Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » Wie zijn de echte terroristen?

Wie zijn de echte terroristen?

Aanval op Amerikaanse trots

De torens van het Westen zijn ingestort. Wie doet nou zoiets en waarom ? Het grote beschuldigen is begonnen. Er zijn enige verdachten genoemd en hun beweerdelijke motieven. Bewijsmateriaal is schaars en dus wordt er geen echte verdachte voor enig gerecht gesleept. Een videoclip ! Een videoclip ? Bush: “It is preposterous to think Americans doctored the tape”. Waarom hielden ze die tape dan eerst een maand lang geheim? Wat er ook van waar is, de tape met Osama’s ‘devastating confession’ heeft geen kracht van bewijs in een strafproces. Zo’n proces blijk nogal lastig, zoals dat gedoe met Milosovic die teveel weet heeft van NAVO-oorlogsmisdaden.
Dan kun je volgens president Bush maar beter neerknallen zonder proces, of de rechtspraak in eigen beheer houden met geheime ‘militaire tribunalen’, die eigen oorlogsmisdaden verschonen zoals het bijeendrijven van honderden Taliban- krijgsgevangenen in een gebouw en er dan een bom op gooien of er, volgens informatie van het Rode Kruis, de ‘noordelijke alliantie’ met tanks overheen laten rijden. ‘Human rights american style’.

Amerika slaat en Europa spuwt mee

Europa zwijgt. Minister van Buitenlandse Zaken, J. van Aartsen heeft manmoedig aangekondigd de VS de les te zullen lezen en gezegd dat ze van het land van Hugo de Groot maar eens moeten meedoen aan een Internationaal Strafhof. We hebben ook Minister van alles, Jan Pronk zich horen distantiëren van de Amerikaanse bombardementen op Afghanistan. Als klap op de vuurpeil heeft Minister van Staat, Hans van Mierlo op de televisie in het program Buitenhof verklaard zich als Europeaan te ergeren aan het hondenlikkerige gedrag van Europese politici naar de VS toe. Dit Amerikaans kapitalisme en de bloedig militaire verdediging van dier globalisatie was zijn cultuur niet. Europa dient gelet op zijn sociale tradities een eigen weg in internationale wegen te bewandelen. Hij vond de gelijkstelling door Sharon van Arafat aan Osama bin Laden schandelijk. Zo, zo, er is opeens officiëel Nederlandse kritiek mogelijk op de Amerikaanse politiek en dat terwijl premier Wim Kok en het kabinet pal achter uncle Sam blijven staan.

Mogelijke dadergroepen en medeplichtigen

Er zijn een aantal verdachten genoemd:

Vrijheidsstrijders, armoedebestrijders, die de corrupte westerse vazalregiems in de Arabische wereld niet meer op eigen grondgebied kunnen bestrijden en dus hun broodheer aanvallen: De ‘Hezbollah international’, bedacht door Mehdi Chamran, hoofd van de Iraanse veiligheidsdienst, (Egyptische Jihad, Libanese Hezbollah, Hamas, PKK etc)
Moslims, die de Amerikaanse en Israëlische bezetting van heilige gronden niet langer dulden. Het gaat om bestrijders van het corrupte saoedische vazalregiem te Riad, die tijdelijk toevlucht zochten in Afghanistan, welk land niets met de aanslagen op New York heeft te maken.

Amerikaanse vrijheidsstrijders die tegen hun eigen federale overheden vechten. McVeigh & Co. Israël/Mossad, dat zodoende zijn staatsterreur als strijd tegen het terrorisme kan verkopen. De ‘onzichtbare regering’, een ad -hoc-netwerk van personen werkzaam bij de overigens op voet van vijandschap staande diverse Amerikaanse inlichtingendiensten.
Het is dus allemaal niet zo fris en helder, niet zo van the good guys and the bad guys. We hebben niet zomaar te maken met wat querulanten, die je nodig hebt, omdat zonder dwarsliggers geen trein rijdt. De gebruikelijke argumenten, oftewel verzachtende omstandigheden voor de daders van de over het algemeen veroordeelde aanslag op New York luiden:

Arabische frustraties vanwege Amerikaanse drang naar wereldhegemonie

Iedere arabier zou een redelijk inkomen genieten als het westen een gewone prijs betaalt voor de olie die het uit het arabische zand wegzuigt en als het westen zijn technische know-how zou delen met deze landen en ook de arabische oliedollarbanken zou toelaten tot de internationale financiële wereld. Nu kunnen ze dat geld alleen maar beleggen in gebouwen of doorsluizen naar islamitische vrijheidstrijders. Kortom, aan de aanslagen ligt een uitsluiting van de globalisering ten grondslag.

