Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands, Uncategorized » Alfred Vierling over klimaatwaan. (podcast)

Alfred Vierling over klimaatwaan. (podcast)

Thans 07 jan 2019 is het Nijpels plan: voor het bedrijfsleven in miljoenen euros: 100 lastenverzwaring en 500 subsidie vs voor de burger 1800 lastenverzwaring en 250 subsidie.

mijn vergaarde wijsheden over de klimaatwaan op podcast: bekijk ook:

Filed under: in het Nederlands, Uncategorized · Tags: ,

2 Responses to "Alfred Vierling over klimaatwaan. (podcast)"

  1. Alphons Mantel says:

    Prof. S. Kroonenberg (TU Delft) heeft dit al in 2015 gezegd; er is geen eenduidig verband tussen CO2 en temperatuur en het voorspellen van klimaat luktnooit!

  2. Alphons Mantel says:

    De klimaatpausen Ed Nypels en Rob Jetten (D66) zijn druk bezig met het spreken over milieubescherming: Rob Jetten heeft het afgelopen jaar 10 vluchten per vliegtuig gemaakt: dit is het meest vervuilende transportmiddel per kilometer op aarde; daarna mompelde hij iets over duurzaamheid en energiebesparing. Ed Nypels is in het bezit van een slecht geisoleerde boerderij en een verwarmd buitenzwembad. Welke voorbeeldfunctie zou dit kunnen hebben voor hun salarisfinanciers (de belastingbetaler) m.b.t. milieubescherming en duurzaamheid? Welke mate van geloofwaardigheid hebben deze klimaatpausen?

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.