Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands, ritueel slachten » Martijn van Dam HOUDT WOORD!! Rituele animale holocaust eindelijk verboden !! Hoera!!

Martijn van Dam HOUDT WOORD!! Rituele animale holocaust eindelijk verboden !! Hoera!!

De regels rond ritueel slachten worden aangescherpt, omdat de afspraken van 2011 onvoldoende worden nagekomen. Moslims en joden moeten onder meer van tevoren aangeven hoeveel vlees zij verwachten nodig te hebben.

Den Haag

Dat heeft Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, de Tweede Kamer laten weten.

Er mag vanaf 1 januari 2017 alleen nog ritueel geslacht worden voor de in Nederland aanwezige religieuze gemeenschappen, strikt gereguleerd en niet voor de export.

Verder moet bij elke rituele slachting een controleur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aanwezig zijn. Die moet er onder meer op toezien dat de 40-secondenregel wordt gehanteerd – als een dier veertig seconden na aansnijding het bewustzijn nog niet heeft verloren, moet het alsnog worden bedwelmd.

De regels rond ritueel slachten worden aangescherpt

ritslachten

Martijn van Dam (pvdA) heeft toch woord gehouden. Hij was als Tweede Kamerlid tegen ritueel slachten , zonder bedwelming, dan weer wel voor nabedwelming, maar onder de druk van de Joodse lobby zwichtte in de Eerste Kamer de PvdA, de VVD, CDA en D’66 en het . (en de PVV NIET!!). en werd het voorstel tot verbod verworpen.

NU heeft hij als Staatssecretaris Economische Zaken toch een heldenrol vervuld, want driekwart van de rituele slacht zonder verdoving is voor de export en die wordt verboden en er moet ook worden nageschoten als de rituele slacht niet binnen 40 seconden tot bewusteloosheid leidt.

Slachterijen die rituele slacht willen uitvoeren moeten zich registreren. Alleen slachthuizen die voldoen aan de aangescherpte regels kunnen dan op deze manier slachten. De NVWA gaat permanent toezien op de wijze van slachten en de verplichting om dieren die na veertig seconden nog niet het bewustzijn hebben verloren alsnog te bedwelmen. Ook komen er nieuwe indicatoren voor het vaststellen van het bewustzijnsverlies van de dieren. Hiervoor wordt de ooglid- en corneareflex gebruikt, in overeenstemming met het meest recente wetenschappelijke advies van het Europese bureau voor voedselveiligheid.

Staatssecretaris Van Dam wil de rituele slacht alleen nog toestaan ten behoeve van de in Nederland aanwezige religieuze gemeenschappen. Met de betrokken joodse en islamitische organisaties en de vertegenwoordigers van slachterijen is afgesproken dat zij de daadwerkelijke behoefte aan ritueel geslacht vlees feitelijk moeten onderbouwen. Ook komt er een registratie van het aantal geslachte dieren. Dit aantal moet in overeenstemming zijn met het vooraf vastgestelde aantal dieren dat nodig is voor de Nederlandse markt.

De afspraken worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur, die per 1 januari 2017 in werking zal moeten treden. De komende periode zal de NVWA al extra aandacht geven aan de rituele slacht in slachthuizen. De bedrijven zullen beoordeeld worden op de uitrusting en de werkwijze.

Daarmee wordt het hypocriete aspect van de verdediging van deze foltermethode door orthodox joden en moslims weggeslagen: Immer ook volgens hun moraal moet onnodig dierenleed worden voorkomen, maar zij vinden hun riten en mythen belangrijker dan hun eigen moraal, blijkens de weigering vooralsnog het dier uit zijn lijden te verlossen.

Vooral bij grote hoefdieren, zoals runderen, paarden blijven immers de hersenen van bloed voorzien worden via de dorsale slagader, die NIET wordt doorgesneden! Aan die gruwelmethode wordt dus nu een einde gemaakt na 40 seconden door naschot; Dan is het vlees van zo een geslacht dier niet geschikt voor consumptie door wettische gelovigen, en dus ook niet voor de export, waarblijkens de weigering van naschot uit commerciele overwegingen zijn ingegeven.

Een geweldige stap na veertig jaar activisme tegen deze animale holocaust!

Drs. Alfred Vierling

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten

One Response to "Martijn van Dam HOUDT WOORD!! Rituele animale holocaust eindelijk verboden !! Hoera!!"

  1. an argie says:

    En dan te bedenken dat het Adolf Hitler was die als eerste met deze regelgeving aan kwam zetten!

    http://briansoft.home.pl/autoinstalator/wordpress/?page_id=2460&lang=en

    Germany banned shechita nation-wide three months after Adolf Hitler came to power in 1933. There had been a prior ban in the German state of Saxony, and the League of Nations had supported the Jewish Community of Upper Silesia against Hitler in rejecting the attempts by German officials to confiscate shehitah knives and ban Jewish slaughter there as had been done in the German Reich. Bans were introduced in all the countries which the Nazis occupied, as well as in the countries of the Axis allies: Italy and Hungary. Bans introduced by the German Third Reich and by Benito Mussolini were removed by Allied Command when the Allies liberated Europe.
    Subsequently, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms included sections on Religious Freedom that in the preliminary discussions, referred specifically to religious ritual slaughter bans.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.