Weet U het nog: 324 multinationale ondernemingen zijn verantwoordelijk voor 3/4 van de wereldhandel, evenveel als het bruto sociaal produkt van 2,5 miljard mensen ! Slechts 140 miljard US $ wordt jaarlijks wereldwijd aan ontwikkelingshulp uitgegeven. De VS met maar 4,5 % van de wereldbevolking heeft 30 % van de wereldproductie in handen gekregen, niet alleen door ‘hard werken’ zoals de opiniemakers en het atlantisch-gerichte establishment ons laten geloven, maar door een militair apparaat dat 36 % van het militaire wereldbudget opeet. Zoals wij eerder in ons artikel ‘Nieuwe Amerikaanse Wereldorde’ in Heemland nr 15 (1999) hebben uitgelegd: “Zonder McDouglas-wapenindustrie geen McDonald’s”, (aldus Carter’s oud-veiligheidsadviseur Brzezinsky). Dit financiëel systeem, waardoor allerhand grondstoffen en economische waarden in handen komen van die zeg 324 multinationals geeft te denken: In Kyoto lapt het de wereldmilieuproblematiek aan zijn laars, in Durban wordt het van slavernij beticht, in Viëtnam, en in voormalig Joegoslavië, (en thans in Afghanistan) heeft het de grondstoffen en markten met gruwelijke bombardementen afgedwongen. “Viëtnam, Kosovo, Irak, Afghanistan; Amerika du kotzt uns an” scandeerden enige duizenden NPD-aanhangers terecht tijdens een demonstratie in Berlijn.

In Irak hongert het systeem de bevolking uit door bombardementen en boycots, hoewel de Irakese regering manmoedig standhoudt en pas ‘inspecteurs’ toelaat als die ook Israël mogen controleren. Een reeks intimidaties en opgelegde vazalregiems o.a. de wisseling Allende/Pinochet, Sukarno/Suharto, Lumumba/Mobutu, Buttho/Zia-ul-Hak, doemt op. IMF en Wereldbank nemen de boel alsdan over. Marx wilde het religieus obscurantisme telijf gaan met armoedebestrijding. Nu zien we dat naarmate de bevrijdingsbewegingen terrein verliezen aan het grootkapitaal, het (islamitsch) geloof als enige houvast biedt aan de uitgeslotenen in de arabische wereld. De Nederlandse troepen gaan in Afghanistan het zoveelste puppet-regiem verdedigen, terwijl Chris Taggart van het UNICAL-concern het oleoduct vanaf Turkmenistan eindelijk ongestoord kan realiseren. Inmiddels sterven miljoenen mensen per jaar aan honger en onderdrukking. Overigens wordt Afghanistan als belangrijkste producent en exporteur van heroïne geen strobreed in de weg gelegd. Vorig jaar kwam 70 % van de heroïne in Europa uit Afghanistan. De afgezant van het VN-drugsprogramma voor Afghanistan, Bernard Frahi vreest dat de door de Taliban tot 10 % teruggebrachte productie van heroïne door die fijne noordelijke alliantie-boys weer zal worden opgezet. De opbrengsten moeten evenwel, nu de arabische bankwereld door de Amerikanen is drooggelegd, wel via de financiële circuits van de Israëlische mafia, de zgn Kosjr Nostra (naar analogie van de Cosa Nostra) worden witgewassen. Die heroïne wordt niet naar Amerika verscheept, maar naar Europa. Dat deert supermachtig Amerika even weinig als imam Omar: “Allah verbiedt het gebruik van drugs, maar als ongelovigen het toch willen gebruiken is het niet aan ons dat te beletten”. De Nederlandse troepen gaan ter plekke heus geen drugslaboratoria oprollen. We zijn immers zelf een wereldwijd notoire narcostaat. De kamikaze moslims leefden zelf temidden van deze satanisch verdwaasde westerse wereld en hebben deze heroïsch de wacht aangezegd. Osama stelt terecht, dat hun daad meer zeggingskracht heeft dan de officiële verklaringen van internationale conferenties.

Mogelijke motieven bij andere dadergroepen

Het heeft Europa behaagd om de overlevenden van de holocaust te verschepen naar een beloofd ‘homeland’, te weten Israël, van welk grondgebied maar even alle palestijnse bewoners in kampen werden ingekwartiert en na 50 jaar nog verblijven. Dit wordt natuurlijk als kolonialisme gezien in arabische ogen, want het waren geen arabieren die de joden hebben verdreven uit Europa. Washington levert de wapens aan het Israëlitische leger en belegert nu nog steeds de heilig plaatsen in Saoedië door zijn militaire aanwezigheid op nog geen 400 km afstand hiervan, ertoe uitgenodigd door hun corrupte vazalregiem (dat door de Iraakse regering van Sadam Hussein dreigde te worden weggestuurd tijdens de golfoorlog.

In kringen van Timothy McVeigh heerste zoveel wrok tegen de federale overheid, die immers niet schroomt militaire middelen in te zetten tegen eigen staatsburgers, dat de regeringsgebouwen in Oklahoma instortten door de eerste zelfmoordaanslag door een autochtoon Amerikaan: hij wist immers dat hij zou sterven of ter dood gebracht zou worden. Ook in de VS bestaan nationalistische groeperingen die bang zijn dat hun land wordt uitgeleverd aan een volgens hen “door joden geleide nieuwe wereldorde”. In 1970 was nog 50 % van de kapitaalgoederen in de VS in handen van 2 % van de bevolking, thans van 1 % van de bevolking. Van de 1500 miljard US $ tellende dagelijkse wereldhandel in aandelen en opties wordt nog niet 1 % gedekt door productie. Dit monetaire rondpomp-circus is in handen van maar weinigen en dat ontgaat ook de Amerikaanse nationalisten niet. Deze groepen houden volgens A. Cooper van het Wiesenthal Center in LosAngeles ook contacten met islamitische vrijheidstrijders (niet noodzakelijk met El Qua’ida van Osama bin Laden).

Het is immers ook in de arabische pers doorgedrongen dat er sprake is van politieke en financiële afpersing in Europa door een nimmer aflatend beroep op holocaust-taferelen, zoals beaamd door de huidige Nobelprijswinnaar voor de vrede, Koffie Annan, de secretaris-generaal van de VN, die de moed had te zeggen dat het maar eens afgelopen moet zijn met de legimimatie van Israëlische staatsterreur op grond van holocaust-geschiedenissen. Billy Roper, de coördinator van de radicale ‘National alliance’ zette op internet het bericht “Anyone who is willing to drive a plane into a building killing Jews is alright by me. I wish our Alliance members had half as much testicular fortitude”.(Sic!)
Cui bono ? De Amerikaanse en Israëlische regeringen hebben veel gewonnen bij deze aanslagen. Een voor onnozel gehouden president Bush die de verkiezingen heeft weggegraaid met behulp van het oliekapitaal en premier Sharon aangeklaagd voor oorlogsmisdaden in Brussel, een stagnerende economie die traditiegetrouw met oorlogsindustrie wordt rechtgetrokken (bv. door de Europese ondersteuning van een hoge dollarkoers tijdens de Vietnamoorlog), het feit dat er wonderwel vrijwel geen Israëlische verliezen door de aanslagen te betreuren waren (zie:http://abbc.com/ni/d2001/ politik/ vowand_wtc.htm) en in Israël zelfs werd gejubeld over de aanslag (zie nieuws in Ha’aretz, 17 sep 2001), dat er vlak voor de aanslag stevig gespeculeerd is, dat er in toenemende mate internationaal luidruchtig protest is tijdens globaliseringsconferenties, dat alles kan bijdragen tot het vaststellen van een dadersprofiel. Immers, de wereldwijde strijd ‘tegen het terrorisme’ biedt een mooie kapstok om elke weerstand tegen onderhavig economisch-financiëel systeem de kop in te drukken. Zelfs het antiraketschild moeten andere volkeren die misschien niet hun productiemiddelen aan Wall Street willen uitleveren, maar aanvaarden. Het ABM- verdrag van 1971/72 zou sedert de val van het communisme verouderd zijn. Dan is het NAVO-verdrag ook verouderd, zo constateert Oltmans in zijn brochures.

David Wise (NY Herald Tribune) en Thomas Ross (Chicago Tribune) schreven in 1964 ‘The Invisible Government’, waarmee zij een ad hoc netwerk aanduidden van personen werkzaam bij instellingen als de National Security Council, Defence Intelligence Agency, National Secyrity Agency, Army-, Navy-, Air Force-Intelligence, State Department’s Bureau of Intelligence and Research, Atomic Energy Commission, Federal Bureau of Investigation.

President Eisenhower was de laatste die openlijk sprak over dit ‘industrial-military complex’, dat sindsdien de Amerikaanse presidenten in hun web weven. Zo is John F. Kennedy vermoord toen hij zich uit Viëtnam wilde terugtrekken, is Johnson tot aftreden gedwongen toen hij die oorlog tegen het communisme niet kon winnen, zijn vele presidenten aangezet tot subversie en zelfs moordaanslagen tegen regeringsleiders en zo is thans de familie Bush (volledig CIA) de grote pusher van het antiraketschild en de grote afwezige bij milieu- en armoedebestrijdingsprojecten, verdragen tegen kinderarbeid, biologische wapenverboden en strooit het verarmd uranium, clusterbommen en 6.900 kilograms fuel-air explosion bombs, de zogehete ‘daisy cutters’ die vlak boven de grond ontploffen alsof het snoepgoed is.

Er bestaat een uitgebreide litteratuur over de strijd van Pentagon, CIA en FBI onderling. Niet uitgesloten kan worden geacht, dat hierdoor gaten zijn geslagen in de oplettendheid van de geheime diensten t.a.v. immers van al sedert 1995 bekende plannen om de torens met passagiersvliegtuigen aan te vallen. De professionaliteit van de aanslagen en het feit dat de binnendringers zoveel intelligence konden ontwijken, duidt op een inbreng van of verraad binnen Amerikaanse inlichtingendiensten. Er zal daarom nooit een ordelijk openbaar proces tegen de ware planners van deze aanslagen worden gevoerd, de wensen van minister Van Aartsen ten spijt.

Hoezo, een leefbaar Nederland ?

Willen we een ‘Leefbaar Nederland’, dat door PvdA-senator Nagel geënsceneerde overloopvat met het politieke implantaat Fortuyn, een politicus die nu juist de exponent is van een keihard kritiekloos neoliberalisme en van een globaliserende wereld ? Juist die ideologie heeft tot de aanslagen geleid. Willen we het nieuw-rechts van Alain de Benoîst, die evenals marxisten en schrijvers als Willem Oltmans volkomen blind blijven voor de islamitische veroveringsstrategie en in de islam alleen maar een vrijheidsstrijd tegen het imperialisme zien zonder kennis te nemen van de cultuurbotsing in onze steden ?
Willen we geloven, dat we in Nederland nog een sociaal-economisch beleid kunnen voeren, als we internationaal zijn uitgeleverd en worden opgeslorpt door een keihard Amerikaans kapitalisme en tegelijkertijd worden bezet door een aloude religieus-geïnspireerde demografische veroveringsstrategie ?

‘Wake up’: We zijn geglobaliseerd, door de techniek, de mediatiek, de economie, het financiële systeem.en door de mafia. Dit zijn de onomkeerbare feiten. ‘Global Village’. Het Europa waarvan Van Mierlo droomt: een eigenstandig Europa met een eigen politiek-militaire en -economische identiteit en rol in het wereldgebeuren, is een gepasseerd station. Het is te laat; les jeux sont faits, de machtsverhoudingen zijn vastgelegd.

