Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands, ritueel slachten » Bolkenstein: Rituele foltering door Joden toestaan! (+video)

Bolkenstein: Rituele foltering door Joden toestaan! (+video)

OVER DE RITUELE FOLTERINGEN VAN ONZE KOEIEN HEEN STEMMEN TERUGHALEN WEG VAN DE PVV NAAR DE VVD!! Zum Kotzen!

Ja hoor, klagen over ‘antisemitisme’, dat zou ontluiken met bloedige verhalen, maar wel opkomen voor het recht van orthodox religieuzen gespeend te blijven van kritiek op hun foltermethoden en gevrijwaard te blijven van de ethische imperatief dat een mens zich in ieder geval moet houden aan zijn eigen gepredikte moraal. Bolkenstein’s bewering, dat er geen bewijs is voor het extra leed van onverdoofd joods ritueel geslachte dieren ten opzichte van normaal geslachte dieren en dat er dienaangaand elkaar tegensprekende wetenschappelijke rapporten zijn, is een ontoelaatbare mystificatie: De door de joodse lobbie aangehaalde rapporten worden juist door dezelve rabbijnen en het CIDI in de openbaarheid verdraaid.

Zie hierover artikelen hieronder. Wie nog lust dit oude VVD pleidooi vor de bestendiging van EEN ANIMALE HOLOCAUST in onze slachthuizen door lieden die in dit land alle egards en voorrechten hebben gekregen juist om der wille van hun holocaust verhaal? Bolkenstein zegt niet, dat de in het sequeel meegenomen halal geslachte grote dieren als runderen voor de export 200.000 bedragen. Goed voor de handel, net zoals koopman Bolkenstein, goed voor de handel, slecht voor de moraal.

Luister naar Bolkenstein:

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten · Tags: , ,

2 Responses to "Bolkenstein: Rituele foltering door Joden toestaan! (+video)"

  1. Tim says:

    Je slaat weer eens de spijker op zijn kop Alfred. Het blijft een smerig spel, politiek. Principes (zo politici die al hebben) worden te pas en te onpas overboord gegooid om ‘gedoogpartners’ te plezieren zoals nu ook met de SGP. Bah!

  2. Adelaar says:

    Het achterliggende speciesisme van rituele slacht wordt goed uitgelegd door Daniel Lapin, in America’s Real War.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.