EU leiders kunnen zich niet meer herinneren dat het levenswerk van Mohammed het oorlogsvoeren voor allah was, zijn Jihad voor allah, zodat hij kon vergaren wat hij voor allah en zichzels als allah’s boodschapper wenste, d.w.z. ‘de oorlogsbuit’, zoals in Surah 8:1 vermeld staat.
  Eu leiders kunnen niet begrijpen dat Moslims oorlog tegen niet-moslims moeten voeren zoals dat door Mohammed bevolen is totdat de niet Moslims zich voor hen nederbuigen en nederig instemmen om welke oorlogsschattingen Moslims zich ook wensen te betalen zoals in Surah 9:29 staat.

  Westerse leiders geven aan Moslims toestemming om Moskeeën te openen om de Koran aan hun kinderen te leren, daarna geven ze Moslims de schuld als zij als toegewijde volgelingen van de Koran hartstochtelijke IS of Al Qaida strijders worden!

  De onbetrouwbare, manipulerende reguliere media en Politiek steunt Islamitische invasie in Europa!

  Obama, Hollande, Cameron, Merkel en Clinton propageren alsof alleen de rijke olie sjeiks, Turkse Arabische dictators de echte moslims zijn, dus niet de Jihadisten! Terwijl, de heilige oorlog (gewelddadige Jihad) de belangrijkste onderdeel van Islam is, probeert de elite dit kunstmatig los te krijgen en een andere imago, een niet bestaande imago te creëren voor de gewelddadige Islam!
  Hierbij willen ze hun gewelddadige islam te redden! Olie sheks en als gematigd gepresenteerde Turken, salafisten zijn juist de echte Jihad leiders! Westerse leiders werken op deze manier als PR werknemers voor de Jihad leiders!
  EU leiders liegen: massa moordenaars Mohammedanen, Jihadisten die islam verspreiden worden niet als moslim gepresenteerd! Corrupte Westerse leiders proberen elke keer Islamitische Jihad activiteiten gescheiden te houden van de Islam zelf om hun echte imago te verbergen.

  Door de westerse media en politiek, worden Moslim organisaties, als IS, Al Qaida, Al-Nusra, Boko Haram, Al Shabab, Taliban etc.. niet – islamitisch gepresenteerd! Dwazen proberen op deze manier de ware gezicht van Islam te redden en eigen bevolking te laten bekeren!
  Ze willen niet dat de westerse volkeren de ware gezicht van Islam kunnen zien! Hiermee willen ze de echte karakter van Islam verbergen en de bevolking afleiden!

  Ze willen niet dat men wakker wordt en zich verdedigt tegen de invasiemacht! Hierdoor wordt dus islamitische jihadisten steeds gemakkelijker gemaakt naar Europa te komen.

  Terwijl in steeds meer landen de onvrede over en het verzet tegen de massale moslim immigratie groeit gaat de Europese Unie onverminderd door met het islamiseren van Europa.
  Deze brutale machthebbers importeren nog miljoenen moslim, ze geven toestemming naar Europa te komen om hun Moslim geloof in praktijk te brengen d.w.z. de geboden van Mohammed in heel Europa!

  Helaas deze geïmporteerde moslims massa gaat terug naar het geloof van hun voorvaderen. Wat bracht dat voort? Slavernij, gewelddadige jihad, vrouwenonderdrukking, vrijheidsonderdrukking, discriminatie, antisemitisme, en het toepassen van oergeweld.
  Dan zul je pas de Europese onwetendheid zien als ze voor zeker de graven van hun kleinkinderen graven!

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.