Articles Comments

Alfred Vierling » in english, in het Nederlands » Anders Breivik, hier zijn ongekuist Manifest, his manifest published uncut.

Anders Breivik, hier zijn ongekuist Manifest, his manifest published uncut.OP deze pagina”s kunt behoudens 2 Franstalige reacties over ‘Peter Jensen, inspirator de A.B.’en A/B. s’exprime devant le Tribunal’ ook een artikel van mijn hand in het Nederlands vinden: ‘A.B. Een Schot in de (rode) Roos’, waarblijkens ik zijn methode en analyse niet deel, wel ongeveer zijn doelstellingen. ( ik ben niet zo christelijk, heb meer aandacht voor mozaisch/zionistische aansturing van multiculturalisme in Europa, leg meer nadruk op noodzaak herstel vervangvruchtbaarheid Noordeuropese volken).Ik ben zeer verontwaardigd, dat zijn vertoog voor de rechtbank nog 25 jaar ons onthouden wordt en dat de sociaal-democratie niet tot zelfreflectie is bewogen omtrent haar islamiseringsbeleid en rampzalige multiculti ideologie en de amerikaans-Arabische ondergraving van Europa laat begaan. Daarom publiceer ik hier vlak onder toch zijn al elders op internet verschenen Manifest (in drie delen gespitst om technische redenen), waarvan ik echter graag het deel dat over wapenconstructie en wapengebruik wil verwijderen, maar ik heb daarvoor de technische vaardigheden niet, ik kan dit bestand niet verknippen. Hulp is welkom.
Though i don’t agree with the method and analysis of A.B., as is made clear by my article in dutch on the subject, published here on this page (‘A.B.Een Schot in de (rode) Roos’ (A.B. a shot in the red Rose [rose meaning in dutch the flower symbol of socialism and radial target rings on for shooting training purposes] according to which I do subscribe somehow to his societal aims ,( I am not so christian, would enphazise the mosaist/zionistic role in promoting multiculturalism in Europe and the need for restauration of replacement fertility of Northeuropean peoples. I am frustrated to hear that his plea before the Norwegian tribunal/court will be kept secret for the coming 25 years and so i have decided to republish his Manifest just hereunder (in 3 parts for technical reasons), though i would have preferred to skip the passages about weapon construction and weapon use. I fail the technical capacities to do so, but help is welcomed. I am not able to cut in the following attachment:

2083+-+A+European+Declaration+of+Independence Book 1

2083+-+A+European+Declaration+of+Independence Book 2

2083+-+A+European+Declaration+of+Independence Book 3

Filed under: in english, in het Nederlands

2 Responses to "Anders Breivik, hier zijn ongekuist Manifest, his manifest published uncut."

  1. Nicolaas van Rodanborch says:

    Ik heb het Breiviks manifest (nog) niet gelezen, maar uit reacties van anderen heb ik begrepen dat zijn ideologie niet principieel, hooguit in intensiteit van het gangbare nationalisme verschilt. Wel lijkt me de stijl nogal theatraal, gezwollen en zelfs wat ridicuul, bijvoorbeeld in zijn identificering met de kruisridders. Ik weet niet of Breivik Mein Kampf heeft gelezen, maar dan zou hij in elk geval moeten weten dat Hitler een hekel had aan mensen die hun Germaan-zijn onderstreepten door op cultuur-bijeenkomsten een helm met horentjes op te zetten. Hitler was, zal ik maar zeggen, een man van de moderne middelen en hield niet van aanstellerige koketterie. Overigens is de schade die Breivik met zijn terreurdaad het nationalisme heeft toegebracht, aanzienlijk. Zo grijpen de brave media het incident weer aan om ons in te peperen hoe “gevaarlijk” het nationalisme wel niet is. Onzinnig natuurlijk, want een goed ontwikkelde nationalistische beweging, zoals bijvoorbeeld die van Wilders, ontneemt nationalisten juist het gevoel van onmacht dat Breivik tot zijn daad aanzette. Maar niet alleen uit propaganda-overwegingen was de daad catastrofaal. Ook principieel hapert er van alles. Zo zegt Breivik dat de jongeren “geindoctrineerd waren en daarom schuldig”. Mij dunkt dat juist daardoor niet ZIJ schuldig waren, maar het systeem dat hen indoctrineerde. Wat Breivik (en wij allen) natuurlijk zouden moeten doen, is ons de mogelijkheid scheppen om de propaganda zelf ter hand te nemen en aldus de jongeren voor ons te winnen. Maar dat is een proces van lange adem en vergt veel geduld. Het is nochtans de enige mogelijke weg. Die bom, dat kon nog, maar onschuldige kinderen afknallen, walgelijk. Ook Hitler zou zich in zijn graf omdraaien. Hij hield überhaupt niet van Einzelgänger.

    1. vierling says:

      lees eerst mijn artikel onder ‘berichten’A.B. Eeen Schot inde (rode) Roos’. alfred vierling

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.