Articles Comments

Alfred Vierling » en français, in het Nederlands » NAVO SPAARBOMMETJES/ecobombinettes otaniennes

NAVO SPAARBOMMETJES/ecobombinettes otaniennes

Veuillez lire le texte originel suivant la traduction ici en bas.

Sinds de ineenstorting van de Soviet-UNie heeft het NAVO geweld hoewel toegenomen niet geleid tot meer veiligheid in de wereld. In tegendeel, nadat het met het embargo tegen Irak en de oorlog tegen Servië het veiligheidssysteem van de VN heeft opgeblazen, heeft de NAVO zichzelf uitgeroepen tot chanteur verheven boven het internationale recht. Bijgevolg is de verwoede strijd tegen dit NAVO- monopolie opgepakt door groepen niet-staatgebonden verzetsstrijders die trots putten uit een bepaalde ideologie of een geloof.

Om nu de militaire expansiedrift te verbergen waarin het tot slaaf maken van heel wat volken aan de kapitalistische wereld schuil gaat staat de NAVO op de bres voor de universele mensenrechten. Zo heeft men de pretentie de harten en geesten te winnen van de door haar bezochte volken en wel door ze de opbouw van een nieuwe maatschappij in het vooruitzicht te stellen.

Barbaarse verrassing: Men gebruikt daarvoor bombardementen. Zelfs de leiders van hun marionettenregiems klagen over de massa-aanslagen op hun bevolking.
Humane verrassing: Men gebruikt dus van nu af zogenaamde kleine bommetjes die blijkbaar minder onbedoelde nevenschade zouden veroorzaken. Nou, zeg dan maar meteen hardop dat je deze vervanging door fragmentatiebommen meer in overeenstemming vindt met je mensenrechtenpreek dan de bomladingen uit de b-52 bommenwerpers.
Bijkomend voordeel: Deze spaarbommetjes passen beter in de huidige milieu-ideologie die door kleinschaligheid energie en milieu wil besparen: Small is beautiful.

LES ECO-BOMBINETTES OTANIENNES

Depuis l’écroulement sovietique l’ agressivité otanienne bien qu’ayant augmenté, n’a pas su résulter à une amélioration de la sécurité mondiale. Au contraire, le système onusien étant écrasé depuis l’embargo irakien et la guerre contre la Servie, l’OTAN s’autoproclame maître chanteur au dessus du droit.international. Par consequence la lutte acharnée contre un tel monopole étatique est menée plutôt par des groupuscules combattants au nom d ‘une ideologie ou religion non-étatique qui se vantent d’être résistants à l’occupation otanienne.

Pour dissimuler l’expansionisme militaire qui implique l’asservissement de multiples peoples au monde capitaliste l’OTAN préconise la defense des droits universels de l’homme. On prétend ainsi gagner les cœurs et les esprits des populations visitées, en construisant une nouvelle société pour eux. Surprise barbare: On se sert des bombardements pour gagner ces memes esprits. Or, mêmes les chefs des régimes marionettes se plaignent des hecatombes commises contre leur populations civiles.

Surprise humaniste: On se sert désormais au lieu des bombardements massifs des soi-disant ‘bombinettes’ qui sont apparemment censées de diminuer les dommages collatéraux. Autant dire à haute voix que le remplacement par des bombes à fragmentation sera plus à l’hauteur du message droit-de-l’hommiste que les chargements des b-52’s. Avantage collateral: ces éco-bombinettes s’inscrivent bien dans l’idéologie écologiste qui se veut à petite échelle pour ainsi épargner l’energie et l’environnment: small is beautiful.

Filed under: en français, in het Nederlands · Tags: ,

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.