Articles Comments

Alfred Vierling » Entries tagged with "Ecologische beweging"

Hoera ‘t is zo fijn om ritueel geslacht te zijn!

‘Ritueel slachten nog altijd een gruweldaad’ door drs. A.J.C. Vierling In Bewust 81/3-98 en 81/4-149 besteedde de E.B. voor ‘t eerst aandacht aan misstanden rond ritueel slachten. In Bewust 82/58 riep de auteur van het op deze en volgende pagina’s afgedrukte artikel over ritueel slachten op tot het toezenden van adhesiebetuigingen met dierenbeschermingsorganisaties tegen het ritueel i.e. onbedwelmd slachten. Tot nu toe zijn meer dan 100 kaarten binnen, maar ook zijn er onder andere tijdens de Algemene ledenvergadering van de E.B. in september verzoeken tot meer informatie gekomen. Daaraan wordt In dit artikel voldaan in de hoop, dat nog velen zich zullen scharen achter de genuanceerde benadering welke wij in deze volgen. Het gaat niet aan dat dierenleed zonder redelijk doel wordt verzwegen en getolereerd uit hoofde van … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten