Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » De grote historische verklarende toespraak van President Alexander Putin d.d. 21 februari 2022

De grote historische verklarende toespraak van President Alexander Putin d.d. 21 februari 2022

(in het Nederlands voorgedragen door Ab Gietelink van Alternatief TV (met behulp van Théâtre Nomade)

A.V.: Het conflict is een voortzetting van de al een eeuw oude geopolitieke dichotomie tussen twee oppositionele vectoren sc. thalassocratie vs continentale centripetie, in dialectiek van geweld, welke hoogst waarschijnlijk kan uitlopen op een nucleaire kaalslag van de zoveelste broedermassamoord op het Europese slagveld.

Filed under: in het Nederlands

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.