Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » Klimaatwaan kort wetenschappelijk onderbouwd gedenonceerd door wiskundige Alfons Mantel

Klimaatwaan kort wetenschappelijk onderbouwd gedenonceerd door wiskundige Alfons Mantel

Kosten-baten analyse van het Nederlandse klimaatbeleid
Alphons Mantel

De laatste decennia hebben sommige overheden en politici hun zorgen geuit over het klimaat.
Het zou snel opwarmen en dat zou nadelig zijn. En ze menen dat het klimaat beinvloedbaar zou
zijn. Het Klimaataccoord van Parijs vloeide hieruit voort. De Nederlandse minister van
Economische Zaken en Klimaat (Rob Jetten) gaat dit Accoord uitvoeren en bedacht vele
maatregelen om de door hem als ongewenst beoordeelde opwarming te trachten te beperken.
Een aantal overheidsinstanties keken recentelijk naar de hiermee gemoeide kosten en baten.
Het resultaat werd door deze minister publiekelijk bekend gemaakt in juni 2023 in ons
parlement. Kort samengevat was de conclusie: de Nederlandse belastingbetaler moet
28 miljard euro gaan betalen om de ongewenste opwarming te verlagen met 0,0004
graden Celcius. Dat roept vele vragen op, zoals; is het klimaat beinvloedbaar ? Heeft
CO2-reductie daadwerkelijk effect? Is de huidige temperatuur extreem? Is dit een
rationeel gebruik van belastinggeld?

Is opwarming gunstig of ongunstig?
De achterliggende vraag hierbij is; wat zijn de concrete nadelen van opwarming? Daar komen de
IPCC rapporten over het klimaat (vanaf 1988) van de VN niet zo goed uit. Er bestaan wel voordelen
van opwarming (zie hierna) ; maar merkwaardigerwijs worden deze nimmer publiekelijk benoemd. De
door het IPCC gedane klimaat-voorspellingen komen nooit uit; dit roept de vraag op hoe
betrouwbaar deze zijn. En dus past het IPCC ten principale enige bescheidenheid.
De temperatuurmetingen van de VN zijn zeer onbetrouwbaar, zo bewees de Amerikaan hoogleraar
milieustudies van de University of Colorado – prof. Roger Pielke. Deze weerstations staan vaak veel te
dicht bij warmtebronnen zoals fabriek, woningen en vliegvelden, zodat de gemeten temperatuur veel
hoger is dan de feitelijke. Soms zelfs 1 graad verschil. Daardoor ontstaat een vertekend beeld van het
feitelijke actuele weer. Pas sinds 1990 zijn er betrouwbare weermetingen, m.n. door het gebruik van
satellieten en universele meetmethoden.
Ik de Middeleeuwen was het gemiddeld drie graden warmer dan nu, dus zijn de huidige
temperaturen zeker niet extreem; desondanks wijzen sommige politici en journalisten erop dat
deze wel extreem zouden zijn. Alle klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat de aarde sinds
1850 (het einde van de Kleine Ijstijd) met mondiaal gemiddeld ca. 1 graad warmer werd. Maar dat
is niet opvallend, gelet op het feit dat de aarde al 4 miljard jaar periodiek kouder wordt en
opwarmt door variaties in de natuurlijke factoren (de zon, drijvende continenten (Madagaskar zat
vroeger vast aan India), vulkanen , veranderende oceaanstromingen , aardmagnetisch veld).
Het aantal doden door extreem weer is met 95% gedaald de afgelopen eeuw:
van 500.000. doden per jaar in 1920 naar 50.000. in 2020. Greenpeace-oprichter en ecoloog
dr. Patrick Moore heeft recentelijk bekend gemaakt dat de klimaathysterie van sommige politici en
organisaties de grootste zwendel is in de moderne geschiedenis. Zie zijn boek Onzichtbare neprampen
en verzonnen onheil uit 2022. De Nederlandse geoloog Prof. S. Kroonenberg van de TU Delft
meent dat het klimaat veel te complex is om er een wiskundig model van te maken; dit
betekent dat nauwkeurig voorspellen vrijwel onmogelijk wordt en dat de effecten van
eventueel menselijk ingrijpen in het klimaat ten principale vrijwel onmeetbaar zijn.
De minister heeft de intentie om gebruik te gaan maken van CO2-reductie. Maar fysicus
Prof. Kees de Lange bewees dat reductie van de CO2 uitstoot (overigens voor 96%
afkomstig van de natuur, dus slechts voor 4% door de mens) geen enkel effect heeft op de
temperatuur op aarde. Ook geoloog prof. S. Kroonenberg van de TU Delft wees hierop, net
zoals prof. G. Berkhout, hoogleraar geofysica. En het huidige CO2-gehalte in de atmosfeer
is historisch laag: 400 ppm tegenover 4.000. ppm gemiddeld in de laatste 4 miljard jaar;
dus niet direct een valide reden om te willen streven naar enige verlaging hiervan.

