Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » In Memoriam Mart Giesen

In Memoriam Mart Giesen

Voormalig Statenlid en secretaris van de Centrumpartij, Mart Giesen, is deze week in Den Haag overleden. Hij studeerde medicijnen aan de Universiteit van Leiden, behaalde daar zijn diploma en werkte als keuringsarts bij de Raad van State.  Het extreme geweld tegen de Centrumpartij in de jaren tachtig maakte grote indruk op hem, Mart verloor zijn goede baan en kon in het verdere beroepsleven geen soortgelijke dienstbetrekking meer vinden. In latere jaren was hij bezoeker van nationalistische evenementen en stuurde via zijn tijdschrift Heemland, later webstek, opinies de wereld in. Hij wordt herdacht voor zijn scherpe maatschappelijke analyses en grote inzet voor het behoud van de Nederlandse identiteit.

Tweeling en zoon van een kunstenaar uit een Haags gezin werd hij begin jaren veertig geboren in een herenhuis op de Laan van Meerdervoort. Mart had geen interesse in het kunstenaarschap en ging naar de openbare school, via het gymnasium naar de Universiteit Leiden waar hij meerdere studies volgde. De medicijnenstudie rondde hij met een diploma af en ging aan de slag als arts.

Vanaf eindjaren zeventig was hij politiek betrokken, vond dat de gevestigde politieke partijen de nationale belangen niet langer behartigden. Toen er een vraaggesprek met Henry Brookman in tijdschrift Vrij Nederland over de Centrumpartij verscheen, die de nationale gedachte was toegedaan, sloot hij zich bij die partij aan. Mart belandde al snel in het landelijk bestuur dat de campagne uitzette waarmee Hans Janmaat een zetel behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1982. De zetelwinst zorgde voor een reusachtige ophef onder de gevestigde macht.

Het extreme geweld dat vervolgens tegen de Centrumpartij werd ingezet, van mediahetzes tot aan fysiek geweld, brak Mart zijn maatschappelijke carrière en geloof in Nederland als democratie. De baan als keuringsarts moest hij onder deze grote druk in de jaren tachtig opgeven en is door dit onrecht voor het verdere leven getekend. De Centrumpartij spatte door geweld van extreemlinks en interne ruzies uiteen en daardoor heeft de partij in de maatschappij nooit enige rol van betekenis meer kunnen spelen.

In de jaren negentig werd hij voor de Centrumdemocraten in de Provinciale Staten van Zuid-Holland verkozen. Vanuit deze positie richtte hij in 1991 het Tijdschrift Heemland op, om hiermee onderwerpen te bespreken die bij deze partij waren ondergesneeuwd. Mart was vanaf de eeuwwisseling regelmatig te vinden bij activiteiten van de nationalistische organisatie Voorpost en werkte in 2021 nog mee aan een uitzending van ReactGesprek over de Tweede Kamerverkiezingen.

Alfred Vierling
Sjors Remmerswaal

Filed under: in het Nederlands · Tags: , ,

One Response to "In Memoriam Mart Giesen"

  1. Martijn Janssen says:

    Lees het pas nu. Rust in vrede Mart, het was aangenaam je gekend te hebben, hoe weinig onze paden elkaar kruisten.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.