Andere subcontinentale beschavingen weren zich wel binnen hun cultuurkring

Moeten wij ons dan maar als makke schapen laten afvoeren naar de slachtbanken van Wall Street ? Doen de 1 miljard Indiërs, de 1 miljard Chinezen en de 1 miljard Moslims dat dan ook ? Neen, die doen dat niet zo slaafs als Europa dat doet. Dat komt, omdat die de wereld nog wat hebben te bieden aan defensieve mechanismen: De Indiërs hebben 1500 jaar islamitische aanslagen en een eeuw imperialisme overleeft door hun eigenaardige kastenstelsel en hun niet-materialistische filosofie. (zie Koenraad Elst); de Chinezen introduceerden uit het buitenland weliswaar het boeddhisme, het communisme en nu dan het kapitalisme, maar doen dat toch op eigen tempo en met chinese slag. Ze hebben hun geopolitieke posities in Tibet (Xizhang) en Hsinkiang (Xinjiang) meteen veiliggesteld door in het kader van de strijd tegen hjet terrorisme enige duizenden geestelijken te ‘herscholen’, zo van : “De Amerikanen vallen de islam aan, wees maar blij dat wij Chinezen jullie beschermen”. Waarom hebben de Europese regeringen niet meteen een aantal moslimfundamentalisten opgepakt en gehersenspoeld ?

Eigenstandige Europese beschaving moet zichzelf wel willen redden !

Het is duidelijk, we hebben een krachtige en assertieve houding nodig, we moeten opkomen voor Europa, zijn wordingsgeschiedenis, zijn filosofen en zijn volkeren, dus duidelijk ook voor onze eigen etnische identiteit. Alleen de Europeanen zijn zo gek om in naam van de globalisering een onomkeerbare etnische omvolking op hun continent toe te laten.

Nee, we hoeven niet te kiezen voor of tegen de Bush-boys, die zich verbeelden voorvechters van de beschaving te zijn, die – zoals Oltmans terecht opmerkt – geen weet hebben van Friedrich Nietzsche’s “Jenseits von gut und böse”. We hoeven niet te kiezen voor Wall street of voor de waanzinnige monopolistische moslim-claim op de beschaving en de daarmee gepaard gaande kolonisatie van Europa door de islam, zoals Guillaume Faye die kolonisatie in zijn gelijknamig boek beschrijft. De ware Europese opdracht in deze wereld luidt: Wall Street bijbrengen dat hun materialistische wraatzucht ons geen massale bloedbaden zoals in Afghanistan waard zijn, de moslims duidelijk maken, dat wij niet gecharmeerd zijn van hun gestolde existentiële opvattingen en geritualiseerde levensvormen.

We moeten kiezen: niet voor Wall Street, niet voor de islam, maar voor het Europees humaan gedachtengoed, dat niet pretendeert de absolute waarheid in pacht te hebben, maar dat als maatstaf voor culturele superioriteit in het vaandel draagt, dat “een enkel individu in verschillende omstandigheden tegenstrijdige normen en waarden kan en mag nastreven”. (citaat uit (5)). Dit lost niet altijd alles op, maar we ‘gooien het in de groep’, we leggen onze tegenstellingen bloot en er ontstaat overleg. Deze pluraliteit is veel beschaafder dan de monotheïstische veroveringsstrategieën van Wall Street en Mekka. “Wennen aan dubbele maatstaven” noemt Blair’s adviseur Robert Cooper dat.

Ja, maar dan moeten wij de moslims wel vertellen, dat we er ook niet blij mee zijn, dat we Israël laten doen wat we de Palestijnen verbieden. En dat we ook vreemd vinden, dat het Amerikaanse leger bij de voor hun heilige plaatsen ligt te waken voor het welzijn van een vazalregiem. We zijn evenwel ook niet gecharmeerd zijn van de openbare executies in het bijzijn van weeskinderen, het onverdoofd slachten, de vrouwenonderdrukking. We willen dat de moslims na de aanslagen ook eens komen met een herinterpretatie van hun heilige schriften (al-ijtihad al-jadîd). We willen, dat de Wall Street-boys, het financiëel-economisch establishment ook eens wat meer stilstaat bij de uitwassen van de globalisering die het merendeel van de mensheid naar armoede, vervuiling, uitbuiting en onderdrukking bombardeert.

Nederlandse reacties op alle gebeuren

Hier te lande stelt thans, daartoe gedwongen door het voortreffelijke rekenwerk van Pieter Lakeman in zijn boek “Binnen zonder kloppen”, de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR met prof Entzinger, onomwonden, dat de grote migratie naar de economisch voor rijker gehouden gebieden geen enkele toegevoegde economische waarde had en nu opeens slechts een ‘culturele verrijking’ gebracht zou hebben. Die term kennen we. Een recent Haags gemeenterapport onthult dat Turkse bendes zich bezighouden met paspoortvervalsing, illegale uitzendbureau’s waarvan de winsten in onroerend goed worden belegd, mensensmokkel en prostitutie, drugs en de hele klerezooi; niets culturele verrijking, pure internationale maffia, waarvoor de Centrumpartij al 25 jaar geleden heeft gewaarschuwd. We moeten op aarde eerlijker delen, maar het opvangen van gevluchte arme wereldbevolking in onze gebieden , zoals meneer Lubbers nog altijd bepleit, zal ons wegvagen. Er zijn al zoveel Nederlanders van hot naar her gevlucht in eigen land.
Ergens begint het te dagen: De enige man die in PvdA kringen mag schrijven over het immigratiedebacle, Paul Scheffer heeft onlangs een lans gebroken om een ‘open en eerlijk verkiezingsdebat’ te voeren over de wenselijkheid van dubbele nationaliteit, secundaire gezinshereniging (60.000 huwelijken met partners uit herkomstland per jaar!), uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers , en de segregatie in het onderwijs. Allemaal vragen die wij al in 1985 hebben beantwoord in onze nota “Centrumdemocratisch Beleid ter Bescherming van het Nederlands Staatsburgerschap”. Via de ‘democratie’ krijgen we nooit gelijk; daar zorgt de gevestigede orde wel voor. Nu kunnen we twee dingen doen: Slaan, slaan en nog eens slaan tegen de Islam. Die primitieve oorlog speelt zich in menige Europese stad af.

Europese humanisering der allochtonie ?

Is er ook een ander weg?: De vermenselijking van de vijand; wij kunnen proberen onszelf tegeover demoslimwereld te bekritiseren in de hoop dat zij dan ook tot inkeer komen. Het is gevaarlijk, want zelfkritiek wordt in de moslim-culturen als zwakte gezien. Maar misschien niet, als we de zelfkritiek tillen naar geopolitiek niveau: Door uit te leggen dat ook wij Europeanen niet gecharmeerd zijn van Amerikaanse tapijtbombardementen, ons ergeren aan de’Vietnam Human Rights Act’ (die Amerikaanse hulp afhankelijk maakt van een betere toepassing van de mensenrechten in een land, waarvan zijzelf 3,5 miljoen mensen vermoord hebben), de Israëlische bezetting van Palestina, de Amerikaanse politiek in het Midden Oosten die Europa willens en wetens hoe langer hoe meer in gevaar brengt. Als we onze eigen filosofische anthropologie tonen met onze strevingen en twijfels, dan kunnen wij misschien ook de ander een spiegel voorhouden in de hoop dat die zich als menselijk wezen in ons herkent.

Met religieuze fanatici is het slecht debatteren, maar wellicht buigt de proliferatiedrang om naar geestelijke verrijking. Nietzsche moet, elke dag, zeker in het middelbaar onderwijs aan allochtonen. Geen grote criticus van de monotheïstische beschavingen is denkbaar. Je kunt ook denken aan iemand als Daniël Dennett, die in zijn boeken “Conscience explained” en “Darwin’s dangerous Idea” toch heel ver komt met zijn niet-religieuze uitleg van ons bestaan. We moeten niet in die eeuwig loop blijven hangen van priesters, rabbijnen en imam’s.

Geschiedkundig kan men natuurlijk al helemaal niet vaststellen of de ene cultuur superieur is aan de ander. Het helpt de moslims niet te wijzen op de moorse wiskundigen en geleerden in Andalusië toen de germanen nog primitieve stammen waren, want dan geldt het huidige Vinci, waar Leonardo wetenschappelijk en kunstzinnig bezig was thans ook als superieur aan New York omdat daar toen drie indianen voor 24 dollar hun grond aan Hollanders verkochten.

