Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands, ritueel slachten » ED VAN THIJN’s beklag over kilheid nader bekeken.

ED VAN THIJN’s beklag over kilheid nader bekeken.

Hoe kijkt u aan tegen het politieke klimaat in ons land? (Interview in Reformatorisch Dagblad )

„We hebben soms wel eens een grote mond over Italië, maar we zijn natuurlijk in Nederland niet echt veel beter. Het politieke klimaat is uiterst instabiel. We hebben feitelijk weer een minderheidskabinet, de traditionele politieke partijen gedragen zich angstig, en dat is weer een voedingsbodem voor demagogen. Wie neemt het nog op tegen Wilders? De verruwing, de verplatting; ik vind het angstaanjagend. Kijk bijvoorbeeld naar het debat over de rituele slacht. De kilheid waarmee over dit onderwerp in de Tweede Kamer de knop werd omgedraaid, vond ik schokkend.”

Commentaar door Vierling: Kan een mens dan ruwer zijn dan als organisator van de animale holocaust, het massaal op industriele wijze organiseren van onnoemlijk maar wel technisch voorkoombaar dierenleed en agonie? De kilheid, waarmee de religieuse joodse en islamitische voormannen en hun christelijke trawanten op (onjuiste) juridische gronden de voortzetting van deze animale holocaust hebben gefaciliteerd is ongeevenaard, of het moet zijn het precedent, waarnaar de naam holocaust verwijst. einde van commentaar.

Houdt u zich aan de Joodse spijswetten?

„Nee, maar ik voel me wel enorm verbonden met de Joden die dat wel doen. En heb er gelukkig ook het nodige aan kunnen bijdragen dat het verbod op de rituele slacht in de Eerste Kamer sneuvelde. Ik heb zelf in de Senaat gezeten, en toen fractieleidster Thieme van de Partij voor de Dieren zei dat het amendement dat de Tweede Kamer over de rituele slacht had aangenomen onuitvoerbaar was, dacht ik: Nu zal ik je hebben. Daar hebben we immers de Eerste Kamer voor, om wetten op uitvoerbaarheid te controleren.

Laten we wel zijn: het ging natuurlijk niet alleen over de rituele slacht. Het is de sfeer van de anti­religiositeit in Nederland die ik zo bedenkelijk vind.”

Commentaar door Vierling: Het ging juist niet tegen de religie. Het ging erom, de normen en waarden van de joodse en islamitische religie, welke onnodig dierenleed veroordelen beter gestalte te geven door moderner technieken. Daarom behelste het wetsvoorstel niet het afschaffen van rituelen of tradities, maar thans beschikbare verbeterde methoden ter voorkoming van dierenleed, wat ook pas wetenschappelijk onomstreden kan worden vastgesteld. Juist de onverzettelijke houding van van Thijn en zijn volkomen blindheid en onverschilligheid, zelfs haatgevoelens voor de idealen van de dierenbescherming staat haaks op zijn maar met de mond beleden integratiegedachte. Hij blijft en blijkt hier ontegenzegelijk een revanchistische Jood, die maar schreeuwt bij alles wat niet Joods is: ‘En nu zal ik je hebben’. Mevrouw Marianne Thieme is trouwens zelf een diep religieuse vrouw, het gaat niet om anti-religiositeit, wel om de vraag of men wettisch aan oude gebruiken moet blijven hangen. of dat men de oude moraal door nieuwe wetenschap op een zuiverder manier kan verwerkelijken. einde van commentaar.

vanthijn

Van Thijn schuift voorzichtig iets naar voren op z’n stoel en steekt waarschuwend z’n vinger op. „Het begint met de islam, maar vervolgens wordt het doorgetrokken naar alle andere religies.

Commentaar door Vierling: Ja juist door de koppeling te maken van Jodenvervolging naar hoe wij ons t.o.v. de islamisering ontvankelijk zouden moeten opstellen, heeft Ed van Thijn een realistisch immigratiebeleid onmogelijk gemaakt. Niet alleen Joden, maar ook zij zijn daarvan thans dagelijks de dupe. einde van commentaar.

alfred vierling
geplaatst op de dag van de dodenherdenking, die in Nederland immers een jodenherdenking is geworden,
zonder aandacht voor de slachtoffers van onze eigen bommenwerpers, zoals in 1999 nog de 4000 Serven tijdens onze deelname aan de illegale NAVO-bombardementen in 1999. Dat is nog eens kil en hypocriet!

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten

One Response to "ED VAN THIJN’s beklag over kilheid nader bekeken."

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.