Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands, ritueel slachten » De Kogel door de Synagoge en de Moskee ?

De Kogel door de Synagoge en de Moskee ?

Vandaag,, 13 april 2011, is er een dan eindelijk tijdens een debat in de Tweede Kamer duideijkheid geschapen door Staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker

1. Hij is ervan overtuigd, dat wetenschappelijk onomstoteijk is aangetoond, dat dieren door onbedwelmd ritueel slachten extra leed wordt toegebracht in vergelijk met dieren, die hetzij door reguliere dan wel bedwelmde slacht worden omgebracht.

Mijn commentaar luidt, dat dit is geschied ondanks de verdraaiingen van de bevindingen van Dr.Temple Grandin, door rabbijn l. v.d. Kamp. Tot nu toe is er vanwege religieus/joodse en islamitische zijde niets aan verdediging aangedragen dan proberen de discussie te verleggen naar die over de bioindustrie. Men herhaalt als een mantra de eigen spijswetten en slachtvoorschriften zonder reflectie op de misstanden in de praktijk. Het wordt nog spannend wat deze fundamentalisten op de komende hoorzitting in het parlementsgebouw te berde zullen brengen. Ter plekke trof ik nog een veehoudster die het feit van de extra pijn en doodsstrijd van dieren bij ritueel slachten niet bestreedt, maar ook niet wilde bestrijden, want vond zij zinvol. Zijzelf had zich tijdens haar bevalliong niet laten verdoven en wilde ook bij bewustzijn sterven. Dit hangt samen met haar religieus idee van zieleheil. Ik vind, dat zij haar zieleheilidee net zo min de dieren kan aandoen als dat vegetariers hun huisdieren hond en kat vlees onthouden.

2. Hij bevestigt, dat in Nederland mogelijk 1,1 miljoen dieren per jaar onbedwelmd zijn geslacht. maar weet het van 370.000 zeker. Redelijke aanname is, dat van de 500 miljoen geslachte dieren per jaar, bij een tiende %, zo’n 500.000 dieren onbedwelmd worden geslacht.

3. Hij spreekt op persoonlijke titel, maar wel het parlement toe, zeggende, dat onverdoofd=onbedwelmd slachten van grote dieren als runderen moreel volstrekt onaanvaardbaar is.

Nu ook de VVD in aansluit bij de parlementaire meerderheid voor het wetsvoorstel om voorbedwelming bij ritueel slachten verplicht te stellen, dus samen met P vd Dieren (initiatiefwetsvoorsteller), PVV, D’66, Groen Links, SP, en de PvdA (!), lijken slechts de CDA, Christen-Unie en de GPV aan te sturen op een gering quotum toegestane onbedwelmde slachtingen voor numeriek zeer beperkte groepen joodse en mogelijk ook islamitische fundamentalisten. Men zou alsdan wel voor zo’n 95% het onverdoofd slachten kunnen verbieden, want voor de export zouden die quota geen ruimte bieden.

Voor het eerst na 30 jaar strijd tegen deze animale holocaust, kan ik constateren, dat dierenwelzijn als hoofdwaarde in one samenleving zo sterk heeft postgevat, dat de religieuze arrogante aanspraak op het monopolie van de moraal erop afstuit, Eindelijk moeten joden en moslims bij zichzelf te rade gaan, of zij zich wel aan hun eigen zedelijk normbesef houden, althans voorzover publiekelijk uitgedragen sc. het primaat van voorkoming van dierenleed als ze blijven vasthouden aan verouderde methoden, die in feite slechts de smaakverbetering en houdbaarheid van het erdoor verkregen vlees beogen.

In deze tijd volstaat een beroep op een profeet of op een religieus zieleheil of op een verwijzing naar de tweede Wereldoorlog niet meer om de kritiek op deze dierenfoltering tot zwijgen te brengen. Zomin een vegetarier het recht heeft zijn hond of kat vlees te onthouden, zo min heeft iemand die op grond van vermeend religieus zieleheil zijn eigen sterven bewust wil meemaken het recht zijn slachtdier deze bewust beleefde doodstrijd aan te doen.

Mijn dag kon niet meer stuk, met alle credits voor de dappere dames van de Partij voor de Dieren Thieme en Ouwenhand, de onverschrokken Graus, die toch maar binnen de pro-Israelische PVV standhoudt inzake dit onderwerp en hetzelfde geldt voor de PvdA-,D’66-, Groen Links-, SP- en VVD- kamerleden als die bij hun standpunt blijven na het door de CDA afgedwongen hoorzitting met vertegenwoordigers van de joodse en islamitische geloofsgemeenschappen.

alfred vierling

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten · Tags:

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.