Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands, ritueel slachten » Ritueel slachten: bericht aan Parlement

Ritueel slachten: bericht aan Parlement

Aan de woordvoerders van de Tweede Kamerfracties inzake ritueel slachten
28 febr 2011
Voor verkrijging van verbod van onverdoofd slachten heb ik als slagerszoon al 40 jaar gestreden. Hoewel verpakt in beweerlijke wetten van God, is het een wrede methode om smaakverbetering te bereiken immers door vlees zo lang mogelijk te oxygeneren en daardoor zuren en basen erin te verminderen. Ik heb al mijn commentaar samengebald in 10 mimuten podcast. Ik hoop, dat U allen nog deze tijd kunt vrijmaken. Niemand valt joden en moslims aan, dierenbeschermers wijzen de gelovigen erop, dat zij hun eigen moraal niet volgen door oude voorschriften te volgen zonder te verifieren of nieuwere wetenschappelijke inzichten en technieken beter recht doen aan de erin vervatte moraal, sc. het zo weinig mogelijk leed toebrengen aan dieren.

De werkelijkheid is, dat deze gelovigen smaakverbetering (dus eigenbelang) stellen boven dierenwelzijn (altruisme). Dit is ook een gevolg van verbeten anthropocentrisme der monotheismen. Honderden dieren moesten ernstig lijden ter ontwikkeling van een reversibele verdovingsmethode, en nog zijn gelovigen niet bereid zelf tot enige reflectie op de daadwerkelijke uitwerking van hun geformaliseerde moraal.

PETITUM: STOP DHIMMI GEDRAG, STOP BUIGEN VOOR RELIFANATEN, WEES MENS MET HART VOOR MEDESCHEPSELEN.

22 februari 2011: Vraaggesprek in het programma Dietse Dinsdag van Radio Rapaille, over ritueel slachten.

Postscriptum:
Het Nederlands Israelsich Kerkgenootschap riposteert als volgt:
Geschermd (anders is het niet te verwoorden) wordt met een periode tot 4 minuten dat het zou duren voor een dier na de halssnede het bewustzijn zou hebben verloren. Dit wordt ontleend aan een rapport van Wageningen UR dat nota bene in een rapport van … Wageningen UR wordt ontkracht.
“Uit de literatuur en het huidige onderzoek blijkt dat bewustzijn bij runderen na alleen een halssnede gemiddeld ongeveer 1,5 minuut aanhoudt en kan oplopen tot 4 minuten. Gedurende deze periode kan het dier mogelijk pijn ervaren.”

Deze uitspraak is niet bewezen, niet onderbouwd en wordt ook niet op basis van het in het rapport beschreven onderzoek, vastgesteld. Het komt in het onderzoek niet eens aan de orde.

Uit een studie van Wageningen blijkt dat het bepalen van het al dan niet bij bewustzijn zijn, niet goed mogelijk is. “De periode van bewusteloosheid tussen bedwelmen en dood (of herstel) is met de huidige technieken moeilijk direct meetbaar en zeker niet meetbaar onder commerciële slachterijomstandigheden” (Wageningen UR Livestock Research, “Indicatoren voor bewusteloosheid”).

Prof. Nico van Straalen, dierkundige aan de Vrije Universiteit zegt: “Dat er verschillende conclusies getrokken worden uit de literatuur betekent dat er in de wetenschap geen eenduidige mening over dit onderwerp bestaat. Er zijn studies die een snelle bloeddrukdaling en daarmee verlies van bewustzijn aangeven. Als er een snel verlies van bewustzijn optreedt, is het doden van dieren met een onthoofding of halssnede een relatief humane methode, voor zover zulke dingen humaan kunnen zijn. De situatie om het slachten heen, is trouwens minstens zo belangrijk.”

Mijn commentaar:

1. De bewijslast ligt bij de religieuzen, ook op grond van hun eigen moraal, te weten zo weinig mogelijk dierenleed veroorzaken.
2. Het feit, dat bewustzijn en pijn moeilijk meetbaar is voorafgaand en tijdens de slacht, betekent niet, dat deze niet bestaat. Uit 1 + 2 volgt, dat je dan maar het zekere voor het onzekere moet nemen en de dieren op zijn minst moet bedwelmen.
3. De omstandigheden rond de slacht zijn inderdaad net zo belangrijk. De vreselijke fixatie met kettingen, maar ook de kantelbox is voor van nature claustrophobe runderen uitermate stressbevorderend. De religieuzen laden hier de verdenking op zich deze stress opzettelijk te veroorzaken teneinde een betere oxigenering te verkrijgen tot verhoging van de smaakverbetering en houdbaarheid van het vlees.

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten · Tags: ,

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.