Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands, ritueel slachten » verslag PvdA debat ritueel slachten+video

verslag PvdA debat ritueel slachten+video

Donderdagavond 28 april 2011. Te Amstelveen wordt in de aula van de Christelijke Scholengemeenschap door de PvdA afdeling Amsterdam een debat over VERDOVING BIJ RITUEEL SLACHTEN georganiseerd. Hun achterban van joden en moslims zijn geschrokken van het pro-standpunt van de PvdA Tweede Kamerfractie bestaande uit 30 leden, die het initiatief-wetsvoorstel van de PvdDieren steunen , dat verplichte voorbedwelming middels non-lethale reversibele electrocutie beoogt.

De kamerleden van Dam en van Dekken moesten zich komen verantwoorden aan o.m. de rabijnen v d Kamp en Evers, CIDI baas Naftaniel en een vertegenwoordiger van Halal CorrectCertification. Ze hadden Karin Soeters van het wetenschappelijk bureau van de Partij v d Dieren en de biochemicus Prof. M. B. Katan uitgenodigd en zowaar ook ik mocht er een woordje doen.

De avond verliep ordelijk en de discussie werd straf geleid naar een mogelijk compromis onder de voortreffelijke leiding van Martijn de Greve.

Het siert de PvdA, dat zij zo’n explosief onderwerp niet schuwen en ook niet-partijleden hebben uitgenodigd.

Soeters verwees naar het standpunt van de Koninklijke Nederlandse Vereniging v Diergeneeskunde, stoelend op meer dan 240 wetenschappelijke rapporten en Katan o.m. naar publicaties op www.dialrel.eu/diarel-results/veterinaryconcerns. Ook werd verwezen naar een litteratuurstudie van de Universiteit van Wageningen.

Bij kosjr slachten blijkt 3,2 x en bij halal slacht 5,2 bijsnijden na eerste halssnede noodzakelijk. Het dier lijdt dan ernstig, want er zijn belangrijke pijnreceptoren in de hals.
Bij onverdoofde slacht/ritueel slachten is ook fixatiestress onververmijdelijk en na de halssnede is bij grote dieren als runderen en schapen aanhoudend bewustzijn tot 5 minuten geen uitzondering. Dit beduidt dus een vrij lange agonie/doodsstrijd met uitbreekpogingen.

Bij de reguliere slacht middels schietpen gaat 10 % mis en moet nageschoten worden. Wel leidt een geslaagd penschot tot onmiddellijk coma en niet alleen tot paralyse (wat rabbijn Evers beweert). Voorelectrocutie bij schapen gaat ook in 10 % MIS, dan komt het dier binnen 20 seconden bij voorafgaand aan de halssnede.
Volgens een Belgisch onderzoek van Gregory bij 174 pengeschoten runderen gaat 50% neer binnen 30 seconden en 10% pas na een minuut.

De Veterinairer Hoofdinspectie constateerd vorig jaar bij 11 van de 13 abattoirs voor ritueel slachten, misstanden, waaronder het joodse slachthuis in Amsterdam.

Naar grove schatting worden in Nederland zo’n 200.000 dieren onverdoofd geslacht, waarvan 3000 kosjr. In het totaal mogelijk 1,2 miljoen, maar dat betreft ook pluimvee. Iedereen is het erover eens , dat de electricutiebaden voor pluimvee ontoelaatbaar zijn.

Katan concludeert, dat HET HOOGST WAARSCHIJNLIJK IS, DAT DIEREN BIJ ONVERDOOFDE SLACHT MEER LIJDEN. Maar om het leed van de orthodoxe religieuzen in de zaal te temperen, voegt hij het zelfbenoemd subjectieve oordeel toe, dat meer dierenwelzijn valt te behalen in het leven voorafgaand aan de slacht.

Hoofd Kosjr slachthuis Amsterdam Ronnie Eisenman heeft na bestudering van de rapporten op aanzegging van de veterinaire hoofdinspectie eigener beweging de onverdoofde slacht van grote Limousine stieren gestaakt. Bravissimo! Naftaniel, die in interviews altijd elke misstand rond kosjr slachten ontkent, zag mogelijkheden tot invoering van andere fixatiemethoden en mogelijk nabedwelming, dus electrocutie meteen na aanbrengen van de halssnede. Volgens Katan zou het guntstig effect op dierenwelzijn nauwelijks verschillen van voorbedwelming.
Vanuit de zaal werd aangegeven, dat de fractieleden onvoldoende ruggespraak met de afdeling hadden gepleegd.

Een Mevrouw Bergvoet nam een minderheidsstandpunt in ten faveure van verdoofd slachten en en dat je bij de PvdA niet moet zijn voor dierenwelzijn.

Mohammed Rabbae (ja die van Gr Links die torpederende kamervragen stelde over mijn aanstelling aan een Turkse Iman-Hatib-school) wees erop, dat volgens velen ((PVV!) wij leven in een joods-christelijke samenleving, maar dat als de joden er aanspraak op maken we niet thuis geven.

Mijn commentaar:
Muslim geflikflooi dus met joden, die zich nu ook om der wille van het ritueel slachten inlaten met de laagste boertjes van buten uit Anadolu en Berberije: Ali Karaka, Al Fakadi en natuurlijk al diegenen, die vet verdienen aan de halssnede: de jongens van de export (80% van het onverdoofd verkregen vlees), de Halal certificatoren en de halal slagerijen. Lees het krantenartikel hieronder:
Door: Julien Althuisius
Gepubliceerd: woensdag 13 april 2011 21:42
Update: woensdag 13 april 2011 23:17

Een verbod op onverdoofd slachten zal gehandhaafd moeten worden. ‘We gaan mogelijk illegaal slachten.’

Als er daadwerkelijk een verbod komt op het ritueel slachten van dieren, komen er mogelijk illegale slachthuizen die onverdoofd blijven slachten. Dat zegt Wahid Ali Ramdjan van Halal International Control, dat een halal-keurmerk geeft voor onder meer Albert Heijn-producten: ‘We gaan de mogelijkheden bekijken om illegaal te slachten.’ Volgens Ramdjan zijn er ongeveer 3.000 slagerijen in Nederland die afhankelijk zijn van halal-vlees.
Mocht het verbod doorgang vinden, dan zullen slagerijen en producenten hun toevlucht moeten zoeken in landen waar ritueel slachten nog wel mag, zoals België. ‘In België kunnen ze veel gaan verdienen’, zegt Ramdjan. Daar sluit Abdul Munim Al Chaman, directeur van Halal Quality Control, zich bij aan: ‘Hier worden een paar landen erg blij van.’
Een eventueel slachtverbod zou ook slecht kunnen uitpakken voor de Nederlandse economie. Op dit moment levert Nederland koeien aan bijna alle moslimlanden. Een verbod zou grote gevolgen kunnen hebben voor de vleesexport. Ramdjan beweert dat – als er een verbod komt – hij actief gaat lobbyen bij moslimlanden om Nederland te boycotten. ‘Dan gaat het maar economisch naar de klote. Als ik naar de klote ga, neem ik er veel meer mee.’
En lees eens dit van de Pvd Arbeid afdeling uit EINDHOVEN :
Eindhovense PvdA tegen verbod op ritueel slachten
Laatst gewijzigd: vrijdag 6 mei 2011 – 10:16 | Auteur: Alice van der Plas
Ritueel geslachte schapen. Foto: ANP Ritueel geslachte schapen. Foto: ANP Vergroot foto

EINDHOVEN – De Eindhovense PvdA-fractie gaat actievoeren tegen het verbod op ritueel slachten. De Tweede Kamer lijkt zo’n verbod in te willen voeren. Op 25 mei houdt de kamer een hoorzitting en voor die tijd wil de Eindhovense PvdA een manifest rondsturen. Zes moskeeen in Eindhoven schrijven mee aan het manifest.

