Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands, ritueel slachten » Ritueel Slachten: Botbreuken door kluisterkettingen en ophanging aan jacobsladder ook door CIDI goedgepraat

Ritueel Slachten: Botbreuken door kluisterkettingen en ophanging aan jacobsladder ook door CIDI goedgepraat

Mijn reactie op blog van Reformatorisch Dagblad 24 mei 2011:

Ik heb als slagerszoon de misstanden rond ritueel slachten door joden en moslims van dichtbij al 40 jaar gezien. Ook de botbreuken door kluisterkettingen en ophanging aan jacobsladder alsmede verstikking door verbloeding van ondersteboven gehouden runderen werden door CIDI(Naftaniel) als ‘meest humane slachtmethode geclaimd. Ik ben vooreerst dierenbeschermer en toen niemand wat durfde heb ik in 1983/1984 alle dierenbeschermingsorganisaties verenigd en via Janmaat (Centrumdemocraten) hun voorstel tot bedwelming in het parlement verdedigd. Iedereen draaide het om: Ik was de racist in schaapskleren, niet de dierenbeschermer zonder ethisch klankbord bij de grote politieke partijen.

Al die hoogleraren filosofie, dominees en rabbijnen moeten eens ophouden over de bedreiging van godsdienstvrijheid. Zij leven hun eigen ethiek niet na, want niemand valt de godsdienst aan, maar alleen wie willens en wetens de godsdienst erbij haalt om een animale holocaust te continueren. Andere onderwerpen erbij betrekken: bioindustrie, joodse geschiedenis is discussievervalsing. Niet ritueel slachten is begin van antisemitische campagne, maar de stuitende onwil van religieuze fanatici om zich te bezinnen op hun gruweldaden leidt tot walging en afkeer van deze wettische godsdiensten.

Over de rug van de medeschepselen zijn historische claim op een onveranderlijke waarheid claimen kan ook minderheden niet worden gegund. Overigens zijn hier de dieren slachtoffer, zijn de dierenbeschermers de ware culturele minderheid, van wie de door de religieuze gruwelpraktijken diep gekwetste gevoelens nooit worden genoemd in dit debat. Zij hebben jarenlang die animale holocaust moeten aanzien en nu dan met een enorme concessie aan de religie een compromis gevonden: een bedwelmingsmethode die recht doet aan hun religieuze voorschriften en ethiek.

Maar de uitgestoken hand wordt weer niet aangenomen door wie er ook al 30 jaar niet over wilden praten. De voorgelegde wetenschappelijke rapporten voorstellen als seculier onverdraagzaam dictaat t.o.v. religieuze minderheden is de zaak op zijn kop zetten: Het zijn die religieuze minderheden die een onaantastbare claim op waarheid, rechtvaardigheid, mens/dier-vriendelijkheid en beschaving claimen en zo constateer ik wetenschappelijke rapporten verzwijgen, verdraaiien en verdacht maken, maar niet weerleggen. Dit kan nog wel gebeuren.

Terecht vraagt Eisenmann, hfd Joods slachthuis Amsterdam openbaarheid van de rapportage aan RU Wageningen via de rechter, nu Wageningen die geheim houdt ‘want in opdracht van de overheid’. Maar ze moeten niet maar alvast de bewijslast omdraaien.: Terwijl de folteraar maar moet aantonen, dat zijn methode geen pijn doet. Het leed van het slachtoffer (dier) kan men toch niet wegstrepen tegen het leed van de beul omdathij geen beul meer mag zijn? Leest U vooral al mijn artikelen en zie al mijn video’s over ritueel slachten op www.alfredvierling.com

Drs. Alfred Vierling

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten · Tags: , ,

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.