Articles Comments

Alfred Vierling » Entries tagged with "kosher"

Ritueel Slachten: Botbreuken door kluisterkettingen en ophanging aan jacobsladder ook door CIDI goedgepraat

Mijn reactie op blog van Reformatorisch Dagblad 24 mei 2011: Ik heb als slagerszoon de misstanden rond ritueel slachten door joden en moslims van dichtbij al 40 jaar gezien. Ook de botbreuken door kluisterkettingen en ophanging aan jacobsladder alsmede verstikking door verbloeding van ondersteboven gehouden runderen werden door CIDI(Naftaniel) als ‘meest humane slachtmethode geclaimd. Ik ben vooreerst dierenbeschermer en toen niemand wat durfde heb ik in 1983/1984 alle dierenbeschermingsorganisaties verenigd en via Janmaat … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten

Bolkenstein: Rituele foltering door Joden toestaan! (+video)

OVER DE RITUELE FOLTERINGEN VAN ONZE KOEIEN HEEN STEMMEN TERUGHALEN WEG VAN DE PVV NAAR DE VVD!! Zum Kotzen! Ja hoor, klagen over ‘antisemitisme’, dat zou ontluiken met bloedige verhalen, maar wel opkomen voor het recht van orthodox religieuzen gespeend te blijven van kritiek op hun foltermethoden en gevrijwaard te blijven van de ethische imperatief dat een mens zich in ieder geval moet houden aan zijn eigen gepredikte moraal. Bolkenstein’s bewering, dat er geen bewijs is voor het extra leed van onverdoofd joods ritueel geslachte dieren ten opzichte van normaal geslachte dieren en dat er dienaangaand elkaar tegensprekende wetenschappelijke rapporten zijn, is een ontoelaatbare mystificatie: De door de joodse lobbie aangehaalde rapporten worden juist door dezelve rabbijnen en het CIDI in de openbaarheid verdraaid. Zie hierover artikelen … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten

Wallet over historie ritueel slachtendebat in Trouw artikel ov

Lees hoe dit godsdienstfanate land naar het thema kijkt en let even op de rol van de Centrumpartij (CP/CD) begin tachtiger jaren daarin. ‘Hoe voor- en tegenstanders van de rituele slacht van rol wisselen’ Bart Wallet − in Trouw 14/05/11, Volgens historicus Bart Wallet was het toestaan van ritueel slachten voor progressief Nederland lang de lakmoesproef voor de multiculturele samenleving; populistisch en christelijk rechts verafschuwden het daarom. Waarom brokkelt de steun nu af? Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is er vrijwel voortdurend gedebatteerd over het ritueel slachten, met het huidige initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren als voorlopige climax. Maar het politieke klimaat waarin over het ritueel slachten werd gesproken, is zienderogen veranderd. Er zijn ruwweg drie fases te onderscheiden in het debat over ritueel slachten, … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten

Naftaniel (CIDI): Alles kits bij kosjr slachten! Kijk zelf! (video)

In Nederland hebben Naftaniel van CIDI en de rabbijnen zoals Evers en v d KAMP ook altijd de aan de kantelbox (die niet door joden of moslims is bedacht)voorafgaande folterpraktijken van de kluisterkettingen en de jacobsladder waar runderen aan hun alsdan gebroken achterpoten werden opgehangen verdedigd als meest pijnloze methode. Naftaniel wil nu na enorme strijd door dierenbeschermers en de mening van de Heer Eisenman, hfd joods slachthuis te Amsterdam die eigener beweging onverdoofde slacht van limosine runderen heeft gestaakt, een meteen na de halssnede electrocutoire bedwelming overwegen. De tandarts die eerst uw kies trekt en u dan daarna verdooft….. Kijk zelf eens in een kosjr slachthuis !

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten

verslag PvdA debat ritueel slachten+video

Donderdagavond 28 april 2011. Te Amstelveen wordt in de aula van de Christelijke Scholengemeenschap door de PvdA afdeling Amsterdam een debat over VERDOVING BIJ RITUEEL SLACHTEN georganiseerd. Hun achterban van joden en moslims zijn geschrokken van het pro-standpunt van de PvdA Tweede Kamerfractie bestaande uit 30 leden, die het initiatief-wetsvoorstel van de PvdDieren steunen , dat verplichte voorbedwelming middels non-lethale reversibele electrocutie beoogt. De kamerleden van Dam en van Dekken moesten zich komen verantwoorden aan o.m. de rabijnen v d Kamp en Evers, CIDI baas Naftaniel en een vertegenwoordiger van Halal CorrectCertification. Ze hadden Karin Soeters van het wetenschappelijk bureau van de Partij v d Dieren en de biochemicus Prof. M. B. Katan uitgenodigd en zowaar ook ik mocht er een woordje doen. De avond verliep ordelijk … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten

40 jaar strijd tegen animale holocaust

Vrij Nederland Door Max van Weezel / 20 april 2011 ‘We hebben er weer een godsdienstoorlog bij’ Veertig jaar vecht drs. Alfred Vierling nu al tegen wat hij de animale holocaust noemt: de onverdoofde slacht van runderen en schapen door orthodoxe joden en moslims. De Haagse slagerszoon wist het verbod op ritueel slachten opgenomen te krijgen in het verkiezingsprogram van de Centrumpartij, waarvan hij sinds 1982 beleidsmedewerker was. Bij Kamervergaderingen over het ritueel slachten is de voormalige rechterhand van Hans Janmaat nog altijd op de publieke tribune te vinden. Iedereen die hij tegenkomt, krijgt een petitie in handen gedrukt tegen het ‘dhimmi-gedrag’ en het ‘buigen voor relifanaten’. Lang werd schouderophalend aan Vierling voorbij gegaan. Buiten de kring van extreem-rechtse dierenvrienden liep bijna niemand warm voor een verbod op het onverdoofd slachten. … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten