Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » Anders Breivik: Een Schot in de (rode) Roos

Anders Breivik: Een Schot in de (rode) Roos

Opeens werd er geschoten. In Oslo door Anders Breivik. Ik heb onmiddellijk zijn manifest gelezen. Daarbij sloeg ik de honderden pagina’s over waarin wordt uitgelegd hoe je van speer tot atoombom kunt maken, want ik ben toch te onhandig voor chemische proefopstellingen en schietoefeningen en te loslippig voor ‘niemand zeggen, bommetje leggen’. Ik vind dat schieten op tieners trouwens abject en tactisch een blunder, niet direct geschikt om de ‘hearts and minds’ van de bevolking te winnen. Maar ik kan me heel wel zijn woede invoelen tegen de aanstichters van de massa-immigratie, raciale omvolking, multi-cul en islamisering. Wel worden thans de foto’s afgedrukt van zijn slachtoffers, maar niet van de evenzovele vermoorde Noorse jongens en verkrachte meisjes door de ‘culturele verrijkers’. Ook de woede tegen de omkering van de bewijslast door de Scandinavische wetgeving, die de eigen bevolking dwingt te bewijzen geen haatzaaiende intenties te hebben bij elke aanklacht tegen hen door de obligaat gekwetste immigranten. Hij blijkt veel genuanceerder dan zijn ‘frozen madness’ images in de pers en de commentatoren die hem weer ongelezen snel in hokje wilden stoppen: zionist, Mossad-provocateur, islam-basher, christen-fundementalist noem maar op. Dat is altijd al de reactie van de kleinburgerij geweest, de onheilsboodschapper wordt gehoond, de thermometer weggegooid en zelfs als hun kinderen worden omgebracht gaan ze zonder enige zelf-reflectie kampioen de andere kant opkijkend verder met hun apocalyptisch beleid. Ik kan een groot deel van zijn (of bij elkaar gesprokkelde) politieke analyse en zelfs ideologie delen. Ja, als je 1500 pagina’s leest is er altijd wel wat bij waarmee je je niet vereenzelvigt. Ik deel zijn visie niet over ‘China bezet Tibet’ (omdraaiing van de geschiedenis) en ‘De moslims hebben Libanon verscheurd’(ontkenning van de nefaste rol van Israel). Ik ben tegen de doodstraf als straf. Ik prijs in hem ,dat hij ook oog heeft voor de buiten de Nederlandse politieke vrijheid vallende themata gerelateerd aan onze BIOLOGISCHE wortelen (teloorgang van het Noordeuropese fenotype. Hij is daarentegen veel te lichtzinnig in zijn waardering van joodse bijdragen aan onze beschaving en nationalismen.(zie Kevin MacDonald (in het Engels) hier. Hij weet niet, dat de Frankfurter Schule met de politicologie van Horkheimer, de sexuologie van van Emde Boas en de neofreudianen joodse aanvallen op de Europese beschaving ondernamen. Hij weet niet, dat de inquisitiementaliteit van correct politieke censuur veelal in joodse organisaties postvatte. Hij onderschat joodse geestelijke chantage op het na-oorlogse Europa. Hij noemt als gemeenschappelijk vijandbeeld de ‘cultureel marxisten’, zonder evenwel eraan een etnisch etiket te plakken. Hij maakt ook geen deel uit van een een grote religieuse renaissance vertegenwoordigend gezelschap zoals Rusland kende vlak voor de revolutie, sc van orthodoxen , joden, notoire antisemieten, monarchisten en revolutionairen incluis, dat gebeuzel wat kon worden weggevaagd door het stalinisme. Hij wil het christendom niet aanvallen an sich, hij grijpt wel terug op oud-Germaanse waarden, maar komt van het christelijk geloof als stuwingskracht niet los. Dus stelt hij zich in de traditie van de kruisridders. Eindelijk eens niet het christendom van de andere wang dat ons naar de sodemieter oecomeniseert, eigenlijk ons demoniseert en de vreemdeling prioriteert. Ik waardeer zijn ridderlijke inborst en aanval op de onverschillige materialistische ‘jeugd van tegenwoordig’, die zich niet begrijpt in een beschavingscontinuum maar met de dag leeft. (jullie niet dus). Hij distancieert zich van het nazisme en het stalinisme als aanstichters van een Europese broedermoord, maar sluit geen –isme uit van een alliantie tegen de ‘cultureel marxisten’.Scherp ziet Brevik, dat de EU het niet gaat redden met die grenzenloze invasie uit mohammedaans Afrika zonder Rusland, maar dat Rusland niet zal interveniëren, als de EU-burgers zelf niets ondernemen. Net zoals Guillaume Faye hoopt hij (tevergeefs),dat de Europese joden die de multi-culti hebben gepromoot ter slechting van de Herrenvölker zullen inzien dat ze zelf eerder slachtoffer van de islamisering worden en in ruil voor Europese steun aan Israel’s nationalistische politiek zullen afzien van steun aan immigratie en islamisering. Hij schetst een strategie voor ongeveer de komende 70 jaar!! Hij voorziet de reacties op zijn terreurdaad op korte en lange termijn.