Voordelen van opwarming
Merkwaardigerwijs meldt de minister de bewezen voordelen van opwarming niet.
Die zijn: minder energieverbruik die nodig is voor verwarming in koude landen (bijv. Canada, Noord
Europa, China, Japan, het noorden van de USA , Mongolie, Rusland), dus veel minder milieuschade
en koopkrachtbehoud/verbetering. En veel minder dode mensen door extreme kou. Het aantal doden
door extreme koude is veel groter dan het aantal doden door extreme hitte, dus is opwarming goed
voor de volksgezondheid. Het aantal door opwarming vermeden wereldwijde doden/jaar door extreme
kou is ca. 150.000. , zo bewees de Deense econoom prof. Bjorn Lomborg na bestudering van de
sterfte- en weerstatistieken. Op de website https://klimaatgek.nl staan deze statistieken expliciet
vermeld, alsmede een verwijzing naar het recente wetenschappelijk artikel hierover in het bekende
medisch tijdschrift The Lancet. Hoofdauteur Pierre Masselot komt op jaarlijks ruim 180.000. minder
doden in Europa vanwege minder extreme koude door opwarming van de aarde. Wanneer gaat de
minister deze bewezen voordelen melden?
Conclusie
Gelet op de minimale mate van voorspelbaarheid van het klimaat en de voordelen van opwarming –
is er weinig reden om het klimaat uberhaupt te trachten te beinvloeden. En het door de
overheidsmaatregelen wellicht te bereiken effect van 0,0004 graden Celcius minder opwarming
lijkt extreem klein; in de woestijn is er immers 40 graden verschil tussen dag- en nacht temperatuur.
En de variaties in temperatuur in de loop der tijden door natuurlijke oorzaken (de zon, drijvende
continenten, vulkanen, veranderende oceaanstromingen , aardmagnetisch veld) zijn wezenlijk
groter dan deze 0,0004 graden Celcius. Hoeveel dieren, mensen en planten zullen iets wezenlijks
merken van deze 0,0004 graden Celcius verschil? Ik denk: nul. Zo bezien lijken de
genoemde overheidsuitgaven van 28 miljard euro weinig rationeel besteed.

Literatuur
Crok, Marcel (chemicus), De staat van het klimaat; een koele blik op een verhit debat,
uitgeverij Carrera, Amsterdam , 333 pagina’s (met een voorwoord van geoloog Prof. S.
Kroonenberg van de TU Delft), 2011

https://klimaatgek.nl (feiten en fabels over het klimaat)
https://klimaatgek.nl./wordpress/2023/08/02/sterfte-aan-hitte-en kou/
Lomborg, Bjorn, False Alarm, How Climate-change panic costs us trillions, hurts the poor
and fails to fix the planet, ISBN 978-1541647473, juli 2020, Basic Books

Moore, Patrick, Onzichtbare neprampen en verzonnen onheil, Uitgeverij Suscesboeken.nl, 2022,
288 pagina’s , ISBN 9789 492665621

Filed under: in het Nederlands

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.