Articles Comments

Alfred Vierling » Uncategorized » Ongecensureerd interview met wijlen Willem Oltmans inzake de nazipraktijken van de Amerikaanse deep state.

Ongecensureerd interview met wijlen Willem Oltmans inzake de nazipraktijken van de Amerikaanse deep state.

(zie video hier)

Wijlen Willem Oltmans schreef drie pamflets: ‘Not Guilty’ met foto van Bin Laden, ‘Global Terrorist’ met foto van Bush jr en ‘Who are the no 1 War Criminals’ met Amerikaanse vlag als achtergrond. Ik heb hem goed gekend en vaak bezocht, ook tijdens mijn werkzame periode bij de Centrumpartij. Het was geen gemakkelijke man. Hij hield nauwkeurig dagboeken bij. Dat heb ik van hem geleerd, maar twee werden tijdens mijn politieke periode gestolen, door de militaire Inlichtingen Dienst; Dat weet ik van de dader zelf. Ik heb na zijn overlijden een uitvoerige handleiding overlegd aan de stichting waaraan hij de publicatie van zijn dagboeken heeft toevertrouwd, hoe deze konden worden samengevat en gestructureerd konden worden uitgegeven. Maar het stichtingsbestuur heeft het verkwanseld. Ik kon Oltmans kwaad maken door uit mijn eigen dagboek hem te confronteren met zijn eigen over de tijd heen contraire uitspraken. Eerst was hij een bewonderaar van Gorbatchev, dan weer vond hij hem een verrader. Ik kan me goed voorstellen dat iemand op andere gedachten komt, of ‘met de wijsheid van nu’een mening herziet. Maar hij wilde dat niet toegeven, behoudens het geval dat ik het hem in zijn eigen dagboeken kon laten lezen. Geen mens is perfect, maar als journalist was hij wel perfect, want niet bang om de hoogste regeerders en staatshoofden te bezoeken en te ondervragen van landen met welke wij in oorlog waren/zijn. Waar zijn de huidige journalisten, die presidenten van de Russische Federatie, van Noord-Korea, van Pakistan, van Turkije, gaan interviewen ?, De Nederlandse gevestigde partijen hebben ons volledig uitgeleverd aan de de oorlogsvoering van de Amerikaanse deep state; Met het vertrek van van Bommel van de SP uit de politiek zijn er alleen nog verbeten atlantici overgebleven. Hij bracht me samen met Dr.Henry Brookman, ook een Indische jongen uit hogere kringen, net zoals hij, die de oprichter van de Centrumpartij wasj, in contact. Deze indische jongens wisten wel hoe gevaarlijk mohammedaanse machtsconcentraties konden worden voor het westen. Oltmans had dus een bewondering voor de pantasila- inkapsel ideologie/methode van Sukarno. Na het verlies van onze koloniale bestuurders, is er in Nederland nooit meer een politicus opgekomen met empathie i.p.v. minzame arrogantie t.a.v. de derde wereld. Jan Pronk werd Indonesie uitgezet en zijn minzame ontwikkelingshulp geweigerd.. Toegegeven, Jan Pronk is de enige politicus die zijn afkeer heeft afgesproken tegen de NAVO-bombardementen op Joegoslavie, ook zo’n land dat door de Amerikanen is verwoest. Ik begrijp dan ook niet goed waarom Oltmans in dit interview steeds verwijst naar Milosevic die door het zgn. Internationaal Strafrechttribunaal voor voormalig Joegoslavie werd vastgehouden en ondervraagd….en uiteindelijk niet werd veroordeeld, maar de dood vond onder dier verantwoordelijkheid. Oltmans kende mijn officiele klacht tegen drie leden van de Nederlandse regering begaan in het kader van die navotische aanval op Joegoslavie en bewonderde deze bij het ICTY ingediende maar nooit behandelde klacht. Hij was het met me eens, dat het een volkomen cia-tent was. Zie over ICTY mijn artikel in nederlands en engels voor RT op www.alfredvierling.com op thuispagina/scrollen en de klacht onder knop: publicaties. Oltmans ruste in vrede. Die heeft hij in zijn leven niet gevonden omdat hij ziich niet kon verzoenen met deze wereld en ook niet met zijn lot, geveld te worden door een lethale ziekte amper twee jaar nadat hij althans met de regering een fortuinlijke conciliatie had bereikt.
drs alfred vierling 4 sept 2018

Filed under: Uncategorized · Tags:

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.