Wat vind ik ervan? Was er een andere weg zonder geweld? De tegenstander, de ‘cultureel marxisten’ kent niet de weg van geweldloosheid. Autonomenlegertjes, aanslagen tegen nationaalvoelende partijvergaderingen, zaalhuurverboden, beroepsverboden, perscampagnes en Rufmord, totale uitsluiting van maatschappelijk debat. We kennen het allemaal en de goegemeente maar zwijgen en de andere kant opkijken. Daar wordt een mens dol van: Opkroppen en tot een uitbarsting komen tekent de Scandinavier die geen uitbundige vertogen houdt, van nature niet krijst en scandeert. Er is haast, de omvolking volstrekt zich in hoog tempo: In 2030 is het Noordeuropese fenotype nog maar 6 % van de wereldbevolking. We beleven een demografische implosie, een ‘zwart gat’, dat de hele Europese beschaving meezuigt. Argumenten, partijvorming, publicaties, het glijdt van de meute af als een druppel water van een eenderug. De Kunst is over de gehele linie ontaard, geen toneelstuk, film of schilderij uit de gerede volkswoede over zijn verdwijning. In zo’n volstrekt autistische wereld had Brevik een vlam in de pan moeten slaan. Maar nee hoor, hij zal ongelezen worden opgesloten.
Hoe moet het dan wel? Eenmansacties helpen niet. Zijn breed alliantieconcept voor thans elkaar bestrijdende nationaalvoelende stromingen misschien wel. ‘Macht komt uit de loop van een geweer’, zei Mao Zedong, maar hij schoot pas toen hij met een fris leger het land kon opeisen van door de (Japanse) invasie sterk verzwakte nationalisten. We moetern dus het kruit droog houden. Wachten waarop als de goegemeente zelfs niet reageert op het verlies van hun zonen? Ze zullen zich gewoon terugtrekken op blanke compounds achter de slagboom, terwijl het land ten onder gaat.(zoals in Zuid-Afrika, Columbia). Ze vliegen hun voedsel en luxe in, terwijl het land hongert (zoals in Rusland.) Het financieel systeem, waarvan Brevik ook niet weet in wiens handen het is, zal ook ons werelddeel uitzuigen met zijn onaangetaste aandelen-optie-inkomensregelingen tot bankroet en haar grondstoffen ‘privatiseren’, d.w.z. in weinig handen concentreren. Alle staten die geen schuld hebben bij het IMF worden aangevallen en gebombardeerd. De tijden zijn voorbij, dat een intellectuele voorhoede greep had op de machthebbers, zoals Tolstoy en Gorky ( Peshkov) . In onze tijd heeft geen schrijver of kunstenaar ook maar kritiek geleverd op de militaire, financiele, justitiele, massacommunicatieve en gouvernementele systemen die onze volkeren vermorzelen: Tegen de NAVO is ook geen kruiT meer gewassen. Zijn laatste oorlog nu tegen Libie, zal een enorme emigratie uit Afrika hierheen uitlokken.
Als alle middelen hebben gefaald, partijvorming incluis, blijft de wanhoopsdaad over als inspiratiebron, niet als eenmansactie voor herhaling vatbaar, maar wel ter opwekking van een gemeenschappelijke explosief revolutionair archeofuturistische reflex op de beschermwaardigheid van wie we zijn en wat we hebben en wat en wie WIJ WILLEN zijn, resulterend in burgerlijke ongehoorzaamheid, passief verzet, interne migratie (d.w.z. in je hoofd). Weiger af te rekenen bij een gesluierde cassiere of je kind uit te leveren aan onderwijs door een (uit)drager/(uit)draagster van ons vijandig gezinde waardestelsels vertegenwoordigende kledij, sluit je aan bij maatschappelijke organisaties, de mars door de instituties is weer nodig, heropvoedingskampen zijn weer nodig tot herstel etnische assertiviteit¸ Een hele generatie is blindgeslagen met de leus van Mitterand: ‘Nationalisme is oorlog’ en ziet niet in, dat de globalisering van de toplaag regelrecht leidt tot burgeroorlog van autochtone massa’s tegen de door die toplaag voorgetrokken bezettende macht van relifanatieke immigranten. Deze ontredderingvan de samenleving en de onverschilligheid daartegenover is alleen te stuiten van uw binnen uit samen met anderen. Te veel isolement en te ver vooruitlopen leidt nergens toe, zo weet schrijver dezes na een zinloos bestaan.

Filed under: in het Nederlands

3 Responses to "Anders Breivik: Een Schot in de (rode) Roos"

 1. Koos Roegholt says:

  Het schietincident in Oslo lijkt me niet meer dan een ongelukje. Er kleven nu eenmaal risico’s aan de Multi-Culturele Samenleving, zoals ook het gebruik van kernenergie niet zonder gevaar is. Het is dus niet Wilders (zoals wel wordt beweerd), maar het zijn degenen die de Multiculturele Samenleving propageren en doorvoeren, die bloed aan hun handen hebben. We vinden immers ook dat het de Japanse overheid is, en niet de anti-kernenergie-lobby, die verantwoordelijk is voor het reactor-ongeluk in Fukushima?
  Koos Roegholt

 2. Evilette de Hooligan-Heks says:

  Wat je een ongelukje noemt.

  1. vierling says:

   Alfred Vierling: Vermoorden van adolescenten in de hoop hun ouders tot een ander ideologisch inzicht aan te sporen, getuigt niet van groot psychologisch inzicht.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.