Initiatiefnemers zijn de raadsleden Ertan Isik en Hafid Bouteibi.

Populistisch
“We vinden dat er te lichtzinnig over wordt gedacht,” zegt Ertan Isik. “Het is onderdeel van een religie.” Isik haalt hard uit naar Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, die het initiatief nam voor een verbod op ritueel slachten. “Het is hypocriet, ze is populistisch en dat gaat weer over de ruggen van de moslims in Nederland.”

Ritueel is diervriendelijk
Isik wil benadrukken dat het ritueel slachten juist heel diervriendelijk gebeurt. “Er is geen sprake van dierenleed. De Islam schrijft heel duidelijk voor hoe het dier behandeld moet worden bij de slacht. Het uitgangspunt is dat er zo min mogelijk lijden en pijn moet zijn. Het ritueel bestaat al 1400 jaar en wordt voorgeschreven door Allah. Hij weet beter dan mevrouw Thieme of dieren al dan niet lijden.”

De PvdA-fractie in Eindhoven wil het manifest niet alleen aan de Tweede Kamer sturen, maar ook aan alle collega-raadsleden in Nederland.
Printen
Eerste publicatie: donderdag 5 mei 2011 – 21:16

Nou dan kunnen we nog wel wat meer verwachten in dit land: Als de heren iets niet zint dan is het de wil van Allah en dus geen debat mogelijk. Met zulk volk heeft ons volk zich dus geencanailleerd.

Verdere objectieve gegevens:

Joden achten maar 30 % van het onverdoofd verkregen vlees kosjr en daarvan (en nu in navolging ook de moslims) eten zij alleen de goedkopere voorhammen:
Driekwart van het slachtdier wordt ongevraagd en ongelabeled de Nederlandse bevolking door de strot geduwd bij gebrek aan labelling: Die zou riteel geslacht vlees plots zeer duur maken. Woedend waren die, dat nu bekend is gemaakt door de bevoegde autoriteiten, dat 80 % van halal vlees al van verdoofde slachtdieren komt. De moslim vertegenwoordiger dreigde meteen, dat hij niet kon instaan voor de veiligheid (van wie?), als onverdoofd slachten wordt verboden.

Verder commentaar:
Prof. Heertje, de schoolboekeneconoom, wilde het hele debat terugvoeren naar een afweging tussen dierenleed en het leed geleden door orthodoxe joden. Zoals gebruikelijk geen aandacht voor het leed geleden door anderen, bijvoorbeeld de enige echte minderheid in dit verband: de Dierenbeschermers. Volgens welke morele categorische imperatief is leed van het slachtoffer af te wegen tegen het leed van de beul, omdat hij geen beul meer mag zijn? De hele zaal wantrouwde de motieven van andere politieke partijen, het ‘populisme’ (=PVV), die de joden en moslims buiten willen sluiten. Over het eigen exclusieve (wan)gedrag natuurlijk geen woord van reflectie. Pavlov-reacties, meteen schieten en schuilen in de slachtoffer-modus: De beulen voelen zich aangetast in hun twijfelachtige eer van traditie en geloofsrituelen.

Het ging al mis, toen Abraham zijn zoon wilde offeren en God/Allah geen weerwoord gaf en God/Allah dan maar een onschuldig lam substitueerde op de zoentafel. Inmiddels is de religieuze rechtvaardiging zo maar verlegd van offerrituelen naar spijswetten, maar dat zet blijkbaar de deur nog niet open naar een louter technisch-veterinaire discussie. Kijk eens, hoe de NOS spreekbuis is van de mythe en de rite:

Hieronder NOS uitzending over PvdA discussieavond (ik loop nog door het beeld heen).

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten · Tags: , ,

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.