Angst voor ethnografische sluipmoord

We moeten gewoon zeggen dat we hun getal en geest vrezen en dat we daarom hun overwinning “par le ventre de nos femmes”(aldus de Algerijnse president Boumédienne) zullen bestrijden.. Want we weten wel, dat immigratie het symptoom is van de vergrijzing van onze bevolking. We weten ons omringd door de malthusiaanse problematiek van de miljoenen moslim-tieners uit Azië en Afrika die hierheen willen komen en onze plaats willen innemen.

In de jaren dertig proclameerde de nationaal-socialisten de superioriteit van een ras en vormden de SS als ‘overtuigend’ argument. Vandaag proclameren economische globaliseringsfanaten en religieuze fundamentalisten hun ideologie en geloof superieur, en zij willen dat de wereld opleggen. Ze leggen tapijtbombardementen en vormen kamikaze, alle twee natuurlijk in naam van ‘de beschaving’ in de strijd met het grote kwaad, een typisch ongegeneerd manicheïstisch denken, dat stoelt op de aanname van een kwade god naast een goede god waarbij de goede god met ons is en de ander huist bij de duivel.

Klem tussen Amerika en Islam

In de dertiger jaren werd de verzachtende omstandigheid aangevoerd dat de Duitsers bij de Vrede van Versailles tot het uiterst waren getergd en beledigd. Vandaag wijst men erop dat de derde wereld en vooral de moslims door de westerse arrogantie zijn gefrustreerd en dat anderzijds door de aanslagen de trots van Amerika is gebroken. In de dertiger jaren dorst men Hitler niet verder tarten en dat leidde tot de afgang van Chaimberlain in München, die er nog dacht zoete broodjes te bakken. Als wij als Europa nu niet keihard opkomen tegen de Amerikaanse geopolitiek en tegen de islamitische ‘Alleingang’, dan zullen wij ingeklemd door deze twee globaliserende stromingen ten onder gaan.

Nu de torens van het westen zijn gevallen, een geestelijk nihilisme strijdt met godsdienstwaan (allemachtig wat zijn die huidige topmannen (ceo’s) gespeend van cultureel benul); nu in deze donkere dagen de algemene verwarring toeslaat, waaruit – “de Euro zij met ons” – een betere, welvarender wereld zou opdoemen, moeten we bewust ageren. Het Amerikaanse kapitalisme en zijn hegemonie vraagt felle bestrijding. Ik zal niet ontkennen met weemoed terug te denken aan de jaren ’60 en ’70, toen wij in onze jeugd bereid waren de straat op te gaan en ons in onze jeugdcultuur massaal te keren tegen de oorlogvoerende oudere generatie. Waarom is er geen protest tegen bombardementen op Servië en Afghanistan ?

Een ethno-biologische reveil ?!

Thans kan premier Kok geprezen vertrekken als partijleider, terwijl onder hem de sociaal-democratie is verworden tot een uitvoerende macht die ter verdediging van Wall Street hier het rauwe kapitalisme alle ruimte biedt. Maar mijn generatie heeft ook iets schromelijk verkeerd ingeschat: Met onze Malthusiaanse opofferende zelfbeperking in kindertal is bij ontstentenis van dezelfde idealen bij andere volkeren voldoende zekerstelling van ons genoom in gevaar gebracht. De masochistische ontkenning van het belang van een stabiele etnisch demografische ontwikkeling neemt de gedaante aan van een etnische sluipmoord, maar is als zodanig een grotere aanslag op het voortbestaan van de westerse beschaving dan de zogeheten terreuraanslagen op New York.

Nu een geestelijk nihilisme strijdt met godsdienstwaan, kan men maar beter op biologische krachten vertrouwen. Van dieper inzicht in de toekomst van Europa geeft de Zweedse regering blijk door een politiek thans uiterst incorrecte procreatieve campagne gericht op de Zweedse autochtone bevolking te starten onder aanvoering van de charmante tennisspeler Björn Borg met zijn motto :’fuck the future’; heel ludiek !

Filed under: in het Nederlands · Tags:

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.